Biró István kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

erdélyi református egyház

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Az erdélyi református elit nemzeti eszméje az 1920 és 1944 közötti kiadványokban 2023 Biró István

nemzeti identitás

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Az erdélyi református elit nemzeti eszméje az 1920 és 1944 közötti kiadványokban 2023 Biró István
P Szaktanulmány A „russzkij mir” mint az Ukrajna elleni háború ideológiai alapja és annak ortodox kritikája 2023 Zamfir Korinna

dél-erdélyi református egyház

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány A dél-erdélyi református közösségek és a romániai ostromállapot-törvények (1940–44) 2009 Hankó-Nagy Alpár Csaba
S N/A Váratlan fordulat 2021 Biró István
S N/A Lelkészképzés a Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Részben 1940-1945 között 2022 Ambrus Mózes
P Szaktanulmány A második világháború idején gyakorolt cenzúra Romániában és a Dél-Erdélyi Református Egyház 2010 Hankó-Nagy Alpár Csaba
S N/A A Reménység Háza története 2021 Gegő Csenge Beáta
P Szaktanulmány A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész működésének kezdetei (1940. szeptember–október) 2007 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Tudománynépszerűsítő cikk A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész története (1940–1945). Kivonat 2010 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Szaktanulmány Lelkészképzés a Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Részben 2021 Ambrus Mózes

egyháztörténeti kutatás

Típus Title Year Contributor
P N/A Ecclesiae desolatae: Krassófüzes 2005 Higyed István
S N/A Az egyháztörténet oktatása a kolozsvári teológiai fakultáson 1895 és 1948 között 2020 Biró István
P Szaktanulmány Keresztesi József történetírói munkássága 2017 Pálfi József
P Szaktanulmány Nagy Károly (1868-1926) 1996 Hoop Froukje de
P Alkalmi megemlékezés Pokoly József 2006 Név Nélkül
P Szaktanulmány Egyháztörténeti pályatételek és pályamunkák a kolozsvári teológiai fakultáson 1898 és 1944 között 2021 Biró István
P Tanulmánykötet A reformáció öröksége 2018 Kolumbán Vilmos József
P Szaktanulmány Nagy Géza (1887-1971) 1996 Balogh Béla
P N/A Ecclesiae desolatae: Bégamonostor 2004 Higyed István
P Beszámoló Az egyháztörténet-írás esélye. Az intézményi egyháztörténet-kutatás megszületése 2017 Buzogány Dezső
P Előszó Non videri, sed esse 2017 Kolumbán Vilmos József
P Szaktanulmány Pokoly József (1866-1933) 1996 Gálfy Zoltán
P Szaktanulmány Juhász István (1915-1984) 1996 Buzogány Dezső

erdélyi református egyház

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Papírból épített emlékművek, kora újkori, elveszettnek vélt Kárpát-medencei nyomtatványok felvidéki és lengyelországi könyvtárakban 2017 Bibza Gábor
S N/A A Nőszövetség története 1928 és 1945 között 2023 Balogh Zoltán
P Monográfia A Székelyföldi Református Egyházmegyék 1947 Juhász István
P Szaktanulmány Református sérelmek Romániában 1940–1945. között 2008 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Esszé Erdélyi helyzetkép az esperesi és generális vizitációk tapasztalatai alapján 2018 Szegedi László Tamás
P Szaktanulmány A szórványlét, illetve szórványszolgálat nyelvi kihívásai 2014 Tunyogi Lehel
P Szaktanulmány A kolozsvári teológiai tanárok katedrán kívüli szolgálata a belmisszióban 2019 Adorjáni Zoltán
P Szaktanulmány A belmisszió hitéleti és társadalomszervezési kihívásai Erdélyben (1895–1907) 2018 Kovács Kálmán Árpád
S N/A Verstói György élete 2021 Tasnádi István
P Szaktanulmány Családlátogatás és esperesi vizitáció. III 2022 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány Közigazgatás a 16. századi református egyházban. I 2021 Buzogány Dezső
S N/A Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának ügyei az 1947-es párizsi békeszerződések után 2022 Tatár László
S N/A A székelyudvarhelyi református egyházmegye élete a két világháború közötti időszakban 2023 Papp Zoltán
P Szaktanulmány Pár érdekes adalék Felvidék és Erdély református kapcsolatrendszeréről a két világháború között a Losonci Theológiai Szeminárium kapcsán 2017 Lévai Attila
P Monográfia Az erdélyi református egyház története 1904 Pokoly József
P Szaktanulmány A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész működésének kezdetei (1940. szeptember–október) 2007 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Szaktanulmány A dél-erdélyi református közösségek és a romániai ostromállapot-törvények (1940–44) 2009 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Szaktanulmány Musnai László (1888–1967) Életrajzi vázlat 2017 Buzogány Dezső
P Beszámoló 17–18. századi textíliák a történelmi Küküllői Református Egyházmegyében 2014 Tamás Iringó
P Szaktanulmány Katekézis a református egyházban. I. 2021 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány Impériumváltás után 2021 Biró István
P Szaktanulmány Kálvin az 1564-iki nagyenyedi zsinaton 1970 Révész Imre
S N/A Az 1810–1811. évi generális zsinatok 2022 Veress Eszter-Orsolya
P Szaktanulmány Az erdélyi püspöki vizitációs helyekről 2017 Ősz Sándor Előd
S N/A Az 1822 évi Generális zsinat 2022 Virginás Ervin
P Szaktanulmány Népegyházi interpretációk az erdélyi református egyházban 2023 Péntek-Gyimesi András