Topai Attila kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

énekeskönyv

Típus Title Year Contributor
P Research article Forrása: Hoffgreff-énekeskönyv (?) 2015 Fekete Csaba
T N/A Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta
T N/A A Magyar Református Énekeskönyv eszkatológiájának kritikai vizsgálata 2019 Béres Levente
P Research article Az 1837-es kolozsvári énekeskönyv 2020 Orosz Otília Valéria
T N/A Gyülekezeti éneklés a református istentisztelet szolgálatában 2018 Topai Attila
T N/A Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2017 Nagy Norbert Levente
P Report Kettős könyvbemutató Kozma Zsolt: A Református Szemle repertóriuma, A Magyar Református Énekeskönyv tárgymutatója 2016 Balogh Csaba
T N/A A református halottas énekeskönyv múltja és lehetséges jövője 2020 Topai Attila
T N/A Énekeskönyvünk a vasár- és ünnepnap délelőtti és délutáni liturgiában 2016 Szigeti Árpád

gyülekezeti éneklés

Típus Title Year Contributor
T N/A A 16-17. századi magyar református gyülekezeti éneklés, gyakorlati teológiai megközelítésben 2012 Szabó Attila
T N/A Énekeskönyvünk a vasár- és ünnepnap délelőtti és délutáni liturgiában 2016 Szigeti Árpád
T N/A Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta
T N/A Gyülekezeti éneklés a református istentisztelet szolgálatában 2018 Topai Attila
T N/A Zsoltáréneklés a magyar református istentiszteleten 2014 Szabó Attila
T N/A A modern dicsőitőzenei áramlatok összehasonlító teológiai vizsgálata 2015 Komlósi-Rif Szilvia
T N/A Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2017 Nagy Norbert Levente
P Research article Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2018 Nagy Norbert Levente

himnológia

Típus Title Year Contributor
T N/A Gyülekezeti éneklés a református istentisztelet szolgálatában 2018 Topai Attila
T N/A Hálaadás és liturgia 2021 Szilágyi István
T N/A Az Apostoli hitvallás tételei a 2021-es Lelkem csak téged áld ifjúsági énekeskönyv énekei tükrében 2023 Nagy Ádám Attila
P Research article Ideális és torz 2007 Kovács László Attila
P Research article Harmóniás éneklés a reformáció 300 éves emlékünnepén Erdélyben 2018 Benkő Timea
P Research article Forrása: Hoffgreff-énekeskönyv (?) 2015 Fekete Csaba
P Research article Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2018 Nagy Norbert Levente

liturgia

Típus Title Year Contributor
T N/A Az unitárius úrvacsora liturgiai szerepe és a benne rejlő lehetőségek 2019 Bálint Mihály
T N/A Az Öreg Graduál századai Erdélyben 2001 Kurta József Tibor
T N/A A liturgia szerepe a konfirmandusok hitéletében 2013 Bíró István
P Research article Calvin et la liturgie: quelles inspirations? 2010 Neeser, Daniel
P Research article Református istentiszteletünk hiányai és azok pótlása 2011 Fekete Károly
T N/A Az ifjúsági istentisztelet homiletikai és liturgikai kérdései 2021 Bartha-Pál Aba
T N/A Kazuáliák liturgiáinak összehasonlítása az anglikán „Book of Common Prayer” és a Magyar Református Ágendáskönyv alapján 2023 Bancea Mátyás-Dániel
T N/A „A négy égtáj felől jőjj elő, lélek!" (Ezékiel 37,9B) 2020 Miklós Tamás
T N/A Az unitárius liturgia változásai 1767 és 1958 között 2017 Antonya Ilona
T N/A A református halottas énekeskönyv múltja és lehetséges jövője 2020 Topai Attila
P Popular article Ágendáskönyv 1998 2001 Kozma Zsolt
P Research article Die liturgische Arbeit Johannes Calvins 2010 Fekete Károly
P Research article Közvetett forrásokból ismert graduálok és énekeskönyvek Erdélyben 2015 Kurta József Tibor
P Research article Az úrvacsora üzenetei 2021 Fekete Károly
T N/A Neoprotestáns istentisztelet 2023 Szakács György
T N/A Liturgiai szolgálati minimum 1938-ban a Trianon utáni időkben Romániában 2020 Aszalos Szidónia Honoráta
T N/A Az I-II. századi őskeresztyén istentisztelet főbb vonásai 2014 Simon Emőke
T N/A A liturgiai elemek és a népi vallásosság kölcsönhatása Györgyfalván 2017 Antal Enikő
P Research article Mi a közös a liturgiában és a fociban? 2007 Kurta József Tibor
P Research article Az Öreg graduál teológiai tanulságai és üzenetei mai istentiszteleti életünk számára 2011 Fekete Károly
P Research article A „néma hódolat”. Rudolf Otto liturgiatervezete és a Járosi–Kiss-féle liturgia 2019 Benkő Timea
P Research article Online úrvacsora, online istentisztelet 2021 Kovács László Attila
T N/A Mi volt a háttere és mi lett a sorsa Farkas Jenő esperes liturgiai előírásainak a Marosi Egyházmegye gyülekezeteiben 1938-1940 között 2023 Aszalos Szidónia Honoráta

liturgika

Típus Title Year Contributor
T N/A Gyülekezeti éneklés a református istentisztelet szolgálatában 2018 Topai Attila
T N/A Az 1948-as liturgikus istentiszteleti rend 2013 Bálint Imola Orsolya
T N/A Dr. Gönczy Lajos élete és munkássága 2017 Dániel Tamás