Theologiai Tanulmányok

Grid view | Table view | Articles preview
Makkai Sándor (5--5) Előszó
Ravasz László (9--12) Dr. Kecskeméthy István
Musnai László (13--23) Kecskeméthy Cs. István
Nagy András (27--36) A Deuteronomium előzményei és bevezetése
Maksay Albert (37--43) A Szentirás eredeti nyelvei a…
Mátyás Ernő (45--69) A dialektika theologia és az exegézis
Borbáth Dániel (73--78) Az immanens szentháromságtan
Tavaszy Sándor (79--85) Az igazságos Isten könyörülő Isten
Nagy Géza (89--107) Zwingli
Révész Imre (109--123) Kálvin az 1564-iki nagyenyedi zsinaton
Gönczy Lajos (127--134) Eschatologia és igehirdetés
Imre Lajos (135--141) A predestináció tana a missziói munkában
Bartók György (145--150) A keresztyénség és a görög bölcselet…
Tankó Béla (151--160) Existenciális gondolkozás