Az ember instabil és stabil állapota tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

halál utáni élet

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Az ember instabil és stabil állapota 2022 Simon Attila
P Szaktanulmány Rejtélyes találkozások 2022 Éles Éva

halál

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Jankélévitch metafizikája és emberképe, valamint a megbocsátás I 2016 Visky Sándor Béla
S BA Szakdolgozat Az eutanázia unitárius megközelítése erkölcsi és teológiai szempontból 2016 Farkas Orsolya
P Szaktanulmány Rejtélyes találkozások 2022 Éles Éva
P Recenzió, kritika Pap Géza: A haláltól az ítéletig 2019 Kató Szabolcs Ferencz
P Recenzió, kritika Ledán M. István: A halál mint álom. Az újszövetségi álomeszkatológia az ókori görög sírfeliratok tükrében 2020 Peres Imre
S BA Szakdolgozat "Hiszem az örökéletet" 2015 Benedek J. Csongor
P Szaktanulmány Az ember instabil és stabil állapota 2022 Simon Attila
P Szaktanulmány Halál utáni élet és feltámadás az Ószövetségben és a keresztyén írásmagyarázat 2017 Balogh Csaba
S BA Szakdolgozat A halálközeli élmények a keresztyén teológia mérlegén 2021 Begué Mátyás Eugene Victor
S MA Szakdolgozat A gyászolók lelkigondozása 2018 Demeter Szabolcs István
P Szaktanulmány A halál mint álom és alvás Nazianzi Gergely epigrammáiban 2016 Ledán M. István
S BA Szakdolgozat Halál és feltámadás Nüsszai Gergely gondolkodásában 2020 Barticel-Kiss Benjámin
P Szaktanulmány Görög sírfeliratok és a keresztyén cento 2021 Peres Imre
S MA Szakdolgozat Temetéssel kapcsolatos népi vallásos rítusok és a temetési szertartás a hétfalusi evangélikusok gyakorlatában 2014 Lőrincz Imola

teológiatörténet

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Reinhold Niebuhr teológiai és társadalometikai gondolatainak értékelése 2019 Papp Zsolt
P Kutatási összefoglaló Kovács Albert liberális teológus és politikus élete és munkássága. Összefoglalás 2022 Bodnár Lajos
P Recenzió, kritika Szabados Ádám: Az apostolok hagyománya 2020 Steiner József
P Szaktanulmány Melanchthon megigazulásról szóló érett teológiája 2018 Sven Grosse
P Szaktanulmány Az ember instabil és stabil állapota 2022 Simon Attila
P Szaktanulmány Eduard Böhl (1836–1903) bécsi dogmatikus eszkatológiai gondolkodása 2020 Juhász Zoltán
P Recenzió, kritika Kovács Ábrahám (szerk.): Világnézetek kihívásai és a protestáns teológia. Tanulmányok 2018 Bányai László
P Szaktanulmány Balassi János és Sulyok György levele Paul Eberhez 2019 Szabó András
P Monográfia A keresztyén etika alapelemei 2010 Visky Sándor Béla