Kulcsár Árpád publikációi

Típus Cím Év Forrás Oldal
P Gyülekezeti igény, lelkipásztori igényesség 2023 Református Szemle 116.1 30-54 (25)
P Gaál Botond: A keresztyén tanítás rendszere. A református dogmatika történeti és elméleti alapvonalai 2023 Református Szemle 116.1 90-94 (5)
P Oláh Róbert (szerk.): Újfalvi Imre pere és műveltsége. Tanulmányok és szövegközlések 2022 Református Szemle 115.6 687-688 (2)
P Ravasz László erdélyi évei és gyakorlati teológiai munkásságának kezdetei 2022 Református Szemle 115.2 206-212 (7)
P A kritikus kritikusai 2022 Református Szemle 115.3 259-280 (22)
P Emődi András (szerk.): KRE 100. Tanulmányok a Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulásának századik évfordulójára 2022 Református Szemle 115.4 332-335 (4)
P Pálfi József: „Uraim! Sursum corda! Fel a szívekkel!” Sulyok István, akinek volt világképe Királyhágómellékről – kismonográfia. Királyhágómelléki egyház(kerület)történet, a püspöki jelentések (1926–1941) tükrében 2022 Református Szemle 115.4 336-337 (2)
P Thomas G. Long: A prédikálás tanúbizonysága 2022 Református Szemle 115.5 568-572 (5)
P „Csak azért is... ahogy lehet!” 2021 Református Szemle 114.5 553-593 (41)
P Michael Frost – Alan Hirsch: The Shaping of Things to Come: Innovation and Mission for the 21st Century Church 2020 Református Szemle 113.5 529-533 (5)
P Viszonyítások és viszonyulások 2020 Református Szemle 113.6 588-615 (28)
P Élő hit, élő misszió 2020 Református Szemle 113.1 32-52 (21)
P Kodácsy Tamás: A homiletikai aptum. Hogyan lesz a szószéki beszédből igehirdetés? 2020 Református Szemle 113.6 645-650 (6)
P Teológus – teológia nélkül 2020 Református Szemle 113.5 491-522 (32)
P Helmut Thielicke: Úton a szószék felé. Üzenetek az ifjú teológusoknak és idősebb barátaiknak 2020 Református Szemle 113.5 523-528 (6)
P A párbeszéd szüntelen aktualitása 2018 Református Szemle 111.2 170-193 (24)
P „Az Ige testté lett...” 2016 Református Szemle 109.6 646-662 (17)
P Az íróasztaltól a szószékig 2016 Református Szemle 109.5 506-522 (17)
P „A magától értetődő dolgok elmélete...” 2015 Református Szemle 108.6 603-687 (85)
P Kálvini vonások a magyarok lelki arcán Nagyvárad, 2014. nov. 20–22. 2015 Református Szemle 108.1 99-109 (11)
P Michael Welker: Mi történik az úrvacsorában? 2014 Református Szemle 107.5 570-573 (4)
S Az egyházról szóló tanítás a Jelenések könyvében (a hét levél alapján) 2001 32