Pál apostol athéni igehirdetése – ApCsel 17,16–34 tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

Apostolok cselekedetei 17

Type Title Year Contributor
P Research article Pál apostol athéni igehirdetése – ApCsel 17,16–34 2014 Székely József

igehirdetés (prédikáció)

Type Title Year Contributor
P Research article Prófécia – igehirdetés, próféta – igehirdető 2014 Kiss Jenő
T BA Szakdolgozat Khrüszosztomosz, mint megtérésre hívó igehirdető 2012 Vékony Zsolt József
P Research article Református hitvallásaink tükröződése az igehirdetésben 2012 Papp György
P Research article Valóságos-e az isteni hang 2016 Visky Péter
P Research article Predicarea narativă ca instrument pentru încântarea auditoriului 2023 Koppándi Botond Péter
P Series, Journal Igehirdető 25.6 2014
P Research article „hogy ez jövendő velág meg tudná hitömet…” 2022 Maczák Ibolya
P Research article Igemagyarázatok az Apostolok cselekedetei 22–25 alapján 2012 Kozma Zsolt
P Research article Unitárius szövegek a prédikációról 2022 Balázs Mihály
P Meditation, sermon Istenországa és a művészkedő egyletesek 2017 Koppándi Botond Péter
T MA Szakdolgozat A megszólító prédikáció 2012 Nagy Brigitta
T BA Szakdolgozat Az I-II. századi őskeresztyén istentisztelet főbb vonásai 2014 Simon Emőke
P Research article Walter Brueggemann Uttered beyond Fear című igehirdetése 2014 Tunyogi Lehel
P Series, Journal Igehirdető 15.11 2004
P Research article „Az Ige testté lett...” 2016 Kulcsár Árpád
P Research article A kritikus kritikusai 2022 Kulcsár Árpád
P Short note Az igehirdetés közösségteremtő ereje 2012 Kozma Zsolt
P Research article A természetjog eszméje Enyedi György prédikációiban 2022 Simon József
P Short note Ki nem becsüli meg az Úrnak testét? 2005 Kállay Dezső
P Meditation, sermon Vendégszerető tanúságtétel 2010 Koppándi Botond Péter
P Research article Prophetie – Predigt, Prophet – Prediger 2014 Kiss Jenő
T MA Szakdolgozat A 17. századi prédikáció mint irodalmi alkotás 2019 Szakács Enikő
P Research article Teológiai tisztánlátás és mélység, mint igehirdetésünk legfőbb követelménye 2013 Adorjáni Zoltán
P Review Recenzió—kicsit másként. Végh Tamás: Ábrahámtól Jézusig. Üdvtörténeti igehirdetés-sorozat 2015 Vörös Éva
P Research article A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (I.) 2020 Buzogány Dezső
P Research article Végidő-számítások Bornemisza Péter prédikációiban 2022 Sebestyén Ádám
P Short note Nem ellenállhatatlan. Igetanulmány 2012 Kozma Zsolt
P Research article Egy ismeretlen ismerős 2022 Lovas Borbála
P Research article Miért úgy prédikálunk, ahogy? - Hogyan lehetne? 2016 Koppándi Botond Péter
P Collection of sermons Öt prédikáció a reformáció négyszázadik emlékévére 1917
P Research article Egy húsvét Szász Domokossal, avagy: a keresztáldozat és feltámadás kérdése két prédikációban 2017 Geréb Miklós
T BA Szakdolgozat A prédikálás kommunikációs kérdései napjainkban 2013 Szász Tünde
P Review Lőrincz István: Istennel kezdeni 2014 Somogyi Botond
P Research article Az íróasztaltól a szószékig 2016 Kulcsár Árpád
P Review Thomas G. Long: A prédikálás tanúbizonysága 2022 Kulcsár Árpád
P Review Tőkés István: IGE-hirdetés című könyvének bemutatója 2012 Pap Géza
P Research article Prédikáció és fegyelmezetlenség 2022 Szigeti Molnár Dávid
P Short note Még mindig prédikáció? 2005 Kozma Zsolt
P Collection of studies Dávid Ferenc és a kortárs prédikációirodalom 2022 Lovas Borbála
P Meditation, sermon Vallásszabadság – a hallásból jövő hit és cselekedet ünnepe 2014 Koppándi Botond Péter
T MA Szakdolgozat A prédikációírás hermeneutikai kérdései 2017 Szombatfalvi Csongor
P Research article Prédikálás 2.0. 2019 Koppándi Botond Péter
T BA Szakdolgozat Módszertani kérdések a prédikációírásban 2016 Lurtz Zsolt
P Research article Doce nos orare, quin et prædicare Medgyesi Pál homiletikai öröksége 2015 Papp György
P Review Kodácsy Tamás: A homiletikai aptum. Hogyan lesz a szószéki beszédből igehirdetés? 2020 Kulcsár Árpád
P Review Timothy Keller: Preaching. Communicating Faith in an Age of Skepticism 2019 Simon János
P Research article Vízkereszt utáni első vasárnap 2022 Kelemen Fruzsina
P Short note Igazság és béke a Messiás országában. Igetanulmány 2012 Kozma Zsolt
P Research article Dávid Ferenc, a prédikátor 2022 Kovács Sándor
P Series, Journal Igehirdető 1.1 1990
P Meditation, sermon Térjen vissza a Lélek! 2008 Koppándi Botond Péter
P Meditation, sermon Az "akkor" – most van 2009 Koppándi Botond Péter
T BA Szakdolgozat „Úgy tanította őket, mint akinek hatalma van” 2012 Kelemen Attila Csongor
P Research article Pál apostol athéni igehirdetése – ApCsel 17,16–34 2014 Székely József
P Review Kees de Ruijter: Horen naar de stem van God. Theologie en methode van de preek 2016 Papp György
P Review Kató Szabolcs Ferencz: Amikor a kakas megszólal... Igetanulmányok az egyházi év ünnepeihez 2022 Éles Éva
P Assessment Isten fegyvereivel az Ige szolgálatában 2012 Hermán János
P Research article Circumdederunt me: a halál kínjai és a műveltség 2022 Varga Benjámin
P Research article Az igehirdetés prófétai jellege 2010 Kozma Zsolt
P Collection of studies Dávid Ferenc és a kortárs prédikációirodalom 2022 Szigeti Molnár Dávid
P Meditation, sermon Ajándék – Jézusnak 2008 Koppándi Botond Péter
T MA Szakdolgozat A prédikáció formája - formai kérdés? 2016 Vékony Roland Ádám
T BA Szakdolgozat A prédikáció időszerűsége 2015 Albert-Nagy Ákos István
P Research article Metafora vagy nem metafora? 2015 Máthé-Farkas Zoltán
P Research article Eschatologia és igehirdetés 1970 Gönczy Lajos
P Meditation, sermon A keresztről szóló beszéd 2017 Adorjáni Dezső Zoltán
P Research article „Az táncz nincsen hitből” 2022 Kavecsánszki Máté
P Short note Igehirdetési szolgálatunk mai kérdései 2012 Kozma Zsolt
P Research article „...az mi prédikátorunkat győzd meg, (...) többé mi kenyeret neki nem nyújtunk” 2022 Varga Réka
P Series, Journal Igehirdető 2.5 1991
P Meditation, sermon Unitárius prófétaság 2003 Koppándi Botond Péter

