Vékony Roland Ádám kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

hit

Típus Title Year Contributor
T N/A Hit és vallás viszonya Karl Barth dogmatikájában 2017 Debreczeni István
T N/A Vallásosság, csak egy emberi szükséglet vagy annál több 2016 Benedek Csongor
P Review Visky S. Béla: Megtartó ismeret. Mai kérdésekről presbiterek, gyülekezeti tagok, érdeklődők részére 2019 Nagy Alpár Csaba
P Research article Hit és hitetlenség annak idején és a mai világban 2014 Szűcs Ferenc
P Research article Az igaz hitből él? 2018 Balogh Csaba
T N/A Pál tanítása a hit általi megigazulásról a Róm 3,21-26 alapján 2014 Vékony Roland Ádám
P N/A A terrorizmus kihívása – a hit válasza 2006 Kereskényi Sándor
P Research article Melanchthon megigazulásról szóló érett teológiája 2018 Sven Grosse
P Research article A kegyesség mint a keresztyén magatartás alapformája 2019 Juhász Tamás
T N/A „Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt.” 2023 Horváth József
T N/A A hit, a remény és a szeretet fogalma C.S.Lewis-nál 2020 Baciu Marius-Alexandru
T N/A Az egyén szabadsága és annak korlátai 2018 Bíró Botond
P Review Timothy Keller: Preaching. Communicating Faith in an Age of Skepticism 2019 Simon János
P Research article A vallás és a hit szerepe a személyiségfejlődés folyamatában 2016 Bognárné Kocsis Judit
P Research article A kereszténység és a posztmodern személyiség 2019 Tódor Csaba
P Research article A szerencsétlenség mint Istenhez vezető út Simone Weil gondolkodásában 2023 Kovács Szabolcs

homiletika

Típus Title Year Contributor
T N/A Hermeneutikai alapelvek kutatása két évtized unitárius prédikációirodalmában 1971-1991 2005 Nagy Endre
T N/A A narratív prédikálás mint módszer 2014 Bartha Alpár
P Short note Igehirdetési szolgálatunk mai kérdései 2012 Kozma Zsolt
P Research article A megbocsátás magyar ethosza a „nyugat múltfeldolgozásának” évtizedeiben 2014 Simon János
P Research article A Jelenések könyve 4. fejezetének homiletikai megközelítése 2019 Görözdi Zsolt
P Review Kodácsy Tamás: A homiletikai aptum. Hogyan lesz a szószéki beszédből igehirdetés? 2020 Kulcsár Árpád
P Assessment Koppándi Botond Péter Az „Új Homiletika” mozgalom és az amerikai protestáns prédikálás megújítása című doktori értekezésének belső szakbírálata 2017 Gonda László
T N/A Összefüggések a bibliai elbeszélések és a narratív prédikáció között 2021 Demeter Henrietta
P Research article Az íróasztaltól a szószékig 2016 Kulcsár Árpád
P Research article Miért úgy prédikálunk, ahogy? - Hogyan lehetne? 2016 Koppándi Botond Péter
P Research article Doce nos orare, quin et prædicare Medgyesi Pál homiletikai öröksége 2015 Papp György
P Research article A kritikus kritikusai 2022 Kulcsár Árpád
T N/A Narratív prédikáció és a bibliai történetek 2020 Demeter Henrietta
T N/A A prédikáció időszerűsége 2015 Albert-Nagy Ákos István
T N/A „Úgy tanította őket, mint akinek hatalma van” 2012 Kelemen Attila Csongor
T N/A A prédikáció formája - formai kérdés? 2016 Vékony Roland Ádám
T N/A Apa, mesélj! 2012 Jári Zsolt
P Research article Ki prédikál? 2013 Literáty Zoltán
P Research article Az unitárius homiletika irodalma 1861–1918 között 2015 Koppándi Botond Péter
P Laudatio Doktorrá avatták Székely József lelkipásztort 2019 Fekete Károly
T N/A A bibliai szöveg szerepe a prédikálásban Wilfried Engemann homiletikai koncepciójában, különös tekintettel a Homiletics című munkájára 2021 Gecse Krisztián Dániel
P Research article „Az Ige testté lett...” 2016 Kulcsár Árpád
T N/A Az evangélium kommunikálása 2021 Magyar Norbert
P Review Kees de Ruijter: Horen naar de stem van God. Theologie en methode van de preek 2016 Papp György
P Research article Kiútkeresés az unitárius homiletikában Trianon után 2021 Koppándi Botond Péter
P Review Kató Szabolcs Ferencz: Amikor a kakas megszólal... Igetanulmányok az egyházi év ünnepeihez 2022 Éles Éva
T N/A A hit hallásból van 2020 Nagy Norbert
T N/A A prédikálás kommunikációs kérdései napjainkban 2013 Szász Tünde
T N/A A XX. századi amerikai unitárius homiletika 2012 Gyerő Attila
T N/A A színház, mint evangélium-közlési eszköz 2015 Kelemen Attila Csongor
T N/A A megszólító prédikáció 2012 Nagy Brigitta
P Research article A narratív prédikálás mint a gyönyörködtető igehirdetés eszköze 2019 Koppándi Botond Péter
P Research article Prédikálás 2.0. 2019 Koppándi Botond Péter
P Report Az „Új Homiletika” mozgalom és az amerikai protestáns prédikálás megújítása. 2017 Koppándi Botond Péter