Gyülekezeti éneklés a református istentisztelet szolgálatában tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

énekeskönyv

Type Title Year Contributor
T MA Szakdolgozat Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2017 Nagy Norbert Levente
P Research article Forrása: Hoffgreff-énekeskönyv (?) 2015 Fekete Csaba
T BA Szakdolgozat Gyülekezeti éneklés a református istentisztelet szolgálatában 2018 Topai Attila
T MA Szakdolgozat Énekeskönyvünk a vasár- és ünnepnap délelőtti és délutáni liturgiában 2016 Szigeti Árpád
P Research article Százéves az unitárius énekeskönyv 2024 Kovács Sándor
T MA Szakdolgozat A református halottas énekeskönyv múltja és lehetséges jövője 2020 Topai Attila
P Research article Az 1837-es kolozsvári énekeskönyv 2020 Orosz Otília Valéria
T MA Szakdolgozat A Magyar Református Énekeskönyv eszkatológiájának kritikai vizsgálata 2019 Béres Levente
P Report Kettős könyvbemutató Kozma Zsolt: A Református Szemle repertóriuma, A Magyar Református Énekeskönyv tárgymutatója 2016 Balogh Csaba
T BA Szakdolgozat Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta

gyülekezeti éneklés

Type Title Year Contributor
T BA Szakdolgozat A 16-17. századi magyar református gyülekezeti éneklés, gyakorlati teológiai megközelítésben 2012 Szabó Attila
T MA Szakdolgozat Zsoltáréneklés a magyar református istentiszteleten 2014 Szabó Attila
T BA Szakdolgozat Gyülekezeti éneklés a református istentisztelet szolgálatában 2018 Topai Attila
P Research article Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2018 Nagy Norbert Levente
T BA Szakdolgozat Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta
T MA Szakdolgozat Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2017 Nagy Norbert Levente
T MA Szakdolgozat Ének-zene és lelki élet a magyar református gyülekezetekben (Esettanulmány) 2024 Debreczeni Júlia
T BA Szakdolgozat A modern dicsőitőzenei áramlatok összehasonlító teológiai vizsgálata 2015 Komlósi-Rif Szilvia
T MA Szakdolgozat Énekeskönyvünk a vasár- és ünnepnap délelőtti és délutáni liturgiában 2016 Szigeti Árpád

himnológia

Type Title Year Contributor
P Research article Forrása: Hoffgreff-énekeskönyv (?) 2015 Fekete Csaba
T MA Szakdolgozat Az Apostoli hitvallás tételei a 2021-es Lelkem csak téged áld ifjúsági énekeskönyv énekei tükrében 2023 Nagy Ádám Attila
T BA Szakdolgozat Hálaadás és liturgia 2021 Szilágyi István
T BA Szakdolgozat Gyülekezeti éneklés a református istentisztelet szolgálatában 2018 Topai Attila
P Research article Harmóniás éneklés a reformáció 300 éves emlékünnepén Erdélyben 2018 Benkő Timea
P Research article Ideális és torz 2007 Kovács László Attila
P Research article Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2018 Nagy Norbert Levente

liturgika

Type Title Year Contributor
T MA Szakdolgozat Dr. Gönczy Lajos élete és munkássága 2017 Dániel Tamás
P Research article Liturgikaoktatás a kolozsvári Református Theologiai Fakultáson (1948–1989) 2019 Kurta József Tibor
T MA Szakdolgozat Énekeskönyvünk a vasár- és ünnepnap délelőtti és délutáni liturgiában 2016 Szigeti Árpád
T MA Szakdolgozat Az 1948-as liturgikus istentiszteleti rend 2013 Bálint Imola Orsolya
T BA Szakdolgozat Gyülekezeti éneklés a református istentisztelet szolgálatában 2018 Topai Attila
P Research article Liturgikaoktatás a kolozsvári Református Theologiai Fakultáson (1895–1948) 2018 Kurta József Tibor

orgona

Type Title Year Contributor
P Review Sipos Dávid: Orgonáknak zengések. A történelmi dési, széki és görgényi református egyházmegyék orgonái 2020 Enyedi Pál
P Research article „…melyből egy igen jó és tsinos munkájú, kisded orgona vétetett” 2021 Dávid István
P Report A történelmi dési, széki és görgényi református egyházmegyék orgonáinak története 2016 Sipos Dávid
P Review Erich Türk: Die Orgellandschaft dreier nordsiebenbürgischer Landkerise: Cluj, Sălaj und Bistriţa-Năsăud. Három észak-erdélyi megye orgonatája: Kolozs, Szilágy és Beszterce-Naszód megye. 2015 Sipos Dávid
T BA Szakdolgozat Gyülekezeti éneklés a református istentisztelet szolgálatában 2018 Topai Attila
P Research article Orgonakutatás a történelmi Dési, Széki és Görgényi Református Egyházmegyékben 2017 Sipos Dávid