Az ember instabil és stabil állapota tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

halál

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Görög sírfeliratok és a keresztyén cento 2021 Peres Imre
P Recenzió, kritika Pap Géza: A haláltól az ítéletig 2019 Kató Szabolcs Ferencz
P Szaktanulmány Jankélévitch metafizikája és emberképe, valamint a megbocsátás I 2016 Visky Sándor Béla
S BA Szakdolgozat "Hiszem az örökéletet" 2015 Benedek J. Csongor
P Szaktanulmány Rejtélyes találkozások 2022 Éles Éva
P Szaktanulmány A keresztségről az 1Pt 3,18–22 és 4,6 alapján 2018 Herczeg Pál
P Recenzió, kritika Ledán M. István: A halál mint álom. Az újszövetségi álomeszkatológia az ókori görög sírfeliratok tükrében 2020 Peres Imre
S MA Szakdolgozat A gyászolók lelkigondozása 2018 Demeter Szabolcs István
P Szaktanulmány Az ember instabil és stabil állapota 2022 Simon Attila
P Szaktanulmány Halál utáni élet és feltámadás az Ószövetségben és a keresztyén írásmagyarázat 2017 Balogh Csaba
S BA Szakdolgozat Halál és feltámadás Nüsszai Gergely gondolkodásában 2020 Barticel-Kiss Benjámin
S BA Szakdolgozat A halálközeli élmények a keresztyén teológia mérlegén 2021 Begué Mátyás Eugene Victor
S MA Szakdolgozat Temetéssel kapcsolatos népi vallásos rítusok és a temetési szertartás a hétfalusi evangélikusok gyakorlatában 2014 Lőrincz Imola
P Szaktanulmány Întâlniri misterioase 2023 Éles Éva
P Szaktanulmány A halál mint álom és alvás Nazianzi Gergely epigrammáiban 2016 Ledán M. István
S BA Szakdolgozat Az eutanázia unitárius megközelítése erkölcsi és teológiai szempontból 2016 Farkas Orsolya

halál utáni élet

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A páli levelek eszkatológiájának néhány vonása a hellenisztikus sírszövegek kontextusában 2017 Ledán M. István
P Szaktanulmány Întâlniri misterioase 2023 Éles Éva
P Recenzió, kritika Ledán M. István: A halál mint álom. Az újszövetségi álomeszkatológia az ókori görög sírfeliratok tükrében 2020 Peres Imre
S BA Szakdolgozat Halál és feltámadás Nüsszai Gergely gondolkodásában 2020 Barticel-Kiss Benjámin
P Szaktanulmány Görög sírfeliratok és a keresztyén cento 2021 Peres Imre
P Szaktanulmány Halál utáni élet és feltámadás az Ószövetségben és a keresztyén írásmagyarázat 2017 Balogh Csaba
P Esszé A halál mint álom. Az újszövetségi álomeszkatológia a görög sírfeliratok tükrében 2020 Ledán M. István
P Szaktanulmány A keresztségről az 1Pt 3,18–22 és 4,6 alapján 2018 Herczeg Pál
P Szaktanulmány Rejtélyes találkozások 2022 Éles Éva
P Szaktanulmány Kálvin tanítása a köztes állapotról, avagy alszanak-e a lelkek a halál után? 2017 Ledán M. István
S BA Szakdolgozat A halálközeli élmények a keresztyén teológia mérlegén 2021 Begué Mátyás Eugene Victor
P Szaktanulmány Peres Imre: Pál apostol túlvilági látomásai. A 2Korinthus 5 és 12 exegézise 2018 Bányai László
P Szaktanulmány Az ember instabil és stabil állapota 2022 Simon Attila
P Szaktanulmány „…hogy a halandót elnyelje az élet” 2011 Pap Géza
P Szaktanulmány Lehet-e teste a léleknek? 2021 Ledán M. István

teológiatörténet

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Az ember instabil és stabil állapota 2022 Simon Attila
P Szaktanulmány Eduard Böhl (1836–1903) bécsi dogmatikus eszkatológiai gondolkodása 2020 Juhász Zoltán
P Recenzió, kritika Kovács Ábrahám (szerk.): Világnézetek kihívásai és a protestáns teológia. Tanulmányok 2018 Bányai László
P Kutatási összefoglaló Transzilvanista kálvinizmus. A történelmi kálvinizmus nyomai a 20. századi erdélyi teológia történetben. Összefoglalás 2023 Juhász Ábel
P Szaktanulmány Balassi János és Sulyok György levele Paul Eberhez 2019 Szabó András
P Monográfia A keresztyén etika alapelemei 2010 Visky Sándor Béla
P Szaktanulmány Reinhold Niebuhr teológiai és társadalometikai gondolatainak értékelése 2019 Papp Zsolt
P Kutatási összefoglaló Kovács Albert liberális teológus és politikus élete és munkássága. Összefoglalás 2022 Bodnár Lajos
P Recenzió, kritika Szabados Ádám: Az apostolok hagyománya 2020 Steiner József
P Szaktanulmány Melanchthon megigazulásról szóló érett teológiája 2018 Sven Grosse