Szakács Zsolt kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

Caesareai Baszileiosz

Típus Title Year Contributor
S N/A A Kappadókiai atyák élete és teológiai tanításának jelentősége 2016 Kristály László Zsolt
S N/A Cézáreiai Nagy Baszileiosz élete és tanítása a szentlélekről 2016 Szakács Zsolt

Filippi levél

Típus Title Year Contributor
S N/A Egy irat, több levél? 2014 Szakács Zsolt

irodalomkritika

Típus Title Year Contributor
S N/A „Ki vagyok én…?” (Ex 3,11) 2022 Bíró Beatrix
S N/A Egy irat, több levél? 2014 Szakács Zsolt
P Szaktanulmány „Amikor történelmet írnak…” 2011 Kató Szabolcs Ferencz

redaction history (composition history)

Típus Title Year Contributor
S N/A „Amikor történelmet írnak” 2011 Kató Szabolcs Ferencz
S N/A „Ki vagyok én…?” (Ex 3,11) 2021 Bíró Beatrix
P Szaktanulmány Inverted Fates and Inverted Texts 2016 Balogh Csaba
P Szaktanulmány „Amikor történelmet írnak…” 2011 Kató Szabolcs Ferencz
S N/A A Gen 46:8-27 szöveg- és redakciótörténete 2020 Vass Lehel
P Szaktanulmány Megfordított sorsok és szövegek 2016 Balogh Csaba
P Szaktanulmány "He Filled Zion with Justice and Righteousness" 2008 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Oude en nieuwe profetie 2003 Balogh Csaba
P Szaktanulmány A Genezis 46,8–27 szöveg- és redakciótörténete 2021 Vass Lehel
S N/A Egy irat, több levél? 2014 Szakács Zsolt
P Szaktanulmány Miért akarta megölni Isten Mózest? 2020 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Blind People, Blind God 2009 Balogh Csaba
P Szaktanulmány The Problem with Isaiah's So-Called ‘Refrain Poem’ 2018 Balogh Csaba

szentháromságtan

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Az immanens szentháromságtan 1970 Borbáth Dániel
P Monográfia Theodoret of Cyrus’s Double Treatise On the Trinity and On the Incarnation 2007 Pásztori-Kupán István
S N/A A szentháromságtan fejlődéstörténete a Szentírás lapjaitól a 381-es konstantinápolyi zsinat hitvallásáig 2014 Benedek Csongor
S N/A Poitiers-i Hilarius élete és teológiai jelentősége 2016 Bacsó István
P Szaktanulmány A Korán Jézus- és istenképe a keresztyén teológia mérlegén 2021 Opra Koppány
S N/A Augustinus Szentháromság-tana a De Trinitate című műve alapján 2023 Dombi Dóra
S N/A Augustinus szentháromságtana 2013 Bacsó István
S N/A Cézáreiai Nagy Baszileiosz élete és tanítása a szentlélekről 2016 Szakács Zsolt
P Szaktanulmány A Fiú Isten problematikája Szász Domokos prédikációiban 2018 Geréb Miklós
P Recenzió, kritika McDonald, Grantley: Biblical Criticism in Early Modern Europe: Erasmus, the Johannine Comma and Trinitarian Debate 2023 Ilkei Lóránd
S N/A Athanasziosz Antiochiaiakhoz írt levelének teológiatörténeti jelentősége 2012 Zsizsmann Endre

Szentlélek

Típus Title Year Contributor
S N/A "Ha lélek szerint élünk, járjunk is a lélek szerint" 2014 Józsa Bertalan
S N/A Paraklétosz-beszédek a János evangéliumában 2011 Molnár Éva
S N/A Cézáreiai Nagy Baszileiosz élete és tanítása a szentlélekről 2016 Szakács Zsolt
S N/A Isten lelke az Ószövetségben, különös tekintettel a lélek általi vezetés és tekintély kérdésére 2013 Gál Edith Bella
S N/A Filioque-Kelet és Nyugat teológiai vitája az első VI. században 2003 Kali Tünde
P Szaktanulmány A Lélek élet (Róm 8,9–11) 2019 Kállay Dezső
S N/A A karizmatikus mozgalom néhány sajátossága 2012 Barta István Zsolt
S N/A Ha mindezt tudod mi hasznát veszed? 2020 Kovács Zsuzsa
P Szaktanulmány The Holy Spirit as the Mother of the Son? 2009 Pásztori-Kupán István

szerkesztéstörténet (redakciótörténet)

Típus Title Year Contributor
S N/A Egy irat, több levél? 2014 Szakács Zsolt
P Szaktanulmány Miért akarta megölni Isten Mózest? 2020 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Blind People, Blind God 2009 Balogh Csaba
P Szaktanulmány The Problem with Isaiah's So-Called ‘Refrain Poem’ 2018 Balogh Csaba
S N/A „Amikor történelmet írnak” 2011 Kató Szabolcs Ferencz
S N/A „Ki vagyok én…?” (Ex 3,11) 2021 Bíró Beatrix
P Szaktanulmány Inverted Fates and Inverted Texts 2016 Balogh Csaba
P Szaktanulmány „Amikor történelmet írnak…” 2011 Kató Szabolcs Ferencz
S N/A A Gen 46:8-27 szöveg- és redakciótörténete 2020 Vass Lehel
P Szaktanulmány Megfordított sorsok és szövegek 2016 Balogh Csaba
P Szaktanulmány "He Filled Zion with Justice and Righteousness" 2008 Balogh Csaba