Gyülekezeti éneklés a református istentisztelet szolgálatában tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

énekeskönyv

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2017 Nagy Norbert Levente
P Szaktanulmány Forrása: Hoffgreff-énekeskönyv (?) 2015 Fekete Csaba
S BA Szakdolgozat Gyülekezeti éneklés a református istentisztelet szolgálatában 2018 Topai Attila
S MA Szakdolgozat Énekeskönyvünk a vasár- és ünnepnap délelőtti és délutáni liturgiában 2016 Szigeti Árpád
S MA Szakdolgozat A református halottas énekeskönyv múltja és lehetséges jövője 2020 Topai Attila
P Szaktanulmány Az 1837-es kolozsvári énekeskönyv 2020 Orosz Otília Valéria
S MA Szakdolgozat A Magyar Református Énekeskönyv eszkatológiájának kritikai vizsgálata 2019 Béres Levente
P Beszámoló Kettős könyvbemutató Kozma Zsolt: A Református Szemle repertóriuma, A Magyar Református Énekeskönyv tárgymutatója 2016 Balogh Csaba
S BA Szakdolgozat Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta

gyülekezeti éneklés

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat Énekeskönyvünk a vasár- és ünnepnap délelőtti és délutáni liturgiában 2016 Szigeti Árpád
S BA Szakdolgozat A 16-17. századi magyar református gyülekezeti éneklés, gyakorlati teológiai megközelítésben 2012 Szabó Attila
S MA Szakdolgozat Zsoltáréneklés a magyar református istentiszteleten 2014 Szabó Attila
S BA Szakdolgozat Gyülekezeti éneklés a református istentisztelet szolgálatában 2018 Topai Attila
P Szaktanulmány Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2018 Nagy Norbert Levente
S BA Szakdolgozat Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta
S MA Szakdolgozat Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2017 Nagy Norbert Levente
S BA Szakdolgozat A modern dicsőitőzenei áramlatok összehasonlító teológiai vizsgálata 2015 Komlósi-Rif Szilvia

himnológia

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2018 Nagy Norbert Levente
P Szaktanulmány Forrása: Hoffgreff-énekeskönyv (?) 2015 Fekete Csaba
S MA Szakdolgozat Az Apostoli hitvallás tételei a 2021-es Lelkem csak téged áld ifjúsági énekeskönyv énekei tükrében 2023 Nagy Ádám Attila
S BA Szakdolgozat Hálaadás és liturgia 2021 Szilágyi István
S BA Szakdolgozat Gyülekezeti éneklés a református istentisztelet szolgálatában 2018 Topai Attila
P Szaktanulmány Harmóniás éneklés a reformáció 300 éves emlékünnepén Erdélyben 2018 Benkő Timea
P Szaktanulmány Ideális és torz 2007 Kovács László Attila

liturgika

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Liturgikaoktatás a kolozsvári Református Theologiai Fakultáson (1895–1948) 2018 Kurta József Tibor
S MA Szakdolgozat Dr. Gönczy Lajos élete és munkássága 2017 Dániel Tamás
P Szaktanulmány Liturgikaoktatás a kolozsvári Református Theologiai Fakultáson (1948–1989) 2019 Kurta József Tibor
S MA Szakdolgozat Énekeskönyvünk a vasár- és ünnepnap délelőtti és délutáni liturgiában 2016 Szigeti Árpád
S MA Szakdolgozat Az 1948-as liturgikus istentiszteleti rend 2013 Bálint Imola Orsolya
S BA Szakdolgozat Gyülekezeti éneklés a református istentisztelet szolgálatában 2018 Topai Attila

orgona

Type Title Year Contributor
P Recenzió, kritika Erich Türk: Die Orgellandschaft dreier nordsiebenbürgischer Landkerise: Cluj, Sălaj und Bistriţa-Năsăud. Három észak-erdélyi megye orgonatája: Kolozs, Szilágy és Beszterce-Naszód megye. 2015 Sipos Dávid
S BA Szakdolgozat Gyülekezeti éneklés a református istentisztelet szolgálatában 2018 Topai Attila
P Szaktanulmány Orgonakutatás a történelmi Dési, Széki és Görgényi Református Egyházmegyékben 2017 Sipos Dávid
P Recenzió, kritika Sipos Dávid: Orgonáknak zengések. A történelmi dési, széki és görgényi református egyházmegyék orgonái 2020 Enyedi Pál
P Szaktanulmány „…melyből egy igen jó és tsinos munkájú, kisded orgona vétetett” 2021 Dávid István
P Beszámoló A történelmi dési, széki és görgényi református egyházmegyék orgonáinak története 2016 Sipos Dávid