Szabó Gabriella kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

bántalmazás

Típus Title Year Contributor
T N/A A szexuális incesztus és abúzus okozta lelki sérülések feldolgozási folyamatainak a segítése 2022 Szabó Gabriella

búcsúbeszéd

Típus Title Year Contributor
P Report „...tudás és hit nélkül nem lehetünk lelkészek” 2021 Demeter Henrietta
P Greeting Krokodil-hála 2022 Szabó Gabriella
P Report Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem (Jn 3,30) 2021 Szegi Máté Bence
P Köszöntés Búcsúszavak 2023 Torkos Ákos József
P Report Búcsúbeszéd 2019 Márton István
P Greeting Ballagási búcsúbeszéd 2022 Ambrus Mózes
P Köszöntés Isten csábított el… 2023 Horváth József

erőszak

Típus Title Year Contributor
T N/A Az erőszak megnyilvánulásai a családban, iskolában és leküzdési lehetőségei 2015 Demény Zita Ágnes
P Research article Aktív erőszakmentes ellenállás és polgári engedetlenség – evangélikus teológiai megközelítésben 2023 Csepregi András
T N/A A szexuális incesztus és abúzus okozta lelki sérülések feldolgozási folyamatainak a segítése 2022 Szabó Gabriella
P Research article Napjaink éghajlatvédelmi csoportjai céljainak és cselekvéseinek erkölcsi értékelése 2024 Rezi Elek
T N/A A családon belüli erőszak, annak hatása és következményei 2022 Vidám Lívia

fogyatékosság

Típus Title Year Contributor
P Research article Fogyatékkal élő személyek és megítélésük az Ószövetségben 2014 Makkai Péter
P Research article Fogyatékkal élő személyek a sepsiszentgyörgyi református gyülekezetekben 2014 Makkai Péter
T N/A A szellemileg sérült emberek hitoktatása 2020 Szabó Gabriella

hitoktatás (katechézis)

Típus Title Year Contributor
T N/A Az iskolai katechézis relevanciája az egyház, a fejlődéslélektan és a diákok véleményének tükrében 2019 Andrei Imelda Paula
T N/A A bibliodráma módszerének alkalmazása az öt-nyolc osztályos diákok katekézisében 2012 Kovács László
T N/A Ha mindezt tudod mi hasznát veszed? 2020 Kovács Zsuzsa
T N/A Vallásos nevelésre néző személyiségfejlesztő csoportjátékok elmélete és gyűjteménye 2016 Györgyilyés Izolda
T N/A A média hatása a gyerekekre 2011 Ferkő Andor
T N/A Élmény és/vagy unalom: „mit keres a gyermek a vallásórán!” 2021 Lőrinczi Alpár János
T N/A „Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak...” 2022 Mátis Szidónia
T N/A Az Erdélyi Református Kollégiumok IV. osztályosainak istenképe 2022 Pál Orsolya
T N/A A bábtechnikák alkalmazhatósága a gyülekezetpedagógiában 2024 Sánta Richard
T N/A A vallásos nevelés segédeszközei és ezek hatása a gyermekek vallásos fejlődésére 2021 Szombatfalvi Etelka
T N/A A vallási nevelés szerepe a személyiségfejlődésben felnőttkorban 2018 Kovács Zsuzsa
T N/A Digitális tanítási segédanyagok a katekétikai munkában 2018 Dénes Erzsébet
T N/A Hogyan munkálhatjuk a II. éves konfirmandusoknál a hitvallástételt a kooperatív módszer segítségével? 2020 Tökölyi Csaba-Krisztián
T N/A A társasjáték szerepe és célzott használata a serdülő korosztályban 2014 Lukács Vilmos István
P Research article Katekézis a református egyházban. I. 2021 Buzogány Dezső
T N/A Az ifjúsági munka relevanciája a z-generációs fiatalok számára, kérdőíves kutatások tükrében 2021 Andrei Imelda Paula
T N/A A kisiskolás gyermekek vallásos nevelése 2022 Tamási Noémi
P Research article O călătorie în istoria pedagogiei biblice și antice, ajutorul primordial în formarea ucenicilor lui Isus Hristos 2023 Somfalvi Edit
P Research article A bibliolog írásmegértés 2024 Somfalvi Edit
T N/A A szellemileg sérült emberek hitoktatása 2020 Szabó Gabriella
T N/A A katekézis reformálhatósága-elmélet és tapasztalat különös tekintettel a Szatmári Református Egyházmegyében végzett felmérésekre 2013 Mészáros Mihály Immánuel
T N/A Krisztus-központú gyermekszerű kátéoktatás kérdéseinek feldolgozása kooperatív módszerrel 2018 Tökölyi Csaba Krisztián
T N/A Gyermek-istentiszteletek módszertana és gyűjteménye 2019 Nagy Henrietta
T N/A Apa, mesélj! 2012 Jári Zsolt
T N/A Istentiszteleti rendtartás és mintaistentiszteletek a vallásórások gyermek-istentisztelete számára 2021 Csatári Leila
T N/A Melanchthon Fülöp: Catechesis puerilis 2021 György Szabolcs
T N/A Az identitástudat erősségének szerepe a közösséghez való odatartozásban - 15-17 éves keresztyén fiataloknál 2022 Kutasi Beáta
P Research article Imre Lajos (1888-1974) 1996 Adorjáni Zoltán
T N/A Hatékony katekéta = hatékony katekézis 2020 Várdai Dávid

nemiség (szexualitás)

Típus Title Year Contributor
P Research article A (társadalmi) nemek harca 2023 Pólya Katalin
T N/A Szexualitás a Bibliában 2013 Mátéfi Timea
T N/A A szexuális incesztus és abúzus okozta lelki sérülések feldolgozási folyamatainak a segítése 2022 Szabó Gabriella
T N/A A homoszexualitás múltja, jelene és perspektívái 2018 Gáspár Mónika

szexuális incesztus

Típus Title Year Contributor
T N/A A szexuális incesztus és abúzus okozta lelki sérülések feldolgozási folyamatainak a segítése 2022 Szabó Gabriella