Pál apostol

Type Title Year Contributor
P Research article Cu devotament 2023 Kállay Dezső
P Research article Félreértette-e Luther Pál apostolt? 2010 Haacker, Klaus
P Research article Pál apostol athéni beszédének retorikai-kritikai vizsgálata 2013 Koppándi Botond Péter
P Research article „…az evangélium, amelyet én hirdettem, nem embertől származik, mert én nem embertől vettem…” (Gal 1,1–2,10) 2019 Adorjáni Zoltán
P Research article The Ministry of Teachers in the Early Church in the Light of the New Testament 2021 Geréb Zsolt
T BA Szakdolgozat Onezimusz, a szokott rabszolga 2001 Tatár János
P Research article Az igazság és a jó cselekedetek kapcsolata az Ef 2,1—10-ben 2016 Geréb Zsolt
P Research article Pál, a hozzánk hasonló 2022 Balogh Péter
T MA Szakdolgozat Pál apostol areopágoszi beszéde 2014 Zsizsmann Endre
P Research article Pál apostol athéni igehirdetése – ApCsel 17,16–34 2014 Székely József

újszövetségi exegézis

Type Title Year Contributor
P Review Ulrich Luz: Theologische Hermeneutik des Neuen Testaments 2017 Geréb Zsolt
P Research article Jesus’s Interpretation of Tragedies, Disasters and Traumas in Luke 13:1–5 2021 Lészai Lehel
P Research article A Márk 4,35–41 recepciókritikai értelmezése 2018 Bekő István Márton
P Research article Pál apostol athéni igehirdetése – ApCsel 17,16–34 2014 Székely József
P Research article A Jn 8,1–11 eredeti mondanivalójának nyomában 2018 Erős Joó Béla
P Research article A vak Bartimeus meggyógyításáról szóló elbeszélés (Márk 10,46–52) recepciókritikai elemzése 2021 Bekő István Márton
P Research article Jézus és a samáriai asszony találkozása (Jn 4,1–42) 2017 Adorjáni Zoltán
P Research article Az irgalmasság megnyilatkozása Jézus gyógyító tetteiben 2021 Kállay Dezső
P Research article Auslegung Kolosser 1,21–2,5 2008 Geréb Zsolt