Bányai László publikációi

Típus Cím Év Forrás Oldal
P Orosz Attila: Egy püspök élete. Ágoston Sándor életútja és munkássága 2021 Református Szemle 114.2 239-242 (4)
P Altarul Banatului, XXX. (LXIX) új folyam, 2019/4–6 2020 Református Szemle 113.4 420-424 (5)
P Henri Rossier: Gondolatok Józsué könyve, Bírák könyve és Ruth könyve alapján 2020 Református Szemle 113.2 173-176 (4)
P Hans Klein (szerk.) – Alexandru Ioniță – Cătălin Vatamanu (koord.): Poporul lui Dumnezeu și societatea. Cercetări biblice 2020 Református Szemle 113.2 177-181 (5)
P Nagy Mihály Zoltán – Denisa Bodeanu: (Le)hallgatásra ítélve. Márton Áron püspök lehallgatási jegyzőkönyvei (1957–1960) 2020 Református Szemle 113.1 75-79 (5)
P Studia Doctorum Theologiae Protestantis, 8. (2017) 2019 Református Szemle 112.1 94-97 (4)
P Bányai László: Studia Universitatis Babeş–Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica LXIV. (2019/1) 2019 Református Szemle 112.5 599-604 (6)
P Collegium Doctorum, 13. (2017/2) 2019 Református Szemle 112.4 425-428 (4)
P Altarul Banatului, XXIX (LXVIII) új folyam, 2017/10–12 2019 Református Szemle 112.3 326-329 (4)
P Peres Imre: Pál apostol túlvilági látomásai. A 2Korinthus 5 és 12 exegézise 2018 Református Szemle 111.5 562-564 (3)
P Kovács Ábrahám (szerk.): Világnézetek kihívásai és a protestáns teológia. Tanulmányok 2018 Református Szemle 111.4 453-455 (3)
P Collegium Doctorum. Magyar református teológia 13. (2017/1) 2018 Református Szemle 111.4 457-460 (4)
P Kovács Lőrinc: Az egyház a jóléti világban. Gondolatok a református egyház szolgálatáról az emigrációban 2018 Református Szemle 111.2 220-223 (4)
P Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2017 Református Szemle 110.6 681-683 (3)
P Teres Ágoston: Biblia és asztrológia. Mágusok és a csillagok Máté evangéliumában 2009 Református Szemle 102.4 520-523 (4)
P Blaise Pascal: Gondolatok 2009 Református Szemle 102.6 757-761 (5)
P Morus Tamás: Erősítő párbeszéd balsors idején 2008 Református Szemle 101.2 209-212 (4)
P H. V. Morton: Pál apostol nyomában 2008 Református Szemle 101.2 212-214 (3)
P Fehér M. István: Heidegger és a szkepticizmus 2007 Református Szemle 100.1 224-227 (4)
P Vita Zsigmond: Művelődés és népszolgálat. Tanulmányok 2007 Református Szemle 100.6 1359-1361 (3)
P Szent Ágoston vallomásai 2007 Református Szemle 100.2 435-439 (5)