Balassi János és Sulyok György levele Paul Eberhez tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

Balassi János

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Balassi János és Sulyok György levele Paul Eberhez 2019 Szabó András

kálvinizmus

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Kálvin János és a kamatszedés szabadsága 2018 Orosz István
P Szaktanulmány Kálvin örökösei vagyunk 2010 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány Tavaszy Sándor kálvinizmusa 2023 Juhász Ábel
P Szaktanulmány Kálvin János személye a 19. századi magyar református értelmiség magánleveleiben, possessori bejegyzéseiben és naplóiban 2017 Magyar Balázs Dávid
P Szaktanulmány Társadalom és közerkölcs Genfben (1541–1557) és Debrecenben (1547–1572) a reformáció hajnalán 2021 Magyar Balázs Dávid
P Szaktanulmány Balassi János és Sulyok György levele Paul Eberhez 2019 Szabó András
P Recenzió, kritika Kovács Ábrahám: Nemzetközi kálvinizmus Európa perifériáin: magyar és skót protestáns kapcsolatok a 19. században 2017 Kovács Teofil
P Tanulmánykötet Calvinism on the Peripheries: Religion and Civil Society in Europe 2009 Kovács Ábrahám
P Szaktanulmány A „kálvinista” jelző használata a 17. századi református teológiai irodalomban 2019 Oláh Róbert
P Szaktanulmány Kálvin János – szent vagy bűnös? 2015 Magyar Balázs Dávid
P Tudománynépszerűsítő cikk Öntudatos kálvinizmus 2001 Makkai Sándor
P Kutatási összefoglaló Transzilvanista kálvinizmus. A történelmi kálvinizmus nyomai a 20. századi erdélyi teológia történetben. Összefoglalás 2023 Juhász Ábel
P Recenzió, kritika Tőkés László: Kálvin és a kálvinizmus Erdélyben 2017 Hermán János

Károlyi Péter

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Balassi János és Sulyok György levele Paul Eberhez 2019 Szabó András

Paul Eber

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Balassi János és Sulyok György levele Paul Eberhez 2019 Szabó András

Philipp Melanchton

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (IV.) 2020 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány Melanchthon megigazulásról szóló érett teológiája 2018 Sven Grosse
P Szaktanulmány A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (III.) 2020 Buzogány Dezső
S MA Szakdolgozat Melanchthon Fülöp: Catechesis puerilis 2021 György Szabolcs
P Szaktanulmány A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (II.) 2020 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (V.) 2020 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány Balassi János és Sulyok György levele Paul Eberhez 2019 Szabó András

Sulyok György

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Balassi János és Sulyok György levele Paul Eberhez 2019 Szabó András

teológiatörténet

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Reinhold Niebuhr teológiai és társadalometikai gondolatainak értékelése 2019 Papp Zsolt
P Kutatási összefoglaló Kovács Albert liberális teológus és politikus élete és munkássága. Összefoglalás 2022 Bodnár Lajos
P Recenzió, kritika Szabados Ádám: Az apostolok hagyománya 2020 Steiner József
P Szaktanulmány Melanchthon megigazulásról szóló érett teológiája 2018 Sven Grosse
P Szaktanulmány Az ember instabil és stabil állapota 2022 Simon Attila
P Szaktanulmány Eduard Böhl (1836–1903) bécsi dogmatikus eszkatológiai gondolkodása 2020 Juhász Zoltán
P Recenzió, kritika Kovács Ábrahám (szerk.): Világnézetek kihívásai és a protestáns teológia. Tanulmányok 2018 Bányai László
P Kutatási összefoglaló Transzilvanista kálvinizmus. A történelmi kálvinizmus nyomai a 20. századi erdélyi teológia történetben. Összefoglalás 2023 Juhász Ábel
P Szaktanulmány Balassi János és Sulyok György levele Paul Eberhez 2019 Szabó András
P Monográfia A keresztyén etika alapelemei 2010 Visky Sándor Béla

Wittenberg

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Balassi János és Sulyok György levele Paul Eberhez 2019 Szabó András
P Recenzió, kritika Szabó András: Coetus Ungaricus. A wittenbergi magyar diáktársaság 1555–1613 2017 Papp György