A bűn fogalma a 16-17. századi hitvallási iratokban tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

16. századi egyháztörténet

Type Title Year Contributor
S TDK A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség textíliáinak adományozói a 16–18. században 2022 Demeter Ágnes
P Beszámoló Egység a különbözőségben 2017 Buzogány Dezső
S TDK A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség klenódiumainak történeti áttekintése a 16–18. században 2022 László Orsolya
P Szaktanulmány Kálvin az 1564-iki nagyenyedi zsinaton 1970 Révész Imre
P Szaktanulmány Câteva aspecte referitoare la predarea muzicii în colegiul unitarian din Cluj în secolele XVI–XIX 2023 Kovács Sándor
P Monográfia A vizitáció az Erdélyi Református Egyházban a 16–18. században 2022 Ősz Sándor Előd
S MA Szakdolgozat A bűn fogalma a 16-17. századi hitvallási iratokban 2020 Józsa Tihamér

17. századi egyháztörténet

Type Title Year Contributor
P Monográfia A vizitáció az Erdélyi Református Egyházban a 16–18. században 2022 Ősz Sándor Előd
S MA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye négy gyülekezetének összeírásai 1687-ből 2023 Csatári Leila
P Forráskiadvány Zilahi Sebes János apológiája 2017 Kolumbán Vilmos József
S BA Szakdolgozat Felvinczi György az egyház és kultúra szolgálatában 2022 Nagy Norbert
P Szaktanulmány Câteva aspecte referitoare la predarea muzicii în colegiul unitarian din Cluj în secolele XVI–XIX 2023 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Franekeri héber carmina gratulatoria Martonfalvi György és diákjainak tollából 2021 Zsengellér József
S TDK A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség textíliáinak adományozói a 16–18. században 2022 Demeter Ágnes
S MA Szakdolgozat Szegedi Kis István Assertio vera de Trinitate című művének De Processione fejezetének fordítása, elemzése 2024 Birizdó Szabolcs-Mihály
S TDK Színház az egész világ 2021 Nagy Norbert
S TDK A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség klenódiumainak történeti áttekintése a 16–18. században 2022 László Orsolya
S MA Szakdolgozat A bűn fogalma a 16-17. századi hitvallási iratokban 2020 Józsa Tihamér

bűn

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A Jn 8,1–11 eredeti mondanivalójának nyomában 2018 Erős Joó Béla
P Szaktanulmány Van-e bűn ma, s ha igen, hol? 2015 Simon János
S MA Szakdolgozat A bűn fogalma a 16-17. századi hitvallási iratokban 2020 Józsa Tihamér
P Szaktanulmány A felmentés: megérteni annyi, mint megbocsátani 2017 Visky Sándor Béla
P Szaktanulmány Egzisztenciális vétek, egzisztenciális adósság 2016 Kiss Jenő
P Szaktanulmány A bűnténytől az irgalom-tényig 2002 Visky Sándor Béla
P Recenzió, kritika Sándor Fazakas (Hg.) — Georg Plasger (Hg.): Geschichte erinnern als Auftrag der Versöhnung. Theologische Reflexionen über Schuld und Vergebung 2016 Kovács Krisztián
P Szaktanulmány A bűn kollektív dimenziójának azonosítható sajátosságai a Szentírásban 2021 Bakos István
P Szaktanulmány Az egyetemes bűnösség, valamint a konkrét vétkek és felelősség közötti érzékeny határvonal Reinhold Niebuhr szemléletében 2020 Papp Zsolt
P Szaktanulmány Miért bűn a „múlt bűne”, és az mennyiben az egyházé…? 2014 Fazakas Sándor

hitvallás

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A hit megvallásának terminológiái a Szentírásban 2018 Papp György
S MA Szakdolgozat A bűn fogalma a 16-17. századi hitvallási iratokban 2020 Józsa Tihamér
S BA Szakdolgozat Brassói kiadású magyar evangélikus káték a 18-19. században 2023 Dinka Levente
P Recenzió, kritika Visky S. Béla: Megtartó ismeret 2018 Adorjáni Zoltán
P Szaktanulmány „Ismertesd meg azokat fiaiddal és unokáiddal is” 5Móz 4,9 2019 Kató Szabolcs Ferencz
P Szaktanulmány Az „üldözött kisebbség” hitvallása: az Institutio 2006 Juhász Tamás
P Szaktanulmány Pentru noi oameni, și pentru mântuirea noastră 2023 Papp György
P Szaktanulmány Makfalvi József hitvallása 2016 Kolumbán Vilmos József
P Szaktanulmány Hitvallás és imádság mint etikai kérdés 2021 Borsi Attila János
P Szaktanulmány A „kálvinista” jelző használata a 17. századi református teológiai irodalomban 2019 Oláh Róbert
P Szaktanulmány A Genfi Káté fordításai és a kátéhoz csatolt konfirmációi kérdések 2015 Hermán János
P Szaktanulmány Barth valláskritikájának maradandó értéke 2021 Fazakas Sándor
P Recenzió, kritika Visky S. Béla: Megtartó ismeret. Mai kérdésekről presbiterek, gyülekezeti tagok, érdeklődők részére 2019 Nagy Alpár Csaba

református hitvallás

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat A bűn fogalma a 16-17. századi hitvallási iratokban 2020 Józsa Tihamér