Tavaszy Sándor kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

egyház és világ

Típus Title Year Contributor
S N/A Az Unitárius Egyház missziója napjainkban 2018 Szilágyi Szilamér
P N/A Mit vár egyházunk a főiskolai képzettségű értelmiségtől? 2001 Tavaszy Sándor
P Recenzió, kritika John Stott: Korunk égető kérdései – keresztyén szemmel 2020 Steiner József
S N/A Kép a szóban. Az evangélium hirdetése a posztmodern korban 2023 Szilágyi Alpár
S N/A Napjaink terrorizmusa és leküzdési perspektívák 2017 Elekes Zsolt
S N/A A színház, mint evangélium-közlési eszköz 2015 Kelemen Attila Csongor
P Szaktanulmány Nyitott templomajtók egyháza 2010 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány Van-e bűn ma, s ha igen, hol? 2015 Simon János
P Szaktanulmány Jövevények és idegenek 2022 Éles Éva
S N/A Bűneiért bünteti, a 16-17. századi sorstragédiák irodalmi motivációja 2015 Karikás Orsolya
S N/A Etikai motivumok Báró Kemény János műveiben az egykori teológus nyomában 2013 Sajó Norbert
P Szaktanulmány Egyház a közélet sodrásában 2010 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány Nem 2020 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány „Az egyház centruma a mennyben van.” A láthatatlan egyház Tavaszy Sándornál 2023 Juhász Tamás

értelmiség

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Egy unitárius értelmiségi életpályája a 17. század fordulóján 2018 Kovács Sándor
P N/A Mit vár egyházunk a főiskolai képzettségű értelmiségtől? 2001 Tavaszy Sándor

igazságosság

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Az igazságos Isten könyörülő Isten 1970 Tavaszy Sándor

kegyelem

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Kegyelem vagy természet? 2023 Bacsó István
P Szaktanulmány Az igazságos Isten könyörülő Isten 1970 Tavaszy Sándor
P Szaktanulmány Törvény vagy kegyelem? Kegyelem és törvény? 2016 Visky Sándor Béla

krisztológia

Típus Title Year Contributor
S N/A Athanasziosz Antiochiaiakhoz írt levelének teológiatörténeti jelentősége 2012 Zsizsmann Endre
P Szaktanulmány Paul Tillich krisztológiája 2016 Kozák Péter
P Szaktanulmány Az igazságos Isten könyörülő Isten 1970 Tavaszy Sándor
S N/A A Zsidókhoz írt levél krisztológiájának ószövetségi exegézise és hermeneutikája 1998 Balogh Csaba
S N/A Az Unitárius Káté Jézusra vonatkozó kérdései a modern Jézus-kutatás fényében 2005 Szabó Előd
P Szaktanulmány A liberális krisztológia: a legendák Krisztusa és Jézus szelleme 2012 Kovács Ábrahám
P Szaktanulmány A Korán Jézus- és istenképe a keresztyén teológia mérlegén 2021 Opra Koppány
P Szaktanulmány A Márk 4,35–41 recepciókritikai értelmezése 2018 Bekő István Márton
P Szaktanulmány Az immanens szentháromságtan 1970 Borbáth Dániel
P Szaktanulmány A Fiú Isten problematikája Szász Domokos prédikációiban 2018 Geréb Miklós

megigazulás

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Zur Gemeinschaft berufen, der Gerechtigkeit verpflichtet 2011 Gosker, Margriet
S N/A Heinrich Bullinger: on Justification 2021 Józsa Tamás
P Tanulmánykötet Az Ószövetség és a reformáció: Tanulmányok a héber nyelvű Ószövetség és a protestantizmus kapcsolatának múltjából és jelenéből 2018 Kustár Zoltán
P Szaktanulmány Trăiește cel drept prin credință? 2023 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Félreértette-e Luther Pál apostolt? 2010 Haacker, Klaus
P Szaktanulmány Az igazság és a jó cselekedetek kapcsolata az Ef 2,1—10-ben 2016 Geréb Zsolt
P Szaktanulmány Megigazulás – megszentelődés – új életben járás. A marosvécsi református templom mennyezetének ikonográfiai programja 2012 Benkő Timea
S N/A Heinrich Bullinger: a megigazulás 2021 Józsa Tamás
P Szaktanulmány Az igaz hitből él? 2018 Balogh Csaba
S N/A Pál tanítása a hit általi megigazulásról a Róm 3,21-26 alapján 2014 Vékony Roland Ádám
P Szaktanulmány Paul Tillich és a reformátori megigazulástan 2018 Kozák Péter
P Szaktanulmány Boldog keserűség. A reformátori megigazulástan ábrázolása a marosvécsi református templom mennyezetén 2011 Benkő Timea
P Szaktanulmány Wandelen in het licht 2012 Brinkman, Martien E.
P Szaktanulmány Az igazságos Isten könyörülő Isten 1970 Tavaszy Sándor
S N/A „Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt.” 2023 Horváth József
S N/A A megigazulástan és az emberi jogok kapcsolata napjainkban 2001 Ander Hilda Piroska
P Szaktanulmány Melanchthon megigazulásról szóló érett teológiája 2018 Sven Grosse

megváltás

Típus Title Year Contributor
P Monográfia A váltság gondolata az Ótestamentumban 1945 Nagy András
P Szaktanulmány A bűnténytől az irgalom-tényig 2002 Visky Sándor Béla
P Szaktanulmány Az igazságos Isten könyörülő Isten 1970 Tavaszy Sándor