Juhász Tamás publikációi

Típus Cím Év Forrás Oldal
P Szocialistává kell hogy legyen a jó keresztyén ember? 2024 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 15.1 307-320 (14)
P „Az egyház centruma a mennyben van.” A láthatatlan egyház Tavaszy Sándornál 2023 Leborulva, nyitott szemmel 144-151 (8)
P G. van den Brink – C. van der Kooi: Christelijke dogmatiek. Een inleiding 2023 Látták a láthatatlant 25-29 (5)
P Megszentelés 2021 Az Írás bűvöletében 319-329 (11)
P Nagy András (1899-1974) emlékezete 2019 Református Szemle 112.1 79-82 (4)
P A kegyesség mint a keresztyén magatartás alapformája 2019 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10.1 219-236 (18)
P Erdélyi egyházi jövőkép 2018 Református Szemle 111.6 662-677 (16)
P In memoriam Hebe Kohlbrugge (1914–2016) 2017 Református Szemle 110.2 225-229 (5)
P Rend és szabadság. Aki barackot nyomott a történelem kobakjára. Varga László (1928–2017) 2017 Református Szemle 110.4 452-454 (3)
P Menekültügy, migráció 2016 Református Szemle 109.3 267-278 (12)
P Dietrich Bonhoeffer: Etika. Utkészítés és bevonulás 2015 Református Szemle 108.4 433-439 (7)
P Előszó 2014 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 5.1 5-7 (3)
P Az egyház hite és hitvallás az egyházban 2014 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 5.1 75-83 (9)
P Kép és bálvány. A második parancsolat az ige egyházában 2012 Református Szemle 105.6 668-676 (9)
P Válasz a köszöntésekre 2012 Református Szemle 105.3 328-329 (2)
P Templomozás. Gondolatok az istentiszteletről 2011 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2.1 259-275 (17)
P 75 éves a Barmeni Teológiai Nyilatkozat 2009 Református Szemle 102.3 336-339 (4)
P Vajon érted-é, akit olvasol? 2009 Református Szemle 102.5 637-638 (2)
P A Kirchliche Dogmatik magyarul, dióhéjban Barth dogmatikája – Geréb Pál olvasatában 2007 Református Szemle 100.3 692-698 (7)
P Az „üldözött kisebbség” hitvallása: az Institutio 2006 Az Út 32.1 12-18 (7)
P Fordított peregrináció 2005 Az Út 31.4 205-208 (4)
P Teológia és közélet 2001 Az Út 27.1 30-31 (2)
P Kit válasszunk a zsinatba? 2001 Az Út 27.2 63-67 (5)
P Természettudományok és teológia. Egy debreceni értekezletről 2001 Az Út 27.4 200-201 (2)
P Tavaszy Sándor (1888-1951) 1995 Akik jó bizonyságot nyertek 277-294 (18)