Nagy Norbert kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

17. századi egyháztörténet

Típus Title Year Contributor
S N/A A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség klenódiumainak történeti áttekintése a 16–18. században 2022 László Orsolya
S N/A Szegedi Kis István Assertio vera de Trinitate című művének De Processione fejezetének fordítása, elemzése 2024 Birizdó Szabolcs-Mihály
S N/A A bűn fogalma a 16-17. századi hitvallási iratokban 2020 Józsa Tihamér
S N/A Színház az egész világ 2021 Nagy Norbert
S N/A A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség textíliáinak adományozói a 16–18. században 2022 Demeter Ágnes
S N/A A Marosi Református Egyházmegye négy gyülekezetének összeírásai 1687-ből 2023 Csatári Leila
P Forráskiadvány Zilahi Sebes János apológiája 2017 Kolumbán Vilmos József
P Monográfia A vizitáció az Erdélyi Református Egyházban a 16–18. században 2022 Ősz Sándor Előd
P Szaktanulmány Câteva aspecte referitoare la predarea muzicii în colegiul unitarian din Cluj în secolele XVI–XIX 2023 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Franekeri héber carmina gratulatoria Martonfalvi György és diákjainak tollából 2021 Zsengellér József
S N/A Felvinczi György az egyház és kultúra szolgálatában 2022 Nagy Norbert

erdélyi unitárius egyház

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány „Simpozion 1979”. Dávid Ferenc kultusz: az egyházi üzenet és a politikai ellenőrzés 2013 Kovács Sándor
S N/A Dr. Kovács Lajos püspök élete és munkássága 2015 Palkó Zalán Koppány
S N/A A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség textíliáinak adományozói a 16–18. században 2022 Demeter Ágnes
S N/A A nők szerepe a Magyar Unitárius Egyház történetében 2014 Györgyilyés Izolda
S N/A Dr. Kiss Elek unitárius püspök egyházi szolgálata írott hagyatékának tükrében 2011 Mátéfi Timea
S N/A Hermeneutikai alapelvek kutatása két évtized unitárius prédikációirodalmában 1971-1991 2005 Nagy Endre
S N/A Az unitárius lelkészképzés története 1915 és 1959 között 2017 Benedek J. Csongor
S N/A A Marosi Egyházkör unitárius egyházközségeinek kibővített katasztere 2011 Csécs Márton Lőrinc
P Szaktanulmány Metamorphosis Ecclesiæ. Az erdélyi unitárius intézményrendszer a 16–18. században 2010 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Ferencz József Angliában 2019 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Közelmúltkutatás az unitárius egyházban (előzmények, értelmezési kísérletek, eredmények) 2017 Pál János
P Szaktanulmány Kriza János, a püspök 2011 Kovács Sándor
S N/A Felvinczi György az egyház és kultúra szolgálatában 2022 Nagy Norbert
S N/A Az 1968-as és 1979-es ünnepségek, Dávid Ferenc narratívák az államszocializmus éveiben 2015 Szombatfalvi Csongor
S N/A A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség klenódiumainak történeti áttekintése a 16–18. században 2022 László Orsolya
S N/A Páskándi Géza „Vendégség” című művének recepciója 2013 Szabó Csengele
S N/A A darwinizmus fogadtatása az erdélyi unitárius teológiai és egyházi életben a 19. század második felében 2011 Molnár Imola
S N/A A Kolozsvári Unitárius Kollégium végzett diákjainak fényképes katasztere 1878-tól 1911-ig 2020 Ilkei Lóránd
S N/A Balázs Ferenc hit- és életfelfogása az "Új ember vallása" című kéziratos munkája alapján 2015 Jobbágy Mária Júlia
P Szaktanulmány Câteva aspecte referitoare la predarea muzicii în colegiul unitarian din Cluj în secolele XVI–XIX 2023 Kovács Sándor
S N/A Az ifjúsági vallásos énekkultúra 2013 Lőrinczi Levente
P Szaktanulmány Az egy testben levő tagok az egész test fönntartására irányulnak 2012 Kolumbán Vilmos József
P Szaktanulmány Az egységesítés „göröngyös útjain” 2017 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Egy unitárius értelmiségi életpályája a 17. század fordulóján 2018 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Orbán Balázs és az Unitárius Egyház 2010 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Dávid Ferenc, a prédikátor 2022 Kovács Sándor
S N/A Dávid Ferenc kultusztörténete a 19-20. században 2015 Léta Zsolt
S N/A A Tavaszi Bimbók 2011 Major László
S N/A Az Erdélyi Unitárius Akademiták teológiai érdeklődésének bemutatása és értékelése 2010 Vass Károly
S N/A Az Unitárius Egyház missziója napjainkban 2018 Szilágyi Szilamér
S N/A Az unitárius konfirmáció történeti háttere, hitelvi alapjai és gyakorlati vetületei 2015 Szász Tünde
P Szaktanulmány Százéves az unitárius énekeskönyv 2024 Kovács Sándor
P Monográfia Az erdélyi református egyház története 1904 Pokoly József
P Szaktanulmány A könyvek sorsa, avagy unitárius egyházpolitika a türelmi rendelet évtizedeiben 2012 Kovács Sándor
P Szaktanulmány A Diploma Leopoldinum és az erdélyi unitárius elit kiszorítása az ország vezetéséből 2017 Molnár Lehel
P Szaktanulmány A magyar unitárius peregrinatio academica vázlatos története 1848 után 2009 Kovács Sándor

Habsburg Birodalom

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Protestánsellenes intézkedések az önkényuralom évtizedében (1849–1860) 2018 Lukács Olga
S N/A A Görgényi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1800-as évben 2021 Horváth József
S N/A Felvinczi György az egyház és kultúra szolgálatában 2022 Nagy Norbert