Hálaadás és liturgia tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

himnológia

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Ideális és torz 2007 Kovács László Attila
P Szaktanulmány Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2018 Nagy Norbert Levente
P Szaktanulmány Forrása: Hoffgreff-énekeskönyv (?) 2015 Fekete Csaba
S MA Szakdolgozat Az Apostoli hitvallás tételei a 2021-es Lelkem csak téged áld ifjúsági énekeskönyv énekei tükrében 2023 Nagy Ádám Attila
S BA Szakdolgozat Hálaadás és liturgia 2021 Szilágyi István
S BA Szakdolgozat Gyülekezeti éneklés a református istentisztelet szolgálatában 2018 Topai Attila
P Szaktanulmány Harmóniás éneklés a reformáció 300 éves emlékünnepén Erdélyben 2018 Benkő Timea

himnusz

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A therapeuták himnuszéneklése Philón De vita contemplativa című munkája alapján 2007 Adorjáni Zoltán
S BA Szakdolgozat Hálaadás és liturgia 2021 Szilágyi István
S BA Szakdolgozat A filippibeliekhez írt levél Krisztus-himnuszának etikai vonatkozásai 2020 Fodor Éva Annamária
S MA Szakdolgozat A hellenizmus hatása a keresztyén gondolkodásra, Alexandriai Kelemen Krisztus-Himnusza fényében 2012 Oláh Mátyás

liturgia-történet

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat Heltai Gáspár munkássága az egységes magyar liturgia kialakítására nézve 2023 Páll Zalán
P Szaktanulmány Mi a közös a liturgiában és a fociban? 2007 Kurta József Tibor
P Szaktanulmány Liturgikus alkalmak a gyülekezetben 2011 Bódiss Tamás
S BA Szakdolgozat Zollikofer agendája és hatása a magyar agendairodalomra 2005 Soós Noémi Márta
S MA Szakdolgozat Mi volt a háttere és mi lett a sorsa Farkas Jenő esperes liturgiai előírásainak a Marosi Egyházmegye gyülekezeteiben 1938-1940 között 2023 Aszalos Szidónia Honoráta
P Szaktanulmány Calvin et la liturgie: quelles inspirations? 2010 Neeser, Daniel
S BA Szakdolgozat Hálaadás és liturgia 2021 Szilágyi István
S BA Szakdolgozat Az Öreg Graduál századai Erdélyben 2001 Kurta József Tibor
P Szaktanulmány Die liturgische Arbeit Johannes Calvins 2010 Fekete Károly
S BA Szakdolgozat Liturgiai szolgálati minimum 1938-ban a Trianon utáni időkben Romániában 2020 Aszalos Szidónia Honoráta
P Szaktanulmány Záróevangélium 2021 Benkő Timea
S MA Szakdolgozat Az 1948-as liturgikus istentiszteleti rend 2013 Bálint Imola Orsolya
P Szaktanulmány Az Öreg graduál teológiai tanulságai és üzenetei mai istentiszteleti életünk számára 2011 Fekete Károly
S BA Szakdolgozat Az unitárius liturgia változásai 1767 és 1958 között 2017 Antonya Ilona