Benkő Timea kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

bűnbánat

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány A lamentáció 2011 Szabó András
P Szaktanulmány Az „engesztelhetetlen” Vladimir Jankélévitch a Pardonner? tükrében 2018 Visky Sándor Béla
P Szaktanulmány A bűnbánati nap magyar protestáns liturgiatörténeti vonatkozásai és utolsó élő emléke Erdélyben 2017 Benkő Timea

egyházi éneklés

Típus Title Year Contributor
S N/A A zene jelentősége az egyén és a gyülekezeti közösség lelki életében 2020 Csomós Júlia
P Szaktanulmány Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2018 Nagy Norbert Levente
P Szaktanulmány A magyar reformátori istentisztelet kontúrjai Huszár Gál rubrikáiban (1560/61) 2022 Karasszon Dezső
P Rövid szakcikk Az énekkar istentiszteleti szolgálata 2001 Kovács László Attila
P Szaktanulmány A mester árnyékában – Ádám Jenő élete, munkássága és egyházzenei kompozíciói 2021 Péter Éva
P Szaktanulmány Harmóniás éneklés a reformáció 300 éves emlékünnepén Erdélyben 2018 Benkő Timea
S N/A Kóruséneklés és zenei élet a Kolozsvári Református Kollégiumban a két világháború között 2022 Füstös Paul-Gabriel

egyházművészet

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Boldog keserűség. A reformátori megigazulástan ábrázolása a marosvécsi református templom mennyezetén 2011 Benkő Timea

egyházzene

Típus Title Year Contributor
P Rövid szakcikk Az énekkar istentiszteleti szolgálata 2001 Kovács László Attila
P Szaktanulmány Közvetett forrásokból ismert graduálok és énekeskönyvek Erdélyben 2015 Kurta József Tibor
P Szaktanulmány Ideális és torz 2007 Kovács László Attila
P Szaktanulmány A Magyar Református Énekeskönyv új dicséretanyagának általános elemzése 2020 Orosz Otília Valéria
P Szaktanulmány Zenei élet a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2018 Benkő Timea
S N/A Kóruséneklés és zenei élet a Kolozsvári Református Kollégiumban a két világháború között 2022 Füstös Paul-Gabriel

ének

Típus Title Year Contributor
S N/A Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta
S N/A Énekeskönyvünk a vasár- és ünnepnap délelőtti és délutáni liturgiában 2016 Szigeti Árpád
P Rövid szakcikk Az énekkar istentiszteleti szolgálata 2001 Kovács László Attila
S N/A A léviták és a kultuszi éneklés a Krónikák könyvében 2013 Székely Szilárd
S N/A Zsoltáréneklés a magyar református istentiszteleten 2014 Szabó Attila
P Szaktanulmány Régi-új énekek 2018 Benkő Timea
S N/A A 16-17. századi magyar református gyülekezeti éneklés, gyakorlati teológiai megközelítésben 2012 Szabó Attila
S N/A Az ifjúsági vallásos énekkultúra 2013 Lőrinczi Levente

erdélyi egyháztörténet

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Benkő József, az erdővidéki polihisztor 2014 Kolumbán Vilmos József
P Szaktanulmány Keresztesi József történetírói munkássága 2017 Pálfi József
P Monográfia Az erdélyi református egyház története 1904 Pokoly József
P Szaktanulmány Fejérvári Sámuel útinaplója az Erdély és Törökország közti határszélek kijáratásakor, 1741-ben 2011 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Barcasági szász peregrinusok európai egyetemeken 2018 Verók Attila
P Monográfia Az erdélyi református egyház története 1905 Pokoly József
P Szaktanulmány A bűnbánati nap magyar protestáns liturgiatörténeti vonatkozásai és utolsó élő emléke Erdélyben 2017 Benkő Timea

evangélikus liturgia

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Záróevangélium 2021 Benkő Timea
P Alkalmi megemlékezés Járosi Andor (1897–1944) személyének és munkásságának hatása evangélikus egyházunk lelki és istentiszteleti életére 2022 Kerékgyártó Imola Orsolya
S N/A Az 1948-as liturgikus istentiszteleti rend 2013 Bálint Imola Orsolya

Genfi zsoltárok

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Harmóniás éneklés a reformáció 300 éves emlékünnepén Erdélyben 2018 Benkő Timea

gyülekezeti ének

Típus Title Year Contributor
S N/A A zene jelentősége az egyén és a gyülekezeti közösség lelki életében 2020 Csomós Júlia
P Szaktanulmány Régi-új énekek 2018 Benkő Timea

himnológia

Típus Title Year Contributor
S N/A Az Apostoli hitvallás tételei a 2021-es Lelkem csak téged áld ifjúsági énekeskönyv énekei tükrében 2023 Nagy Ádám Attila
P Szaktanulmány Ideális és torz 2007 Kovács László Attila
P Szaktanulmány Harmóniás éneklés a reformáció 300 éves emlékünnepén Erdélyben 2018 Benkő Timea
P Szaktanulmány Forrása: Hoffgreff-énekeskönyv (?) 2015 Fekete Csaba
P Szaktanulmány Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2018 Nagy Norbert Levente
S N/A Gyülekezeti éneklés a református istentisztelet szolgálatában 2018 Topai Attila
S N/A Hálaadás és liturgia 2021 Szilágyi István

Járosi Andor

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány A „néma hódolat”. Rudolf Otto liturgiatervezete és a Járosi–Kiss-féle liturgia 2019 Benkő Timea

kazettás mennyezet

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Megigazulás – megszentelődés – új életben járás. A marosvécsi református templom mennyezetének ikonográfiai programja 2012 Benkő Timea
P Szaktanulmány Boldog keserűség. A reformátori megigazulástan ábrázolása a marosvécsi református templom mennyezetén 2011 Benkő Timea

Kiss Béla

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány A „néma hódolat”. Rudolf Otto liturgiatervezete és a Járosi–Kiss-féle liturgia 2019 Benkő Timea

Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet

Típus Title Year Contributor
S N/A Intézetünk élete 1959-1961 2001 Bódis Ferenc