Publikációk

Publikációk | Rácsnézet | Táblanézet
# Cím Szerző Év Szakterület Oldal
1 A vizitáció az Erdélyi Református Egyházban a 16–18. században Ősz Sándor Előd 2022 Egyháztörténet 483
2 The Stele of YHWH in Egypt Balogh Csaba 2009 Ószövetség 481
3 Theodoret of Cyrus’s Double Treatise On the Trinity and On the Incarnation Pásztori-Kupán István 2007 Rendszeres teológia, Egyháztörténet 242
4 Ókori görög gondolkodók Pásztori-Kupán István 2010 Rendszeres teológia 251
5 Kálvin és Khrüszosztomosz "párbeszéde" a szabad akaratról az Institutióban Papp György 2017 Rendszeres teológia 199
6 A gyermekkori szorongás oldása bibliai történetetekkel Somfalvi Edit 2017 Gyakorlati teológia 187
7 A keresztyén etika alapelemei Visky Sándor Béla 2010 Rendszeres teológia 280
8 Jeremia és kora Nagy András 1929 Ószövetség 73
9 A váltság gondolata az Ótestamentumban Nagy András 1945 Ószövetség 288
10 A nagybányai reformált egyházmegye története Soltész János 1902 Egyháztörténet 256
11 A Kolozsvári ev. ref. collegium története Török István 1905 Egyháztörténet 366
12 A Kolozsvári ev. ref. collegium története Török István 1905 Egyháztörténet 384
13 Katechétika Imre Lajos 1942 Gyakorlati teológia 450
14 Az Evángélium szerint Reformált Erdélyrészi Egyházkerület fő-, közép- és elemi oskoláinak állapotrajza Parádi Kálmán 1896 Egyháztörténet 282
15 A Váradi Biblia története Kurta József Tibor 2002 Egyháztörténet 30
16 A Kolozsvári Református Theologiai Fakultás története Nagy Géza 1995 Egyháztörténet 328
17 A bibliai hermeneutika története Tőkés István 1985 266
18 Kis dogmatika Ravasz László 1990 Rendszeres teológia 171
19 A jelenések könyve és a református egyház Vásárhelyi János 1957 Újszövetség 32
20 A Székelyföldi Református Egyházmegyék Juhász István 1947 Egyháztörténet 174
21 A Váradi Biblia Musnai László 1947 Egyháztörténet 24
22 Misztótfalusi Kis Miklós - Aranyas Bibliája Musnai László 1947 Egyháztörténet 61
23 Az erdélyi román reformáció kátéirodalma Mózes András 1942 Rendszeres teológia 114
24 Ekkléziasztika. Az egyház élete és szolgálata Imre Lajos 1941 Gyakorlati teológia 229
25 A Mi Fakultásunk Gönczy Lajos 1940 Egyháztörténet 22
26 A Reformáció Az Erdélyi Románok Között Juhász István 1940 Egyháztörténet, Egyéb, Teológia (általános) 278
27 Az egyház missziói munkája Makkai Sándor 1938 Egyháztörténet 384
28 Baptista Krónika Kirner A. Bertalan 1935 Egyháztörténet 200
29 Szenczi Molnár Albert Musnai László 1934 Egyháztörténet 54
30 Dr. Makkai Sándor püspöki jelentése Makkai Sándor 1931 Egyháztörténet 53
31 A magyar reformáció és a magyar biblia Kecskeméthy István 1929 Egyháztörténet 16
32 A református szabad egyházak története Gyenge János 1924 44
33 Bibliaismeret középiskolák I. és II. osztálya számára Kecskeméthy István 1925 112
34 Bibliai Ismertetés Kecskeméthy István 1925 Ószövetség, Újszövetség 112
35 A jelenkor nagy vallásos ébredései Gyenge János 1923 Rendszeres teológia 33
36 Vezérfonal az ifjúság gondozására Imre Lajos 1920 Gyakorlati teológia 151
37 Az Új-szövetség vallása Bartók György 1917 Újszövetség 187
38 A békesség kis könyve Kecskeméthy István 1917 Gyakorlati teológia 8
39 Elmélkedés a keresztyéni élet fő kérdéseiről Kecskeméthy István 1917 Rendszeres teológia 94
40 Vallásunk a történelemben Révész Imre 1918 Egyháztörténet 315