Bányai László kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

Ausztrália

Típus Title Year Contributor
P Recenzió, kritika Kovács Lőrinc: Az egyház a jóléti világban. Gondolatok a református egyház szolgálatáról az emigrációban 2018 Bányai László

Bírák könyve

Típus Title Year Contributor
P Recenzió, kritika Heinz Dieter Neef: Geschichte, Schuld und Rettung. Studien zur Redaktion, Komposition und Theologie von Ri 1,1–3,30 2022 Kató Szabolcs Ferencz
P Recenzió, kritika Henri Rossier: Gondolatok Józsué könyve, Bírák könyve és Ruth könyve alapján 2020 Bányai László
P Szaktanulmány A kitaszított és kiválasztott 2019 Bustya Dezső

csillagászat

Típus Title Year Contributor
P Recenzió, kritika Teres Ágoston: Biblia és asztrológia. Mágusok és a csillagok Máté evangéliumában 2009 Bányai László
P Szaktanulmány Adalék az Énók könyve keletkezéséhez 2014 Bardócz-Tódor András

dogmatörténet

Típus Title Year Contributor
S N/A Poitiers-i Hilarius élete és teológiai jelentősége 2016 Bacsó István
S N/A Decretum horribile!? 2011 Imreh Jenő
P Recenzió, kritika Kovács Ábrahám (szerk.): Világnézetek kihívásai és a protestáns teológia. Tanulmányok 2018 Bányai László
P Szaktanulmány St. Basil as Doctrinal Authority and Spiritual Example for Theodoret of Cyrus 2013 Pásztori-Kupán István
P Recenzió, kritika G. van den Brink – C. van der Kooi: Christelijke dogmatiek. Een inleiding 2023 Juhász Tamás
S N/A A helyreállítástan fejlődése az Óegyházban Nüsszai Gergelyig 2018 Csalai Adorján
S N/A Nüsszai Gergely tanítása 2015 Szabó Pál Péter
S N/A A Krisztusban lévő kettős természet Nazianzoszi Gergely teológiájában 2012 Mezei Sándor
S N/A A sátán és a démonok Órigenész gondolkodásában 2011 Dezső László Levente
S N/A Filioque-Kelet és Nyugat teológiai vitája az első VI. században 2003 Kali Tünde
S N/A A lelkek preegzisztenciája Órigenész gondolkodásában 2014 Mezei Sándor
P Szaktanulmány A Syriac Christology and Polemics Against the Jews: a theology of Aphrahat 2009 Kovács Ábrahám
P Tanulmánykötet In aetatum confiniis 2021 Papp György
P Szaktanulmány Dogma, dogmatika, dogmatörténet 2023 Papp György
S N/A Arius hatása a Nicea utáni ariánus zsinatok tanítására 2019 Okos Rebeka-Júlia
S N/A A lélek eredete Órigenész gondolkodásában 2016 Gál Adél
S N/A A szentháromságtan fejlődéstörténete a Szentírás lapjaitól a 381-es konstantinápolyi zsinat hitvallásáig 2014 Benedek Csongor
S N/A Athanasziosz Antiochiaiakhoz írt levelének teológiatörténeti jelentősége 2012 Zsizsmann Endre
S N/A Szűz Mária személye a lutheránus teológiában 2011 Lőrincz Imola
S N/A A Kappadókiai atyák élete és teológiai tanításának jelentősége 2016 Kristály László Zsolt
S N/A „Vita angelica” az ókori keleti egyházban 2012 Fodor Örs
P Szaktanulmány Eduard Böhl (1836–1903) bécsi dogmatikus eszkatológiai gondolkodása 2020 Juhász Zoltán
P Szaktanulmány Quotations of Theodoret’s De sancta et vivifica Trinitate in Euthymius Zigabenus’ Panoplia Dogmatica 2002 Pásztori-Kupán István
P Szaktanulmány Crucial choices 2023 Kooi Cornelis van der
S N/A Szűz Mária mennybevitelének dogmatörténeti elemzése 2018 Erdei Árpád Előd
S N/A A szabad akarat kérdése az egyházatyáktól Tavaszy Sándor és Török István koráig 2016 Bíró Botond
S N/A Augustinus szentháromságtana 2013 Bacsó István
S N/A Augustinus és Pelagius élete, valamint vitájuk rövid összefoglalása 2012 Major Erneszt Dániel
S N/A Küroszi Theodoretosz Haereticarum fabularum compendium 2006 Papp György

egyház

Típus Title Year Contributor
S N/A Az egyház, mint Isten kiválasztottjainak közössége 2011 Nánási Sámuel
P Rövid szakcikk Ideje van az ültetésnek és ideje van a kiszaggatásnak 2012 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány Az egyház hite és hitvallás az egyházban 2014 Juhász Tamás
P Monográfia Az egyház missziói munkája 1938 Makkai Sándor
P Recenzió, kritika Hans Klein (szerk.) – Alexandru Ioniță – Cătălin Vatamanu (koord.): Poporul lui Dumnezeu și societatea. Cercetări biblice 2020 Bányai László
S N/A Az egyházról szóló tanítás a Jelenések könyvében (a hét levél alapján) 2001 Kulcsár Árpád
P Szaktanulmány Die spirituellen und charismatischen Bewegungen als Herausforderungen an die Kirchen in Siebenbürgen 2007 Adorjáni Dezső Zoltán
P Szaktanulmány Romániai egyházak adójogi lehetőségei és kötelezettségei, avagy hogyan tartsuk meg azt, ami a miénk, miközben megadjuk a császárnak azt, ami a császáré 2015 Simon János

emigrált magyar reformátusok

Típus Title Year Contributor
P Recenzió, kritika Kovács Lőrinc: Az egyház a jóléti világban. Gondolatok a református egyház szolgálatáról az emigrációban 2018 Bányai László
P Szaktanulmány Magyar protestáns menekültek pásztorolása a nyugat-európai államokban 1944-től 1956-ig 2018 Hermán János
P N/A Milyen vagy ausztráliai magyar református egyház? 2002 Veres Kovács Attila
P Szaktanulmány Hatvan éve alakult a Nyugat-európai Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat (1957–2017) 2018 Hermán János

folyóirat

Típus Title Year Contributor
P Recenzió, kritika Megjelent a Református Szemle repertóriuma A Református Szemle repertóriuma. 1908—2012. Összeállította Kozma Zsolt 2016 Papp György
P Recenzió, kritika Studia Theologica Debrecinensis 2008/1 2009 Balogh Béla
P Recenzió, kritika Collegium Doctorum, 13. (2017/2) 2019 Bányai László