Biró István kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

erdélyi református egyház

Típus Title Year Contributor
P Research article Az erdélyi református elit nemzeti eszméje az 1920 és 1944 közötti kiadványokban 2023 Biró István

nemzeti identitás

Típus Title Year Contributor
P Research article Az erdélyi református elit nemzeti eszméje az 1920 és 1944 közötti kiadványokban 2023 Biró István
P Research article A „russzkij mir” mint az Ukrajna elleni háború ideológiai alapja és annak ortodox kritikája 2023 Zamfir Korinna

dél-erdélyi református egyház

Típus Title Year Contributor
P Research article A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész működésének kezdetei (1940. szeptember–október) 2007 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Popular article A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész története (1940–1945). Kivonat 2010 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Research article Lelkészképzés a Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Részben 2021 Ambrus Mózes
P Research article A dél-erdélyi református közösségek és a romániai ostromállapot-törvények (1940–44) 2009 Hankó-Nagy Alpár Csaba
T N/A Váratlan fordulat 2021 Biró István
T N/A Lelkészképzés a Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Részben 1940-1945 között 2022 Ambrus Mózes
P Research article A második világháború idején gyakorolt cenzúra Romániában és a Dél-Erdélyi Református Egyház 2010 Hankó-Nagy Alpár Csaba
T N/A A Reménység Háza története 2021 Gegő Csenge Beáta

egyháztörténeti kutatás

Típus Title Year Contributor
P Remembrance Pokoly József 2006 Név Nélkül
P Research article Egyháztörténeti pályatételek és pályamunkák a kolozsvári teológiai fakultáson 1898 és 1944 között 2021 Biró István
P Collection of studies A reformáció öröksége 2018 Kolumbán Vilmos József
P Research article Nagy Géza (1887-1971) 1996 Balogh Béla
P N/A Ecclesiae desolatae: Bégamonostor 2004 Higyed István
P Report Az egyháztörténet-írás esélye. Az intézményi egyháztörténet-kutatás megszületése 2017 Buzogány Dezső
P Foreword Non videri, sed esse 2017 Kolumbán Vilmos József
P Research article Pokoly József (1866-1933) 1996 Gálfy Zoltán
P Research article Juhász István (1915-1984) 1996 Buzogány Dezső
P N/A Ecclesiae desolatae: Krassófüzes 2005 Higyed István
T N/A Az egyháztörténet oktatása a kolozsvári teológiai fakultáson 1895 és 1948 között 2020 Biró István
P Research article Keresztesi József történetírói munkássága 2017 Pálfi József
P Research article Nagy Károly (1868-1926) 1996 Hoop Froukje de

erdélyi református egyház

Típus Title Year Contributor
T N/A A Nőszövetség története 1928 és 1945 között 2023 Balogh Zoltán
P Research article A kolozsvári teológiai tanárok katedrán kívüli szolgálata a belmisszióban 2019 Adorjáni Zoltán
T N/A Verstói György élete 2021 Tasnádi István
P Research article Közigazgatás a 16. századi református egyházban. I 2021 Buzogány Dezső
P Research article Pár érdekes adalék Felvidék és Erdély református kapcsolatrendszeréről a két világháború között a Losonci Theológiai Szeminárium kapcsán 2017 Lévai Attila
P Monograph Az erdélyi református egyház története 1904 Pokoly József
P Research article A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész működésének kezdetei (1940. szeptember–október) 2007 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Research article A belmisszió hitéleti és társadalomszervezési kihívásai Erdélyben (1895–1907) 2018 Kovács Kálmán Árpád
P Research article A dél-erdélyi református közösségek és a romániai ostromállapot-törvények (1940–44) 2009 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Research article Családlátogatás és esperesi vizitáció. III 2022 Buzogány Dezső
P Research article Musnai László (1888–1967) Életrajzi vázlat 2017 Buzogány Dezső
T N/A Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának ügyei az 1947-es párizsi békeszerződések után 2022 Tatár László
P Report 17–18. századi textíliák a történelmi Küküllői Református Egyházmegyében 2014 Tamás Iringó
T N/A A székelyudvarhelyi református egyházmegye élete a két világháború közötti időszakban 2023 Papp Zoltán
P Research article Katekézis a református egyházban. I. 2021 Buzogány Dezső
P Research article Kálvin az 1564-iki nagyenyedi zsinaton 1970 Révész Imre
P Research article Az erdélyi püspöki vizitációs helyekről 2017 Ősz Sándor Előd
P Research article Az erdélyi római katolikus káptalan feloszlása és az erdélyi reformáció kezdete: a Gyulafehérvári Református Egyházmegye kialakulása 2018 Gudor Kund Botond
P Monograph Az erdélyi református egyház története 1905 Pokoly József
P Research article Társadalmi, egyházi és politikai viszonyok 1940–1945 között 2008 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Research article Impériumváltás után 2021 Biró István
P Popular article A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész története (1940–1945). Kivonat 2010 Hankó-Nagy Alpár Csaba
T N/A Az 1810–1811. évi generális zsinatok 2022 Veress Eszter-Orsolya
P Research article Ami a kötetből kimaradt 2017 Ősz Sándor Előd
T N/A Az 1822 évi Generális zsinat 2022 Virginás Ervin
P Research article Új irányvonalak az erdélyi református egyházban 1918–1926 között 2019 Kolumbán Vilmos József