A lélek eredete Órigenész gondolkodásában tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

dogmatörténet

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat Athanasziosz Antiochiaiakhoz írt levelének teológiatörténeti jelentősége 2012 Zsizsmann Endre
S BA Szakdolgozat A helyreállítástan fejlődése az Óegyházban Nüsszai Gergelyig 2018 Csalai Adorján
P Szaktanulmány Crucial choices 2023 Kooi Cornelis van der
P Szaktanulmány A Syriac Christology and Polemics Against the Jews: a theology of Aphrahat 2009 Kovács Ábrahám
S BA Szakdolgozat Küroszi Theodoretosz Haereticarum fabularum compendium 2006 Papp György
S BA Szakdolgozat A szentháromságtan fejlődéstörténete a Szentírás lapjaitól a 381-es konstantinápolyi zsinat hitvallásáig 2014 Benedek Csongor
P Szaktanulmány Quotations of Theodoret’s De sancta et vivifica Trinitate in Euthymius Zigabenus’ Panoplia Dogmatica 2002 Pásztori-Kupán István
S MA Szakdolgozat A lelkek preegzisztenciája Órigenész gondolkodásában 2014 Mezei Sándor
S BA Szakdolgozat Augustinus és Pelagius élete, valamint vitájuk rövid összefoglalása 2012 Major Erneszt Dániel
S BA Szakdolgozat A lélek eredete Órigenész gondolkodásában 2016 Gál Adél
P Recenzió, kritika G. van den Brink – C. van der Kooi: Christelijke dogmatiek. Een inleiding 2023 Juhász Tamás
P Szaktanulmány Eduard Böhl (1836–1903) bécsi dogmatikus eszkatológiai gondolkodása 2020 Juhász Zoltán
S BA Szakdolgozat Filioque-Kelet és Nyugat teológiai vitája az első VI. században 2003 Kali Tünde
S BA Szakdolgozat Augustinus szentháromságtana 2013 Bacsó István
S BA Szakdolgozat Arius hatása a Nicea utáni ariánus zsinatok tanítására 2019 Okos Rebeka-Júlia
P Szaktanulmány St. Basil as Doctrinal Authority and Spiritual Example for Theodoret of Cyrus 2013 Pásztori-Kupán István
S MA Szakdolgozat „Vita angelica” az ókori keleti egyházban 2012 Fodor Örs
S BA Szakdolgozat A sátán és a démonok Órigenész gondolkodásában 2011 Dezső László Levente
S BA Szakdolgozat A szabad akarat kérdése az egyházatyáktól Tavaszy Sándor és Török István koráig 2016 Bíró Botond
P Recenzió, kritika Kovács Ábrahám (szerk.): Világnézetek kihívásai és a protestáns teológia. Tanulmányok 2018 Bányai László
S MA Szakdolgozat A Kappadókiai atyák élete és teológiai tanításának jelentősége 2016 Kristály László Zsolt
S BA Szakdolgozat A Krisztusban lévő kettős természet Nazianzoszi Gergely teológiájában 2012 Mezei Sándor
S BA Szakdolgozat Szűz Mária mennybevitelének dogmatörténeti elemzése 2018 Erdei Árpád Előd
P Szaktanulmány Dogma, dogmatika, dogmatörténet 2023 Papp György
S MA Szakdolgozat Decretum horribile!? 2011 Imreh Jenő
S BA Szakdolgozat Szűz Mária személye a lutheránus teológiában 2011 Lőrincz Imola
S BA Szakdolgozat Nüsszai Gergely tanítása 2015 Szabó Pál Péter
P Tanulmánykötet In aetatum confiniis 2021 Papp György
S MA Szakdolgozat Poitiers-i Hilarius élete és teológiai jelentősége 2016 Bacsó István

lélek

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Lehet-e teste a léleknek? 2021 Ledán M. István
S BA Szakdolgozat Isten lelke az Ószövetségben, különös tekintettel a lélek általi vezetés és tekintély kérdésére 2013 Gál Edith Bella
P Szaktanulmány Egységes vagy részekre bontott ember? I. rész 2016 Papp György
S MA Szakdolgozat Platonista elemek Kálvin lélek halhatatlanságáról alkotott felfogásában 2023 Gáti Gábor
S MA Szakdolgozat A lelkek preegzisztenciája Órigenész gondolkodásában 2014 Mezei Sándor
P Szaktanulmány A Szentírás antropológiai fogalmai 2015 Papp György
P Szaktanulmány Kálvin tanítása a köztes állapotról, avagy alszanak-e a lelkek a halál után? 2017 Ledán M. István
P Szaktanulmány A Lélek élet (Róm 8,9–11) 2019 Kállay Dezső
S BA Szakdolgozat A lélek eredete Órigenész gondolkodásában 2016 Gál Adél
P Szaktanulmány Egységes vagy részekre bontott ember? II. rész 2016 Papp György

Órigenész

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat A lelkek preegzisztenciája Órigenész gondolkodásában 2014 Mezei Sándor
P Szaktanulmány The Holy Spirit as the Mother of the Son? 2009 Pásztori-Kupán István
S BA Szakdolgozat A lélek eredete Órigenész gondolkodásában 2016 Gál Adél
S BA Szakdolgozat A sátán és a démonok Órigenész gondolkodásában 2011 Dezső László Levente