Antal Enikő kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

Bözödújfalu

Típus Title Year Contributor
S N/A Székely szombatosok a 18.-19. századokban 2017 Kelemen Álmos
S N/A A székely szombatosok története 2015 Antal Enikő

Györgyfalva

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány A Györgyfalvi Menekültek Közművelődési Egyesülete 2018 Hermán János
S N/A A Györgyfalvi Református Egyházközség története 2012 Nagy István Zoltán
S N/A A liturgiai elemek és a népi vallásosság kölcsönhatása Györgyfalván 2017 Antal Enikő

liturgia

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Az Öreg graduál teológiai tanulságai és üzenetei mai istentiszteleti életünk számára 2011 Fekete Károly
P Szaktanulmány A „néma hódolat”. Rudolf Otto liturgiatervezete és a Járosi–Kiss-féle liturgia 2019 Benkő Timea
P Szaktanulmány Online úrvacsora, online istentisztelet 2021 Kovács László Attila
S N/A Mi volt a háttere és mi lett a sorsa Farkas Jenő esperes liturgiai előírásainak a Marosi Egyházmegye gyülekezeteiben 1938-1940 között 2023 Aszalos Szidónia Honoráta
S N/A Az unitárius úrvacsora liturgiai szerepe és a benne rejlő lehetőségek 2019 Bálint Mihály
S N/A Az Öreg Graduál századai Erdélyben 2001 Kurta József Tibor
S N/A A liturgia szerepe a konfirmandusok hitéletében 2013 Bíró István
P Szaktanulmány Calvin et la liturgie: quelles inspirations? 2010 Neeser, Daniel
P Szaktanulmány Református istentiszteletünk hiányai és azok pótlása 2011 Fekete Károly
S N/A Az ifjúsági istentisztelet homiletikai és liturgikai kérdései 2021 Bartha-Pál Aba
S N/A Kazuáliák liturgiáinak összehasonlítása az anglikán „Book of Common Prayer” és a Magyar Református Ágendáskönyv alapján 2023 Bancea Mátyás-Dániel
S N/A „A négy égtáj felől jőjj elő, lélek!" (Ezékiel 37,9B) 2020 Miklós Tamás
S N/A Az unitárius liturgia változásai 1767 és 1958 között 2017 Antonya Ilona
S N/A A református halottas énekeskönyv múltja és lehetséges jövője 2020 Topai Attila
P Tudománynépszerűsítő cikk Ágendáskönyv 1998 2001 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány Die liturgische Arbeit Johannes Calvins 2010 Fekete Károly
P Szaktanulmány Közvetett forrásokból ismert graduálok és énekeskönyvek Erdélyben 2015 Kurta József Tibor
P Szaktanulmány Az úrvacsora üzenetei 2021 Fekete Károly
S N/A Neoprotestáns istentisztelet 2023 Szakács György
S N/A Liturgiai szolgálati minimum 1938-ban a Trianon utáni időkben Romániában 2020 Aszalos Szidónia Honoráta
S N/A Az I-II. századi őskeresztyén istentisztelet főbb vonásai 2014 Simon Emőke
S N/A A liturgiai elemek és a népi vallásosság kölcsönhatása Györgyfalván 2017 Antal Enikő
P Szaktanulmány Mi a közös a liturgiában és a fociban? 2007 Kurta József Tibor

népi vallásosság

Típus Title Year Contributor
S N/A A személyes hit hatása a társas kapcsolatokra 2012 Csikai Annamária
S N/A Élménytársadalom és egyház 2017 Bardócz-Tódor András
S N/A Életút a babonák kíséretében 2011 Máthé Lóránd Árpád
P Szaktanulmány Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2018 Nagy Norbert Levente
P Szaktanulmány Era cultul oficial din Regatul Israel iahvist? 2023 Kató Szabolcs Ferencz
S N/A A nők szerepe az ókori Közel-Kelet és Izrael kultuszában 2020 Gábor Tímea
S N/A A liturgiai elemek és a népi vallásosság kölcsönhatása Györgyfalván 2017 Antal Enikő
P Szaktanulmány Világi piéták 2018 Bak Áron
P Szaktanulmány Jézus-mintázatok a népmesékben 2022 Bálint Péter
S N/A Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2017 Nagy Norbert Levente
S N/A Temetéssel kapcsolatos népi vallásos rítusok és a temetési szertartás a hétfalusi evangélikusok gyakorlatában 2014 Lőrincz Imola
P Szaktanulmány A református népi vallásosság megnyilvánulásai az erdélyi temetési szertartásokon 2017 Somfalvi Edit
S N/A Jézus és a tömeg kapcsolata a szinoptikus evangéliumokban 2023 Karácsonyi József-Lehel

székely szombatosok

Típus Title Year Contributor
S N/A A székely szombatosok története 2015 Antal Enikő
S N/A Székely szombatosok a 18.-19. századokban 2017 Kelemen Álmos

zsidók

Típus Title Year Contributor
S N/A Székely szombatosok a 18.-19. századokban 2017 Kelemen Álmos
S N/A A székely szombatosok története 2015 Antal Enikő
S N/A A magyarországi református egyház állásfoglalása a zsidókérdésben a vészkorszak idején (1938-1944) 2001 Balázs József-Attila