Magyar Balázs Dávid publikációi

Típus Cím Év Forrás Oldal
P Nemzetközi Kálvin-konferencia Grand Rapidsben 2023 Református Szemle 116.4 389-404 (16)
P A paráznaság és házasságtörés megítélése és büntetése a Debreceni Magisztrátus jegyzőkönyvei alapján (1547–1625) 2021 Református Szemle 114.2 179-210 (32)
P Társadalom és közerkölcs Genfben (1541–1557) és Debrecenben (1547–1572) a reformáció hajnalán 2021 Református Szemle 114.6 616-678 (63)
P "Ha bűnöket látunk, nincs annál veszedelmesebb járvány" 2019 Református Szemle 112.1 17-48 (32)
P Kálvin János a házasságról, családról és szexualitásról 2018 Református Szemle 111.5 564-565 (2)
P Nemzetközi Kálvin-konferencia Philadelphiában 2018 Református Szemle 111.5 566-573 (8)
P Kálvin János személye a 19. századi magyar református értelmiség magánleveleiben, possessori bejegyzéseiben és naplóiban 2017 Református Szemle 110.5 500-519 (20)
P Kálvin János – szent vagy bűnös? 2015 Református Szemle 108.2 180-215 (36)
P Kálvin János „1564−2014”. Nemzetközi Kálvin-konferencia Zürichben, 2014. augusztus 24–28. 2014 Református Szemle 107.4 470-473 (4)
P Jean Calvin contre les Anabaptistes 2014 Református Szemle 107.3 278-302 (25)
P Jean Calvin contre Anabaptistes - Az újrakeresztelkedők tanításainak cáfolata a reformátor 1534–1536. közötti műveiben, különös tekintettel a politikai teológia kérdéseire 2014 Református Szemle 107.1 49-78 (30)
P „Honora patrem tuum et matrem…” Kálvin János neveléstanának újszövetségi vonatkozásai, különös tekintettel a keresztyén házasság és házirend kérdésére. Betekintés Kálvin János társadalmi nevelésének rendszerébe és legfontosabb forrásaiba 2013 Református Szemle 106.3 256-282 (27)
P „Krisztus legkiválóbb iskolája”. Kálvin János társadalmi nevelése igehirdetéseiben és konzisztóriumi munkájában. Betekintés Kálvin János társadalmi nevelésének rendszerébe és legfontosabb forrásaiba 2012 Református Szemle 105.3 248-269 (22)
P „Isten nevének virágoznia kell nemzedékről-nemzedékre!” 2012 Református Szemle 105.4 376-393 (18)
P „Könyv kell hát, hadd ismerjük meg Kálvin nagy szellemét!” Révész Imre Kálvin-életrajzának keletkezése, kiadása és recepciója 2012 Református Szemle 105.2 176-197 (22)