A lélek eredete Órigenész gondolkodásában tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

dogmatörténet

Type Title Year Contributor
T BA Szakdolgozat Augustinus szentháromságtana 2013 Bacsó István
T BA Szakdolgozat Arius hatása a Nicea utáni ariánus zsinatok tanítására 2019 Okos Rebeka-Júlia
P Research article St. Basil as Doctrinal Authority and Spiritual Example for Theodoret of Cyrus 2013 Pásztori-Kupán István
T MA Szakdolgozat „Vita angelica” az ókori keleti egyházban 2012 Fodor Örs
T BA Szakdolgozat A sátán és a démonok Órigenész gondolkodásában 2011 Dezső László Levente
T BA Szakdolgozat A szabad akarat kérdése az egyházatyáktól Tavaszy Sándor és Török István koráig 2016 Bíró Botond
P Review Kovács Ábrahám (szerk.): Világnézetek kihívásai és a protestáns teológia. Tanulmányok 2018 Bányai László
T MA Szakdolgozat A Kappadókiai atyák élete és teológiai tanításának jelentősége 2016 Kristály László Zsolt
T BA Szakdolgozat A Krisztusban lévő kettős természet Nazianzoszi Gergely teológiájában 2012 Mezei Sándor
T BA Szakdolgozat Szűz Mária mennybevitelének dogmatörténeti elemzése 2018 Erdei Árpád Előd
T MA Szakdolgozat Decretum horribile!? 2011 Imreh Jenő
T BA Szakdolgozat Szűz Mária személye a lutheránus teológiában 2011 Lőrincz Imola
T BA Szakdolgozat Nüsszai Gergely tanítása 2015 Szabó Pál Péter
P Collection of studies In aetatum confiniis 2021 Papp György
T MA Szakdolgozat Poitiers-i Hilarius élete és teológiai jelentősége 2016 Bacsó István
T BA Szakdolgozat Athanasziosz Antiochiaiakhoz írt levelének teológiatörténeti jelentősége 2012 Zsizsmann Endre
T BA Szakdolgozat A helyreállítástan fejlődése az Óegyházban Nüsszai Gergelyig 2018 Csalai Adorján
P Research article A Syriac Christology and Polemics Against the Jews: a theology of Aphrahat 2009 Kovács Ábrahám
T BA Szakdolgozat Küroszi Theodoretosz Haereticarum fabularum compendium 2006 Papp György
T BA Szakdolgozat A szentháromságtan fejlődéstörténete a Szentírás lapjaitól a 381-es konstantinápolyi zsinat hitvallásáig 2014 Benedek Csongor
P Research article Quotations of Theodoret’s De sancta et vivifica Trinitate in Euthymius Zigabenus’ Panoplia Dogmatica 2002 Pásztori-Kupán István
T MA Szakdolgozat A lelkek preegzisztenciája Órigenész gondolkodásában 2014 Mezei Sándor
T BA Szakdolgozat Augustinus és Pelagius élete, valamint vitájuk rövid összefoglalása 2012 Major Erneszt Dániel
T BA Szakdolgozat A lélek eredete Órigenész gondolkodásában 2016 Gál Adél
P Research article Eduard Böhl (1836–1903) bécsi dogmatikus eszkatológiai gondolkodása 2020 Juhász Zoltán
T BA Szakdolgozat Filioque-Kelet és Nyugat teológiai vitája az első VI. században 2003 Kali Tünde

lélek

Type Title Year Contributor
T MA Szakdolgozat A lelkek preegzisztenciája Órigenész gondolkodásában 2014 Mezei Sándor
P Research article A Szentírás antropológiai fogalmai 2015 Papp György
P Research article Kálvin tanítása a köztes állapotról, avagy alszanak-e a lelkek a halál után? 2017 Ledán M. István
P Research article A Lélek élet (Róm 8,9–11) 2019 Kállay Dezső
T BA Szakdolgozat A lélek eredete Órigenész gondolkodásában 2016 Gál Adél
P Research article Egységes vagy részekre bontott ember? II. rész 2016 Papp György
P Research article Lehet-e teste a léleknek? 2021 Ledán M. István
T BA Szakdolgozat Isten lelke az Ószövetségben, különös tekintettel a lélek általi vezetés és tekintély kérdésére 2013 Gál Edith Bella
P Research article Egységes vagy részekre bontott ember? I. rész 2016 Papp György

Órigenész

Type Title Year Contributor
P Research article The Holy Spirit as the Mother of the Son? 2009 Pásztori-Kupán István
T BA Szakdolgozat A lélek eredete Órigenész gondolkodásában 2016 Gál Adél
T BA Szakdolgozat A sátán és a démonok Órigenész gondolkodásában 2011 Dezső László Levente
T MA Szakdolgozat A lelkek preegzisztenciája Órigenész gondolkodásában 2014 Mezei Sándor