Györgyilyés Izolda kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

emancipáció

Típus Title Year Contributor
T N/A A nők szerepe a Magyar Unitárius Egyház történetében 2014 Györgyilyés Izolda

erdélyi unitárius egyház

Típus Title Year Contributor
T N/A Balázs Ferenc hit- és életfelfogása az "Új ember vallása" című kéziratos munkája alapján 2015 Jobbágy Mária Júlia
T N/A Az ifjúsági vallásos énekkultúra 2013 Lőrinczi Levente
P Research article Az egy testben levő tagok az egész test fönntartására irányulnak 2012 Kolumbán Vilmos József
P Research article Az egységesítés „göröngyös útjain” 2017 Kovács Sándor
P Research article Egy unitárius értelmiségi életpályája a 17. század fordulóján 2018 Kovács Sándor
P Research article Orbán Balázs és az Unitárius Egyház 2010 Kovács Sándor
P Research article Dávid Ferenc, a prédikátor 2022 Kovács Sándor
T N/A Dávid Ferenc kultusztörténete a 19-20. században 2015 Léta Zsolt
T N/A A Tavaszi Bimbók 2011 Major László
T N/A Az Erdélyi Unitárius Akademiták teológiai érdeklődésének bemutatása és értékelése 2010 Vass Károly
T N/A Az Unitárius Egyház missziója napjainkban 2018 Szilágyi Szilamér
T N/A Az unitárius konfirmáció történeti háttere, hitelvi alapjai és gyakorlati vetületei 2015 Szász Tünde
P Monograph Az erdélyi református egyház története 1904 Pokoly József
P Research article A könyvek sorsa, avagy unitárius egyházpolitika a türelmi rendelet évtizedeiben 2012 Kovács Sándor
P Research article A Diploma Leopoldinum és az erdélyi unitárius elit kiszorítása az ország vezetéséből 2017 Molnár Lehel
P Research article A magyar unitárius peregrinatio academica vázlatos története 1848 után 2009 Kovács Sándor
P Research article „Simpozion 1979”. Dávid Ferenc kultusz: az egyházi üzenet és a politikai ellenőrzés 2013 Kovács Sándor
T N/A Dr. Kovács Lajos püspök élete és munkássága 2015 Palkó Zalán Koppány
T N/A A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség textíliáinak adományozói a 16–18. században 2022 Demeter Ágnes
T N/A A nők szerepe a Magyar Unitárius Egyház történetében 2014 Györgyilyés Izolda
T N/A Dr. Kiss Elek unitárius püspök egyházi szolgálata írott hagyatékának tükrében 2011 Mátéfi Timea
T N/A Hermeneutikai alapelvek kutatása két évtized unitárius prédikációirodalmában 1971-1991 2005 Nagy Endre
T N/A Az unitárius lelkészképzés története 1915 és 1959 között 2017 Benedek J. Csongor
T N/A A Marosi Egyházkör unitárius egyházközségeinek kibővített katasztere 2011 Csécs Márton Lőrinc
P Research article Metamorphosis Ecclesiæ. Az erdélyi unitárius intézményrendszer a 16–18. században 2010 Kovács Sándor
P Research article Ferencz József Angliában 2019 Kovács Sándor
P Research article Közelmúltkutatás az unitárius egyházban (előzmények, értelmezési kísérletek, eredmények) 2017 Pál János
P Research article Kriza János, a püspök 2011 Kovács Sándor
T N/A Felvinczi György az egyház és kultúra szolgálatában 2022 Nagy Norbert
T N/A Az 1968-as és 1979-es ünnepségek, Dávid Ferenc narratívák az államszocializmus éveiben 2015 Szombatfalvi Csongor
T N/A A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség klenódiumainak történeti áttekintése a 16–18. században 2022 László Orsolya
T N/A Páskándi Géza „Vendégség” című művének recepciója 2013 Szabó Csengele
T N/A A darwinizmus fogadtatása az erdélyi unitárius teológiai és egyházi életben a 19. század második felében 2011 Molnár Imola
T N/A A Kolozsvári Unitárius Kollégium végzett diákjainak fényképes katasztere 1878-tól 1911-ig 2020 Ilkei Lóránd

hitoktatás (katechézis)

Típus Title Year Contributor
T N/A A szellemileg sérült emberek hitoktatása 2020 Szabó Gabriella
T N/A A katekézis reformálhatósága-elmélet és tapasztalat különös tekintettel a Szatmári Református Egyházmegyében végzett felmérésekre 2013 Mészáros Mihály Immánuel
T N/A Krisztus-központú gyermekszerű kátéoktatás kérdéseinek feldolgozása kooperatív módszerrel 2018 Tökölyi Csaba Krisztián
T N/A Gyermek-istentiszteletek módszertana és gyűjteménye 2019 Nagy Henrietta
T N/A Apa, mesélj! 2012 Jári Zsolt
T N/A Istentiszteleti rendtartás és mintaistentiszteletek a vallásórások gyermek-istentisztelete számára 2021 Csatári Leila
T N/A Melanchthon Fülöp: Catechesis puerilis 2021 György Szabolcs
T N/A Az identitástudat erősségének szerepe a közösséghez való odatartozásban - 15-17 éves keresztyén fiataloknál 2022 Kutasi Beáta
T N/A Hatékony katekéta = hatékony katekézis 2020 Várdai Dávid
T N/A Az iskolai katechézis relevanciája az egyház, a fejlődéslélektan és a diákok véleményének tükrében 2019 Andrei Imelda Paula
T N/A A bibliodráma módszerének alkalmazása az öt-nyolc osztályos diákok katekézisében 2012 Kovács László
T N/A Ha mindezt tudod mi hasznát veszed? 2020 Kovács Zsuzsa
T N/A Vallásos nevelésre néző személyiségfejlesztő csoportjátékok elmélete és gyűjteménye 2016 Györgyilyés Izolda
T N/A A média hatása a gyerekekre 2011 Ferkő Andor
T N/A Élmény és/vagy unalom: „mit keres a gyermek a vallásórán!” 2021 Lőrinczi Alpár János