Szász Zoltán kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

belmisszió

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Az erdélyi CE Szövetség története a két világháború között 2007 Szász Zoltán
S N/A Az erdélyi IKE története 1936-1940 között 2021 Csalai Rebeka Júlia
P Szaktanulmány „Csak azért is... ahogy lehet!” 2021 Kulcsár Árpád
S N/A A Nőszövetség története 1928 és 1945 között 2023 Balogh Zoltán
S N/A Az erdélyi IKE története 1930-1935 között 2018 Gál Adél
P Szaktanulmány A kolozsvári teológiai tanárok katedrán kívüli szolgálata a belmisszióban 2019 Adorjáni Zoltán
S N/A Az erdélyi IKE története 1933-1935 között 2021 Gál Krisztián Rudolf
P Szaktanulmány A belmisszió hitéleti és társadalomszervezési kihívásai Erdélyben (1895–1907) 2018 Kovács Kálmán Árpád
S N/A A székelyudvarhelyi református egyházmegye élete a két világháború közötti időszakban 2023 Papp Zoltán
S N/A A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet szerepe a belmisszióban 2013 Monda Sándor
S N/A Belmisszió Észak-Erdélyben 1945-1947 között 2015 Monda Sándor
P Szaktanulmány Hagyomány és haladás 2021 Buzogány Dezső
S N/A Az erdélyi IKE története 1940-1944 között 2021 Gál Lídia Hajnal
P Szaktanulmány Szolgálni szóval, betűvel és tettel 2021 Püsök Sarolta
S N/A Makkai Sándor püspök belmissziós elképzelései 2004 Tordai Tünde

bioetika

Típus Title Year Contributor
S N/A Genetika és az emberi klónozás 2018 Szász Zoltán
S N/A Az eutanázia unitárius megközelítése erkölcsi és teológiai szempontból 2016 Farkas Orsolya
P Szaktanulmány A szervátültetés etikai vetületei 2015 Rezi Elek
S N/A Az élet mesterséges szabályozhatóságának unitárius etikai és teológiai értékelése 2020 Dénes Erzsébet

CE szövetség

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Az erdélyi CE Szövetség története a két világháború között 2007 Szász Zoltán

etika

Típus Title Year Contributor
S N/A Felelősségünk a teremtett világért 2020 Jakab Emese
P Szaktanulmány Miért bűn a „múlt bűne”, és az mennyiben az egyházé…? 2014 Fazakas Sándor
S N/A A homoszexualitás keresztyén etikai értelmezése 2016 Oláh Ferencz Krisztián
P Szaktanulmány Isten integritása és a keresztyén integritás 2015 Kállay Dezső
S N/A Az erkölcsi cselekvés nevelési feltételei 2003 László Lehel Bendeguz
P Szaktanulmány A béranyaság helyzete Romániában 2019 Visky Sándor Béla
S N/A Az élet mesterséges szabályozhatóságának unitárius etikai és teológiai értékelése 2020 Dénes Erzsébet
P Szaktanulmány A család értékőrző és értékközvetítő funkciói 2017 Rezi Elek
S N/A A pietizmus házasságszemlélete és szexuáletikája 2017 Kovács Zoltán
P Recenzió, kritika Dietrich Bonhoeffer: Etika 2021 Sógor Géza
P Szaktanulmány Transformational Aspects of John Calvin’s Social Ethos 2010 Sawyer, Frank
P Kézirat Suffering and doing good 2021 Éles Éva
P Szaktanulmány Az abortusz kérdése a protestáns és római katolikus etikában 2022 Jónás Norbert-Ferenc
P Beszámoló Doktori címet szerzett Papp C. Zsolt 2020 Adorjáni Zoltán
P Recenzió, kritika Fazakas Sándor – Kovács Krisztián (szerk.): Vallás és politika. Teológiai reflexiók egy komplex kapcsolat múltjáról és jelenérő 2020 Rezi Elek
P Szaktanulmány "Ha bűnöket látunk, nincs annál veszedelmesebb járvány" 2019 Magyar Balázs Dávid
P Szaktanulmány Jankélévitch metafizikája és emberképe, valamint a megbocsátás I 2016 Visky Sándor Béla
P Szaktanulmány Bonhoeffer Etikájának első teljes magyar kiadása elé 2015 Visky Sándor Béla
S N/A Keresztyén tökéletesség? 2020 Dósa Anett Beáta
P Esszé Vladimir Jankélévitch, avagy a felvillanó-eltűnő lényeg nyomában 2014 Visky Sándor Béla
S N/A Az eutanázia unitárius megközelítése erkölcsi és teológiai szempontból 2016 Farkas Orsolya
P Szaktanulmány Van-e bűn ma, s ha igen, hol? 2015 Simon János
S N/A Az eutanázia unitárius erkölcsi és teológiai vizsgálata 2001 Kádár Attila
S N/A A modernkori rabszolgaság, mint az emberi méltóság elleni bűn 2019 Antonya Ilona
P Szaktanulmány Péter leveleinek etikai aspektusai 2021 Éles Éva
P N/A Élni és élni hagyni 2006 Seldenrijk, Ruth
P Monográfia A keresztyén etika alapelemei 2010 Visky Sándor Béla
P Recenzió, kritika Jonathan Sacks: Een gebroken wereld heel maken. Verantwoordelijk leven in tijden van crisis 2020 Márton János
S N/A Az abortusz kérdése a protestáns és a római katolikus etikában 2022 Jónás Norbert-Ferenc
P Bírálat Reinhold Niebuhr társadalometikájának aktualitása 2020 Fazakas Sándor