gyakorlati teológiai kutatás

Type Title Year Contributor
P Research article Ravasz László (1882-1975) 1996 Kelemen Attila
P Report Megalakult a Ravasz László Gyakorlati Teológiai Kör 2017 Balogh Csaba
P Research article Gönczy Lajos (1889-1986) 1996 Molnár János
T BA Szakdolgozat Az identitástudat erősségének szerepe a közösséghez való odatartozásban - 15-17 éves keresztyén fiataloknál 2022 Kutasi Beáta
P Research article Molnár Albert (1849-1901) 1996 Kelemen Attila

hitoktatás (katechézis)

Type Title Year Contributor
T MA Szakdolgozat „Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak...” 2022 Mátis Szidónia
T MA Szakdolgozat Apa, mesélj! 2012 Jári Zsolt
T BA Szakdolgozat Digitális tanítási segédanyagok a katekétikai munkában 2018 Dénes Erzsébet
T BA Szakdolgozat Hatékony katekéta = hatékony katekézis 2020 Várdai Dávid
P Research article O călătorie în istoria pedagogiei biblice și antice, ajutorul primordial în formarea ucenicilor lui Isus Hristos 2023 Somfalvi Edit
T BA Szakdolgozat Élmény és/vagy unalom: „mit keres a gyermek a vallásórán!” 2021 Lőrinczi Alpár János
T MA Szakdolgozat Gyermek-istentiszteletek módszertana és gyűjteménye 2019 Nagy Henrietta
T BA Szakdolgozat A vallási nevelés szerepe a személyiségfejlődésben felnőttkorban 2018 Kovács Zsuzsa
T MA Szakdolgozat A kisiskolás gyermekek vallásos nevelése 2022 Tamási Noémi
T MA Szakdolgozat A média hatása a gyerekekre 2011 Ferkő Andor
T BA Szakdolgozat Krisztus-központú gyermekszerű kátéoktatás kérdéseinek feldolgozása kooperatív módszerrel 2018 Tökölyi Csaba Krisztián
T BA Szakdolgozat A vallásos nevelés segédeszközei és ezek hatása a gyermekek vallásos fejlődésére 2021 Szombatfalvi Etelka
P Research article Imre Lajos (1888-1974) 1996 Adorjáni Zoltán
T MA Szakdolgozat Az ifjúsági munka relevanciája a z-generációs fiatalok számára, kérdőíves kutatások tükrében 2021 Andrei Imelda Paula
T MA Szakdolgozat Vallásos nevelésre néző személyiségfejlesztő csoportjátékok elmélete és gyűjteménye 2016 Györgyilyés Izolda
T BA Szakdolgozat A katekézis reformálhatósága-elmélet és tapasztalat különös tekintettel a Szatmári Református Egyházmegyében végzett felmérésekre 2013 Mészáros Mihály Immánuel
T BA Szakdolgozat Az identitástudat erősségének szerepe a közösséghez való odatartozásban - 15-17 éves keresztyén fiataloknál 2022 Kutasi Beáta
P Research article Katekézis a református egyházban. I. 2021 Buzogány Dezső
T MA Szakdolgozat Ha mindezt tudod mi hasznát veszed? 2020 Kovács Zsuzsa
T BA Szakdolgozat A szellemileg sérült emberek hitoktatása 2020 Szabó Gabriella
T BA Szakdolgozat A bábtechnikák alkalmazhatósága a gyülekezetpedagógiában 2024 Sánta Richard
T MA Szakdolgozat Melanchthon Fülöp: Catechesis puerilis 2021 György Szabolcs
T MA Szakdolgozat A társasjáték szerepe és célzott használata a serdülő korosztályban 2014 Lukács Vilmos István
T BA Szakdolgozat A bibliodráma módszerének alkalmazása az öt-nyolc osztályos diákok katekézisében 2012 Kovács László
T BA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Kollégiumok IV. osztályosainak istenképe 2022 Pál Orsolya
T BA Szakdolgozat Istentiszteleti rendtartás és mintaistentiszteletek a vallásórások gyermek-istentisztelete számára 2021 Csatári Leila
T MA Szakdolgozat Hogyan munkálhatjuk a II. éves konfirmandusoknál a hitvallástételt a kooperatív módszer segítségével? 2020 Tökölyi Csaba-Krisztián
T BA Szakdolgozat Az iskolai katechézis relevanciája az egyház, a fejlődéslélektan és a diákok véleményének tükrében 2019 Andrei Imelda Paula
P Research article A bibliolog írásmegértés 2024 Somfalvi Edit

identitás

Type Title Year Contributor
T MA Szakdolgozat Keresztyén fiatalok identitás státuszának összehasonlítása a James Marcia modell alapján a Küküllői Egyházmegye két gyülekezetében 2024 Kutasi Beáta
P Research article Jövevények és idegenek 2022 Éles Éva
P Research article "Ti kinek mondotok engem?" 2024 Füsti-Molnár Szilveszter
T MA Szakdolgozat A teológiai tisztánlátás fontossága az identitástudat kialakulásában 2014 Barta István Zsolt
P Research article Kimozdulás az idegenbe: turisták, menekültek, zarándokok 2023 Simon János
P Research article A bűnténytől az irgalom-tényig 2002 Visky Sándor Béla
P Research article Református identitáskrízis a 21. században 2023 Németh Tamás
T BA Szakdolgozat Az identitástudat erősségének szerepe a közösséghez való odatartozásban - 15-17 éves keresztyén fiataloknál 2022 Kutasi Beáta

serdülőkor

Type Title Year Contributor
T MA Szakdolgozat A liturgia szerepe a konfirmandusok hitéletében 2013 Bíró István
T BA Szakdolgozat Az identitástudat erősségének szerepe a közösséghez való odatartozásban - 15-17 éves keresztyén fiataloknál 2022 Kutasi Beáta
T MA Szakdolgozat A bibliai üzenet hatékony átadása bibliaórán a 14-19 éves korosztály számára 2016 Simon Emőke
T MA Szakdolgozat A társasjáték szerepe és célzott használata a serdülő korosztályban 2014 Lukács Vilmos István

személyiségfejlődés

Type Title Year Contributor
P Research article A korai anya–gyermek kapcsolat és annak hatása a gyermek lelki fejlődésére és a felnőtt létre a kötödéselmélet fényében, különös tekintettel a lelkipásztor szolgálatára 2023 Nagy Eszter
T MA Szakdolgozat A média hatása a gyerekekre 2011 Ferkő Andor
P Research article A vallás és a hit szerepe a személyiségfejlődés folyamatában 2016 Bognárné Kocsis Judit
T BA Szakdolgozat Az iskolai katechézis relevanciája az egyház, a fejlődéslélektan és a diákok véleményének tükrében 2019 Andrei Imelda Paula
T BA Szakdolgozat Az identitástudat erősségének szerepe a közösséghez való odatartozásban - 15-17 éves keresztyén fiataloknál 2022 Kutasi Beáta
T BA Szakdolgozat A vallási nevelés szerepe a személyiségfejlődésben felnőttkorban 2018 Kovács Zsuzsa