Szilágyi Alpár kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

egyház és világ

Típus Title Year Contributor
S N/A Etikai motivumok Báró Kemény János műveiben az egykori teológus nyomában 2013 Sajó Norbert
P Szaktanulmány Egyház a közélet sodrásában 2010 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány Nem 2020 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány „Az egyház centruma a mennyben van.” A láthatatlan egyház Tavaszy Sándornál 2023 Juhász Tamás
S N/A Bűneiért bünteti, a 16-17. századi sorstragédiák irodalmi motivációja 2015 Karikás Orsolya
P N/A Mit vár egyházunk a főiskolai képzettségű értelmiségtől? 2001 Tavaszy Sándor
P Recenzió, kritika John Stott: Korunk égető kérdései – keresztyén szemmel 2020 Steiner József
S N/A Kép a szóban. Az evangélium hirdetése a posztmodern korban 2023 Szilágyi Alpár
S N/A Az Unitárius Egyház missziója napjainkban 2018 Szilágyi Szilamér
S N/A A színház, mint evangélium-közlési eszköz 2015 Kelemen Attila Csongor
P Szaktanulmány Nyitott templomajtók egyháza 2010 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány Van-e bűn ma, s ha igen, hol? 2015 Simon János
P Szaktanulmány Jövevények és idegenek 2022 Éles Éva
S N/A Napjaink terrorizmusa és leküzdési perspektívák 2017 Elekes Zsolt

egyházi kommunikáció

Típus Title Year Contributor
S N/A Kép a szóban. Az evangélium hirdetése a posztmodern korban 2023 Szilágyi Alpár
P Szaktanulmány A kapcsolati teológia lehetőségei 2023 Tódor Csaba

evangélizáció

Típus Title Year Contributor
S N/A Kép a szóban. Az evangélium hirdetése a posztmodern korban 2023 Szilágyi Alpár

homiletika

Típus Title Year Contributor
S N/A Kortárs magyar homiletikai irányzatok 2012 Bartha Alpár
P Szaktanulmány Kiútkeresés az unitárius homiletikában Trianon után 2021 Koppándi Botond Péter
S N/A Hermeneutikai alapelvek kutatása két évtized unitárius prédikációirodalmában 1971-1991 2005 Nagy Endre
P Recenzió, kritika Kató Szabolcs Ferencz: Amikor a kakas megszólal... Igetanulmányok az egyházi év ünnepeihez 2022 Éles Éva
S N/A A narratív prédikálás mint módszer 2014 Bartha Alpár
P Rövid szakcikk Igehirdetési szolgálatunk mai kérdései 2012 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány A Jelenések könyve 4. fejezetének homiletikai megközelítése 2019 Görözdi Zsolt
P Bírálat Koppándi Botond Péter Az „Új Homiletika” mozgalom és az amerikai protestáns prédikálás megújítása című doktori értekezésének belső szakbírálata 2017 Gonda László
P Szaktanulmány Az íróasztaltól a szószékig 2016 Kulcsár Árpád
P Szaktanulmány Doce nos orare, quin et prædicare Medgyesi Pál homiletikai öröksége 2015 Papp György
P Szaktanulmány Prédikálás 2.0. 2019 Koppándi Botond Péter
S N/A Narratív prédikáció és a bibliai történetek 2020 Demeter Henrietta
S N/A Benczédi Pál prédikációi 2021 Benczédi Zsófia
S N/A A prédikáció időszerűsége 2015 Albert-Nagy Ákos István
P Szaktanulmány After half a century 2021 Literáty Zoltán
S N/A „Úgy tanította őket, mint akinek hatalma van” 2012 Kelemen Attila Csongor
S N/A Az afroamerikai prédikáció 2022 Ilkei Lóránd
S N/A A prédikáció formája - formai kérdés? 2016 Vékony Roland Ádám
S N/A Kép a szóban. Az evangélium hirdetése a posztmodern korban 2023 Szilágyi Alpár
S N/A Apa, mesélj! 2012 Jári Zsolt
P Szaktanulmány Ki prédikál? 2013 Literáty Zoltán
P Laudatio Doktorrá avatták Székely József lelkipásztort 2019 Fekete Károly
P Szaktanulmány „Az Ige testté lett...” 2016 Kulcsár Árpád
P Recenzió, kritika Kees de Ruijter: Horen naar de stem van God. Theologie en methode van de preek 2016 Papp György
P Szaktanulmány A megbocsátás magyar ethosza a „nyugat múltfeldolgozásának” évtizedeiben 2014 Simon János
P Recenzió, kritika Kodácsy Tamás: A homiletikai aptum. Hogyan lesz a szószéki beszédből igehirdetés? 2020 Kulcsár Árpád
S N/A A hit hallásból van 2020 Nagy Norbert
S N/A Összefüggések a bibliai elbeszélések és a narratív prédikáció között 2021 Demeter Henrietta
S N/A A prédikálás kommunikációs kérdései napjainkban 2013 Szász Tünde
P Szaktanulmány Miért úgy prédikálunk, ahogy? - Hogyan lehetne? 2016 Koppándi Botond Péter
S N/A A XX. századi amerikai unitárius homiletika 2012 Gyerő Attila
P Szaktanulmány A kritikus kritikusai 2022 Kulcsár Árpád
S N/A A színház, mint evangélium-közlési eszköz 2015 Kelemen Attila Csongor