Mezei Sándor kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

Apollinaris

Típus Title Year Contributor
S N/A A Krisztusban lévő kettős természet Nazianzoszi Gergely teológiájában 2012 Mezei Sándor

arianizmus

Típus Title Year Contributor
S N/A A Krisztusban lévő kettős természet Nazianzoszi Gergely teológiájában 2012 Mezei Sándor
P Szaktanulmány Teológiai és filozófiai vonatkozások Arius hitvallásában 2013 Pásztori-Kupán István
S N/A Arius hatása a Nicea utáni ariánus zsinatok tanítására 2019 Okos Rebeka-Júlia

dogmatörténet

Típus Title Year Contributor
S N/A Küroszi Theodoretosz Haereticarum fabularum compendium 2006 Papp György
S N/A Poitiers-i Hilarius élete és teológiai jelentősége 2016 Bacsó István
S N/A Decretum horribile!? 2011 Imreh Jenő
P Recenzió, kritika Kovács Ábrahám (szerk.): Világnézetek kihívásai és a protestáns teológia. Tanulmányok 2018 Bányai László
P Szaktanulmány St. Basil as Doctrinal Authority and Spiritual Example for Theodoret of Cyrus 2013 Pásztori-Kupán István
P Recenzió, kritika G. van den Brink – C. van der Kooi: Christelijke dogmatiek. Een inleiding 2023 Juhász Tamás
S N/A A helyreállítástan fejlődése az Óegyházban Nüsszai Gergelyig 2018 Csalai Adorján
S N/A Nüsszai Gergely tanítása 2015 Szabó Pál Péter
S N/A A Krisztusban lévő kettős természet Nazianzoszi Gergely teológiájában 2012 Mezei Sándor
S N/A A sátán és a démonok Órigenész gondolkodásában 2011 Dezső László Levente
S N/A Filioque-Kelet és Nyugat teológiai vitája az első VI. században 2003 Kali Tünde
S N/A A lelkek preegzisztenciája Órigenész gondolkodásában 2014 Mezei Sándor
P Szaktanulmány A Syriac Christology and Polemics Against the Jews: a theology of Aphrahat 2009 Kovács Ábrahám
P Tanulmánykötet In aetatum confiniis 2021 Papp György
P Szaktanulmány Dogma, dogmatika, dogmatörténet 2023 Papp György
S N/A Arius hatása a Nicea utáni ariánus zsinatok tanítására 2019 Okos Rebeka-Júlia
S N/A A lélek eredete Órigenész gondolkodásában 2016 Gál Adél
S N/A A szentháromságtan fejlődéstörténete a Szentírás lapjaitól a 381-es konstantinápolyi zsinat hitvallásáig 2014 Benedek Csongor
S N/A Athanasziosz Antiochiaiakhoz írt levelének teológiatörténeti jelentősége 2012 Zsizsmann Endre
S N/A Szűz Mária személye a lutheránus teológiában 2011 Lőrincz Imola
S N/A A Kappadókiai atyák élete és teológiai tanításának jelentősége 2016 Kristály László Zsolt
S N/A „Vita angelica” az ókori keleti egyházban 2012 Fodor Örs
P Szaktanulmány Eduard Böhl (1836–1903) bécsi dogmatikus eszkatológiai gondolkodása 2020 Juhász Zoltán
P Szaktanulmány Quotations of Theodoret’s De sancta et vivifica Trinitate in Euthymius Zigabenus’ Panoplia Dogmatica 2002 Pásztori-Kupán István
P Szaktanulmány Crucial choices 2023 Kooi Cornelis van der
S N/A Szűz Mária mennybevitelének dogmatörténeti elemzése 2018 Erdei Árpád Előd
S N/A A szabad akarat kérdése az egyházatyáktól Tavaszy Sándor és Török István koráig 2016 Bíró Botond
S N/A Augustinus szentháromságtana 2013 Bacsó István
S N/A Augustinus és Pelagius élete, valamint vitájuk rövid összefoglalása 2012 Major Erneszt Dániel

Krisztus kettős természete

Típus Title Year Contributor
S N/A A Krisztusban lévő kettős természet Nazianzoszi Gergely teológiájában 2012 Mezei Sándor

lélek

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Kálvin tanítása a köztes állapotról, avagy alszanak-e a lelkek a halál után? 2017 Ledán M. István
P Szaktanulmány A Szentírás antropológiai fogalmai 2015 Papp György
S N/A Platonista elemek Kálvin lélek halhatatlanságáról alkotott felfogásában 2023 Gáti Gábor
S N/A Isten lelke az Ószövetségben, különös tekintettel a lélek általi vezetés és tekintély kérdésére 2013 Gál Edith Bella
P Szaktanulmány Egységes vagy részekre bontott ember? II. rész 2016 Papp György
P Szaktanulmány A Lélek élet (Róm 8,9–11) 2019 Kállay Dezső
S N/A A lelkek preegzisztenciája Órigenész gondolkodásában 2014 Mezei Sándor
P Szaktanulmány Egységes vagy részekre bontott ember? I. rész 2016 Papp György
P Szaktanulmány Lehet-e teste a léleknek? 2021 Ledán M. István
S N/A A lélek eredete Órigenész gondolkodásában 2016 Gál Adél

Nazianzoszi Gergely

Típus Title Year Contributor
S N/A A Kappadókiai atyák élete és teológiai tanításának jelentősége 2016 Kristály László Zsolt
P Szaktanulmány A halál mint álom és alvás Nazianzi Gergely epigrammáiban 2016 Ledán M. István
S N/A A Krisztusban lévő kettős természet Nazianzoszi Gergely teológiájában 2012 Mezei Sándor

Órigenész

Típus Title Year Contributor
S N/A A lelkek preegzisztenciája Órigenész gondolkodásában 2014 Mezei Sándor
S N/A A lélek eredete Órigenész gondolkodásában 2016 Gál Adél
P Szaktanulmány The Holy Spirit as the Mother of the Son? 2009 Pásztori-Kupán István