hit

Type Title Year Contributor
P Review Visky S. Béla: Megtartó ismeret. Mai kérdésekről presbiterek, gyülekezeti tagok, érdeklődők részére 2019 Nagy Alpár Csaba
T BA Szakdolgozat A hit, a remény és a szeretet fogalma C.S.Lewis-nál 2020 Baciu Marius-Alexandru
P Research article A kegyesség mint a keresztyén magatartás alapformája 2019 Juhász Tamás
T MA Szakdolgozat Vallásosság, csak egy emberi szükséglet vagy annál több 2016 Benedek Csongor
P Research article Melanchthon megigazulásról szóló érett teológiája 2018 Sven Grosse
T BA Szakdolgozat Hit és vallás viszonya Karl Barth dogmatikájában 2017 Debreczeni István
P Research article A kereszténység és a posztmodern személyiség 2019 Tódor Csaba
P A terrorizmus kihívása – a hit válasza 2006 Kereskényi Sándor
P Research article A vallás és a hit szerepe a személyiségfejlődés folyamatában 2016 Bognárné Kocsis Judit
T BA Szakdolgozat Pál tanítása a hit általi megigazulásról a Róm 3,21-26 alapján 2014 Vékony Roland Ádám
P Research article Az igaz hitből él? Hitvita és exegézis - Habakuk 2,4b reformáció korabeli magyarázataiban 2018 Balogh Csaba
P Review Timothy Keller: Preaching. Communicating Faith in an Age of Skepticism 2019 Simon János
P Research article Hit és hitetlenség annak idején és a mai világban 2014 Szűcs Ferenc
T MA Szakdolgozat Az egyén szabadsága és annak korlátai 2018 Bíró Botond

hitvallás

Type Title Year Contributor
P Review Visky S. Béla: Megtartó ismeret 2018 Adorjáni Zoltán
P Research article „Ismertesd meg azokat fiaiddal és unokáiddal is” 5Móz 4,9 2019 Kató Szabolcs Ferencz
P Research article Az „üldözött kisebbség” hitvallása: az Institutio 2006 Juhász Tamás
P Research article Makfalvi József hitvallása 2016 Kolumbán Vilmos József
P Research article Hitvallás és imádság mint etikai kérdés 2021 Borsi Attila János
P Research article A „kálvinista” jelző használata a 17. századi református teológiai irodalomban 2019 Oláh Róbert
P Research article A Genfi Káté fordításai és a kátéhoz csatolt konfirmációi kérdések 2015 Hermán M. János
P Research article Barth valláskritikájának maradandó értéke 2021 Fazakas Sándor
P Review Visky S. Béla: Megtartó ismeret. Mai kérdésekről presbiterek, gyülekezeti tagok, érdeklődők részére 2019 Nagy Alpár Csaba
P Research article A hit megvallásának terminológiái a Szentírásban 2018 Papp György
T MA Szakdolgozat A bűn fogalma a 16-17. századi hitvallási iratokban 2020 Józsa Tihamér

presbiter

Type Title Year Contributor
T BA Szakdolgozat Ambrosius és az egyházi szolgálat 2013 Szilágyi Zoltán
P Research article Közigazgatás a 16. századi református egyházban. I 2021 Buzogány Dezső
P Research article A közösség felelőssége az egyénért, az egyén felelőssége a közösségért 2010 Kozma Zsolt
P Review Visky S. Béla: Megtartó ismeret. Mai kérdésekről presbiterek, gyülekezeti tagok, érdeklődők részére 2019 Nagy Alpár Csaba
P Research article A missziói parancs érvényessége a presbiteri szolgálatra nézve 2016 Tunyogi Lehel

presbiterképzés

Type Title Year Contributor
P Review Visky S. Béla: Megtartó ismeret. Mai kérdésekről presbiterek, gyülekezeti tagok, érdeklődők részére 2019 Nagy Alpár Csaba
P Review Visky S. Béla: Megtartó ismeret 2018 Adorjáni Zoltán