Tamási Noémi kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

abortusz

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Embrionális ember vagy emberi embrió? Abortusz a protestáns teológiai etika mérlegén 2011 Ferencz Árpád
S N/A A magzati élet védelmének unitárius teológiai és etikai értékelése 2020 Tamási Noémi
P Tanulmánykötet Bizalom a határon 2003 Visky Sándor Béla
S N/A Az abortuszon átesett nők lelkigondozása 2012 Léta Zsolt

családetika

Típus Title Year Contributor
S N/A A pietizmus házasságszemlélete és szexuáletikája 2017 Kovács Zoltán
S N/A A magzati élet védelmének unitárius teológiai és etikai értékelése 2020 Tamási Noémi
P Szaktanulmány A család értékőrző és értékközvetítő funkciói 2017 Rezi Elek
S N/A A család változó funkciónak veszélyeztető tényezői napjainkban, és azok leküzdési lehetőségei 2012 Bencze Zsuzsánna
S N/A A családon belüli erőszak, annak hatása és következményei 2022 Vidám Lívia

etika

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány "Ha bűnöket látunk, nincs annál veszedelmesebb járvány" 2019 Magyar Balázs Dávid
P Szaktanulmány Jankélévitch metafizikája és emberképe, valamint a megbocsátás I 2016 Visky Sándor Béla
P Szaktanulmány Bonhoeffer Etikájának első teljes magyar kiadása elé 2015 Visky Sándor Béla
S N/A Keresztyén tökéletesség? 2020 Dósa Anett Beáta
P Esszé Vladimir Jankélévitch, avagy a felvillanó-eltűnő lényeg nyomában 2014 Visky Sándor Béla
S N/A Az eutanázia unitárius megközelítése erkölcsi és teológiai szempontból 2016 Farkas Orsolya
P Szaktanulmány Van-e bűn ma, s ha igen, hol? 2015 Simon János
S N/A Az eutanázia unitárius erkölcsi és teológiai vizsgálata 2001 Kádár Attila
P Szaktanulmány A család értékőrző és értékközvetítő funkciói 2017 Rezi Elek
S N/A A modernkori rabszolgaság, mint az emberi méltóság elleni bűn 2019 Antonya Ilona
P Recenzió, kritika Dietrich Bonhoeffer: Etika 2021 Sógor Géza
P N/A Élni és élni hagyni 2006 Seldenrijk, Ruth
P Kézirat Suffering and doing good 2021 Éles Éva
P Recenzió, kritika Jonathan Sacks: Een gebroken wereld heel maken. Verantwoordelijk leven in tijden van crisis 2020 Márton János
P Bírálat Reinhold Niebuhr társadalometikájának aktualitása 2020 Fazakas Sándor
P Szaktanulmány A globalizáció kihívásai – keresztyén társadalometikai válaszok 2019 Rezi Elek
P Szaktanulmány A felmentés: megérteni annyi, mint megbocsátani 2017 Visky Sándor Béla
P Recenzió, kritika Dietrich Bonhoeffer: Etika. Útkészítés és bevonulás 2016 Mórocz Bora
S N/A A magzati élet védelmének unitárius teológiai és etikai értékelése 2020 Tamási Noémi
P Szaktanulmány Az embertárs iránti szeretetről szóló teológiai tanítás 2015 Papp György
S N/A Az ökoteológia aktuális kérdései az egyházi nyilatkozatok fényében 2017 Végh Nimród Zoltán
P Szaktanulmány A krisztusi szeretet etikája és az igazságosság relatív társadalmi lehetőségei Reinhold Niebuhr szemléletében 2014 Papp Zsolt
S N/A A család változó funkciónak veszélyeztető tényezői napjainkban, és azok leküzdési lehetőségei 2012 Bencze Zsuzsánna
P Szaktanulmány Megjegyzések a 2Pt 1,5–7 margójára 2019 Papp György
S N/A Kálvin gazdasági etikája 2000 Gáspár Zoltán
P Szaktanulmány Péter leveleinek etikai aspektusai 2021 Éles Éva
S N/A Genetika és az emberi klónozás 2018 Szász Zoltán
P Monográfia A keresztyén etika alapelemei 2010 Visky Sándor Béla
P N/A Gondozás az élet végső szakaszában 2006 Goedhart, Kees
P Szaktanulmány Az egyetemes bűnösség, valamint a konkrét vétkek és felelősség közötti érzékeny határvonal Reinhold Niebuhr szemléletében 2020 Papp Zsolt
P Kutatási összefoglaló Reinhold Niebuhr teológiai alapokra épített társadalometikája és annak alkalmazási lehetőségei az erdélyi magyarság történelmi-társadalmi valóságában. Összefoglalás 2020 Papp Zsolt
P Szaktanulmány Reinhold Niebuhr teológiai és társadalometikai gondolatainak értékelése 2019 Papp Zsolt
P Recenzió, kritika Fazakas Sándor (szerk.): A protestáns etika kézikönyve 2017 Rezi Elek
P Recenzió, kritika Dietrich Bonhoeffer: Etika. Utkészítés és bevonulás 2015 Juhász Tamás
S N/A Felelősségünk a teremtett világért 2020 Jakab Emese
P Szaktanulmány Miért bűn a „múlt bűne”, és az mennyiben az egyházé…? 2014 Fazakas Sándor
S N/A A homoszexualitás keresztyén etikai értelmezése 2016 Oláh Ferencz Krisztián
P Szaktanulmány Isten integritása és a keresztyén integritás 2015 Kállay Dezső
S N/A Az erkölcsi cselekvés nevelési feltételei 2003 László Lehel Bendeguz
P Szaktanulmány A béranyaság helyzete Romániában 2019 Visky Sándor Béla
S N/A Az élet mesterséges szabályozhatóságának unitárius etikai és teológiai értékelése 2020 Dénes Erzsébet