Az unitárius úrvacsora liturgiai szerepe és a benne rejlő lehetőségek tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

liturgia

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat A református halottas énekeskönyv múltja és lehetséges jövője 2020 Topai Attila
S MA Szakdolgozat Az ifjúsági istentisztelet homiletikai és liturgikai kérdései 2021 Bartha-Pál Aba
P Szaktanulmány Mi a közös a liturgiában és a fociban? 2007 Kurta József Tibor
S BA Szakdolgozat Az unitárius liturgia változásai 1767 és 1958 között 2017 Antonya Ilona
S MA Szakdolgozat Neoprotestáns istentisztelet 2023 Szakács György
P Szaktanulmány Református istentiszteletünk hiányai és azok pótlása 2011 Fekete Károly
S MA Szakdolgozat A liturgiai elemek és a népi vallásosság kölcsönhatása Györgyfalván 2017 Antal Enikő
S BA Szakdolgozat „A négy égtáj felől jőjj elő, lélek!" (Ezékiel 37,9B) 2020 Miklós Tamás
P Szaktanulmány Az úrvacsora üzenetei 2021 Fekete Károly
P Szaktanulmány Calvin et la liturgie: quelles inspirations? 2010 Neeser, Daniel
S BA Szakdolgozat Az I-II. századi őskeresztyén istentisztelet főbb vonásai 2014 Simon Emőke
S MA Szakdolgozat Mi volt a háttere és mi lett a sorsa Farkas Jenő esperes liturgiai előírásainak a Marosi Egyházmegye gyülekezeteiben 1938-1940 között 2023 Aszalos Szidónia Honoráta
P Szaktanulmány Közvetett forrásokból ismert graduálok és énekeskönyvek Erdélyben 2015 Kurta József Tibor
S MA Szakdolgozat A liturgia szerepe a konfirmandusok hitéletében 2013 Bíró István
S BA Szakdolgozat Liturgiai szolgálati minimum 1938-ban a Trianon utáni időkben Romániában 2020 Aszalos Szidónia Honoráta
P Szaktanulmány Online úrvacsora, online istentisztelet 2021 Kovács László Attila
P Szaktanulmány Die liturgische Arbeit Johannes Calvins 2010 Fekete Károly
S BA Szakdolgozat Az Öreg Graduál századai Erdélyben 2001 Kurta József Tibor
P Szaktanulmány A „néma hódolat”. Rudolf Otto liturgiatervezete és a Járosi–Kiss-féle liturgia 2019 Benkő Timea
P Tudománynépszerűsítő cikk Ágendáskönyv 1998 2001 Kozma Zsolt
S BA Szakdolgozat Az unitárius úrvacsora liturgiai szerepe és a benne rejlő lehetőségek 2019 Bálint Mihály
S BA Szakdolgozat Kazuáliák liturgiáinak összehasonlítása az anglikán „Book of Common Prayer” és a Magyar Református Ágendáskönyv alapján 2023 Bancea Mátyás-Dániel
P Szaktanulmány Az Öreg graduál teológiai tanulságai és üzenetei mai istentiszteleti életünk számára 2011 Fekete Károly

unitárius liturgia

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat Az unitárius liturgia változásai 1767 és 1958 között 2017 Antonya Ilona
P Szaktanulmány Az egységesítés „göröngyös útjain” 2017 Kovács Sándor
S BA Szakdolgozat Az unitárius úrvacsora liturgiai szerepe és a benne rejlő lehetőségek 2019 Bálint Mihály

úrvacsora

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Online úrvacsora, online istentisztelet 2021 Kovács László Attila
S MA Szakdolgozat A sákramentumok Erasmus munkásságában 2019 Márton István
P Szaktanulmány A Heidelbergi Káté Szentírás-használata, különös tekintettel az úrvacsoráról szóló tanításra 2014 Vladár Gábor
S BA Szakdolgozat Az unitárius úrvacsora liturgiai szerepe és a benne rejlő lehetőségek 2019 Bálint Mihály
S MA Szakdolgozat A református egyház és az unitárius egyház sakramentumai 2015 Szilágyi Zoltán
P Szaktanulmány Záróevangélium 2021 Benkő Timea
S BA Szakdolgozat Az I-II. századi őskeresztyén istentisztelet főbb vonásai 2014 Simon Emőke
P Rövid szakcikk Ki nem becsüli meg az Úrnak testét? 2005 Kállay Dezső
P Szaktanulmány Az úrvacsora üzenetei 2021 Fekete Károly
S BA Szakdolgozat A konfirmáció mint az úrvacsorához való járulás feltétele 2012 Bandi Attila
P Recenzió, kritika Michael Welker: Mi történik az úrvacsorában? 2014 Kulcsár Árpád