Az igazság és a jó cselekedetek kapcsolata az Ef 2,1—10-ben tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

hit és jócselekedetek

Type Title Year Contributor
P Research article Hit és törvény viszonya a Gal 2,15–4,7-ben 2015 Papp György
P Research article Az igaz hitből él? 2018 Balogh Csaba
P Research article Az igazság és a jó cselekedetek kapcsolata az Ef 2,1—10-ben 2016 Geréb Zsolt
P Manuscript Suffering and doing good 2021 Éles Éva
P Research article A hit és a jó cselekedetek kérdése a Heidelbergi Káté korában és ma 2014 Püsök Sarolta
P Research article Trăiește cel drept prin credință? 2023 Balogh Csaba

megigazulás

Type Title Year Contributor
P Research article Az igaz hitből él? 2018 Balogh Csaba
P Research article Zur Gemeinschaft berufen, der Gerechtigkeit verpflichtet 2011 Gosker, Margriet
T BA Szakdolgozat Pál tanítása a hit általi megigazulásról a Róm 3,21-26 alapján 2014 Vékony Roland Ádám
T BA Thesis Heinrich Bullinger: a megigazulás 2021 Józsa Tamás
P Research article Melanchthon megigazulásról szóló érett teológiája 2018 Sven Grosse
T MA Szakdolgozat „Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt.” 2023 Horváth József
P Research article Megigazulás – megszentelődés – új életben járás. A marosvécsi református templom mennyezetének ikonográfiai programja 2012 Benkő Timea
T BA Szakdolgozat A megigazulástan és az emberi jogok kapcsolata napjainkban 2001 Ander Hilda Piroska
P Research article Az igazságos Isten könyörülő Isten 1970 Tavaszy Sándor
P Research article Az igazság és a jó cselekedetek kapcsolata az Ef 2,1—10-ben 2016 Geréb Zsolt
P Research article Trăiește cel drept prin credință? 2023 Balogh Csaba
P Research article Wandelen in het licht 2012 Brinkman, Martien E.
P Research article Félreértette-e Luther Pál apostolt? 2010 Haacker, Klaus
P Collection of studies Az Ószövetség és a reformáció: Tanulmányok a héber nyelvű Ószövetség és a protestantizmus kapcsolatának múltjából és jelenéből 2018 Kustár Zoltán
P Research article Boldog keserűség. A reformátori megigazulástan ábrázolása a marosvécsi református templom mennyezetén 2011 Benkő Timea
T BA Thesis Heinrich Bullinger: on Justification 2021 Józsa Tamás
P Research article Paul Tillich és a reformátori megigazulástan 2018 Kozák Péter

Pál apostol

Type Title Year Contributor
P Research article Pál apostol athéni beszédének retorikai-kritikai vizsgálata 2013 Koppándi Botond Péter
P Research article Pál apostol és az Írások 2024 Czire Szabolcs
P Research article „…az evangélium, amelyet én hirdettem, nem embertől származik, mert én nem embertől vettem…” (Gal 1,1–2,10) 2019 Adorjáni Zoltán
P Research article The Ministry of Teachers in the Early Church in the Light of the New Testament 2021 Geréb Zsolt
T BA Szakdolgozat Onezimusz, a szokott rabszolga 2001 Tatár János
P Research article Az igazság és a jó cselekedetek kapcsolata az Ef 2,1—10-ben 2016 Geréb Zsolt
P Research article Pál, a hozzánk hasonló 2022 Balogh Péter
T MA Szakdolgozat Pál apostol areopágoszi beszéde 2014 Zsizsmann Endre
P Research article Pál apostol athéni igehirdetése – ApCsel 17,16–34 2014 Székely József
P Research article Cu devotament 2023 Kállay Dezső
P Research article Félreértette-e Luther Pál apostolt? 2010 Haacker, Klaus