Szász Zoltán kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

bioetika

Típus Title Year Contributor
T N/A Az eutanázia unitárius megközelítése erkölcsi és teológiai szempontból 2016 Farkas Orsolya
P Research article A szervátültetés etikai vetületei 2015 Rezi Elek
T N/A Az élet mesterséges szabályozhatóságának unitárius etikai és teológiai értékelése 2020 Dénes Erzsébet
T N/A Genetika és az emberi klónozás 2018 Szász Zoltán

etika

Típus Title Year Contributor
P Review Fazakas Sándor (szerk.): A protestáns etika kézikönyve 2017 Rezi Elek
P Research article Péter leveleinek etikai aspektusai 2021 Éles Éva
P Review Dietrich Bonhoeffer: Etika. Utkészítés és bevonulás 2015 Juhász Tamás
P Monograph A keresztyén etika alapelemei 2010 Visky Sándor Béla
T N/A Az abortusz kérdése a protestáns és a római katolikus etikában 2022 Jónás Norbert-Ferenc
T N/A Felelősségünk a teremtett világért 2020 Jakab Emese
P Research article Miért bűn a „múlt bűne”, és az mennyiben az egyházé…? 2014 Fazakas Sándor
P Research article Isten integritása és a keresztyén integritás 2015 Kállay Dezső
T N/A A homoszexualitás keresztyén etikai értelmezése 2016 Oláh Ferencz Krisztián
T N/A Az erkölcsi cselekvés nevelési feltételei 2003 László Lehel Bendeguz
P Research article A béranyaság helyzete Romániában 2019 Visky Sándor Béla
T N/A Az élet mesterséges szabályozhatóságának unitárius etikai és teológiai értékelése 2020 Dénes Erzsébet
T N/A A pietizmus házasságszemlélete és szexuáletikája 2017 Kovács Zoltán
P Research article Transformational Aspects of John Calvin’s Social Ethos 2010 Sawyer, Frank
P Report Doktori címet szerzett Papp C. Zsolt 2020 Adorjáni Zoltán
P Review Fazakas Sándor – Kovács Krisztián (szerk.): Vallás és politika. Teológiai reflexiók egy komplex kapcsolat múltjáról és jelenérő 2020 Rezi Elek
P Research article "Ha bűnöket látunk, nincs annál veszedelmesebb járvány" 2019 Magyar Balázs Dávid
P Research article Jankélévitch metafizikája és emberképe, valamint a megbocsátás I 2016 Visky Sándor Béla
P Research article Hitvallás és imádság mint etikai kérdés 2021 Borsi Attila János
P Research article Bonhoeffer Etikájának első teljes magyar kiadása elé 2015 Visky Sándor Béla
P Research article Társadalometikai kihívások, dilemmák, tanulságok a koronavírus-járvány idején 2021 Rezi Elek
T N/A Morális klímaváltozás és a teológia kapcsolata: Morális megújulás? 2023 Lőrinczi Alpár János
T N/A Keresztyén tökéletesség? 2020 Dósa Anett Beáta
P Essay Vladimir Jankélévitch, avagy a felvillanó-eltűnő lényeg nyomában 2014 Visky Sándor Béla
T N/A Az eutanázia unitárius megközelítése erkölcsi és teológiai szempontból 2016 Farkas Orsolya
P Research article Van-e bűn ma, s ha igen, hol? 2015 Simon János
T N/A Az eutanázia unitárius erkölcsi és teológiai vizsgálata 2001 Kádár Attila
T N/A A modernkori rabszolgaság, mint az emberi méltóság elleni bűn 2019 Antonya Ilona
P N/A Élni és élni hagyni 2006 Seldenrijk, Ruth
P Review Jonathan Sacks: Een gebroken wereld heel maken. Verantwoordelijk leven in tijden van crisis 2020 Márton János
P Assessment Reinhold Niebuhr társadalometikájának aktualitása 2020 Fazakas Sándor
P Research article A globalizáció kihívásai – keresztyén társadalometikai válaszok 2019 Rezi Elek
P Research article A felmentés: megérteni annyi, mint megbocsátani 2017 Visky Sándor Béla
P Research article A család értékőrző és értékközvetítő funkciói 2017 Rezi Elek
P Review Dietrich Bonhoeffer: Etika. Útkészítés és bevonulás 2016 Mórocz Bora
P Review Dietrich Bonhoeffer: Etika 2021 Sógor Géza
T N/A A magzati élet védelmének unitárius teológiai és etikai értékelése 2020 Tamási Noémi
P Research article Az embertárs iránti szeretetről szóló teológiai tanítás 2015 Papp György
P Manuscript Suffering and doing good 2021 Éles Éva
P Research article Az abortusz kérdése a protestáns és római katolikus etikában 2022 Jónás Norbert-Ferenc
T N/A Az ökoteológia aktuális kérdései az egyházi nyilatkozatok fényében 2017 Végh Nimród Zoltán
P Research article A krisztusi szeretet etikája és az igazságosság relatív társadalmi lehetőségei Reinhold Niebuhr szemléletében 2014 Papp Zsolt
T N/A A család változó funkciónak veszélyeztető tényezői napjainkban, és azok leküzdési lehetőségei 2012 Bencze Zsuzsánna
P Research article Megjegyzések a 2Pt 1,5–7 margójára 2019 Papp György
T N/A Kálvin gazdasági etikája 2000 Gáspár Zoltán
T N/A Genetika és az emberi klónozás 2018 Szász Zoltán