Topai Attila kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

énekeskönyv

Típus Title Year Contributor
S N/A A református halottas énekeskönyv múltja és lehetséges jövője 2020 Topai Attila
S N/A Énekeskönyvünk a vasár- és ünnepnap délelőtti és délutáni liturgiában 2016 Szigeti Árpád
P Szaktanulmány Forrása: Hoffgreff-énekeskönyv (?) 2015 Fekete Csaba
S N/A Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta
S N/A A Magyar Református Énekeskönyv eszkatológiájának kritikai vizsgálata 2019 Béres Levente
P Szaktanulmány Az 1837-es kolozsvári énekeskönyv 2020 Orosz Otília Valéria
S N/A Gyülekezeti éneklés a református istentisztelet szolgálatában 2018 Topai Attila
S N/A Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2017 Nagy Norbert Levente
P Beszámoló Kettős könyvbemutató Kozma Zsolt: A Református Szemle repertóriuma, A Magyar Református Énekeskönyv tárgymutatója 2016 Balogh Csaba

gyülekezeti éneklés

Típus Title Year Contributor
S N/A A modern dicsőitőzenei áramlatok összehasonlító teológiai vizsgálata 2015 Komlósi-Rif Szilvia
S N/A Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2017 Nagy Norbert Levente
P Szaktanulmány Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2018 Nagy Norbert Levente
S N/A A 16-17. századi magyar református gyülekezeti éneklés, gyakorlati teológiai megközelítésben 2012 Szabó Attila
S N/A Énekeskönyvünk a vasár- és ünnepnap délelőtti és délutáni liturgiában 2016 Szigeti Árpád
S N/A Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta
S N/A Gyülekezeti éneklés a református istentisztelet szolgálatában 2018 Topai Attila
S N/A Zsoltáréneklés a magyar református istentiszteleten 2014 Szabó Attila

himnológia

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Ideális és torz 2007 Kovács László Attila
P Szaktanulmány Harmóniás éneklés a reformáció 300 éves emlékünnepén Erdélyben 2018 Benkő Timea
P Szaktanulmány Forrása: Hoffgreff-énekeskönyv (?) 2015 Fekete Csaba
P Szaktanulmány Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2018 Nagy Norbert Levente
S N/A Gyülekezeti éneklés a református istentisztelet szolgálatában 2018 Topai Attila
S N/A Hálaadás és liturgia 2021 Szilágyi István

liturgia

Típus Title Year Contributor
S N/A Az I-II. századi őskeresztyén istentisztelet főbb vonásai 2014 Simon Emőke
S N/A A liturgiai elemek és a népi vallásosság kölcsönhatása Györgyfalván 2017 Antal Enikő
P Szaktanulmány Mi a közös a liturgiában és a fociban? 2007 Kurta József Tibor
P Szaktanulmány Az Öreg graduál teológiai tanulságai és üzenetei mai istentiszteleti életünk számára 2011 Fekete Károly
P Szaktanulmány A „néma hódolat”. Rudolf Otto liturgiatervezete és a Járosi–Kiss-féle liturgia 2019 Benkő Timea
P Szaktanulmány Online úrvacsora, online istentisztelet 2021 Kovács László Attila
S N/A Az unitárius úrvacsora liturgiai szerepe és a benne rejlő lehetőségek 2019 Bálint Mihály
S N/A Az Öreg Graduál századai Erdélyben 2001 Kurta József Tibor
S N/A A liturgia szerepe a konfirmandusok hitéletében 2013 Bíró István
P Szaktanulmány Calvin et la liturgie: quelles inspirations? 2010 Neeser, Daniel
P Szaktanulmány Református istentiszteletünk hiányai és azok pótlása 2011 Fekete Károly
S N/A Az ifjúsági istentisztelet homiletikai és liturgikai kérdései 2021 Bartha-Pál Aba
S N/A „A négy égtáj felől jőjj elő, lélek!" (Ezékiel 37,9B) 2020 Miklós Tamás
S N/A Az unitárius liturgia változásai 1767 és 1958 között 2017 Antonya Ilona
S N/A A református halottas énekeskönyv múltja és lehetséges jövője 2020 Topai Attila
P Tudománynépszerűsítő cikk Ágendáskönyv 1998 2001 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány Die liturgische Arbeit Johannes Calvins 2010 Fekete Károly
P Szaktanulmány Közvetett forrásokból ismert graduálok és énekeskönyvek Erdélyben 2015 Kurta József Tibor
P Szaktanulmány Az úrvacsora üzenetei 2021 Fekete Károly
S N/A Liturgiai szolgálati minimum 1938-ban a Trianon utáni időkben Romániában 2020 Aszalos Szidónia Honoráta

liturgika

Típus Title Year Contributor
S N/A Énekeskönyvünk a vasár- és ünnepnap délelőtti és délutáni liturgiában 2016 Szigeti Árpád
P Szaktanulmány Liturgikaoktatás a kolozsvári Református Theologiai Fakultáson (1948–1989) 2019 Kurta József Tibor
S N/A Gyülekezeti éneklés a református istentisztelet szolgálatában 2018 Topai Attila
S N/A Az 1948-as liturgikus istentiszteleti rend 2013 Bálint Imola Orsolya
S N/A Dr. Gönczy Lajos élete és munkássága 2017 Dániel Tamás
P Szaktanulmány Liturgikaoktatás a kolozsvári Református Theologiai Fakultáson (1895–1948) 2018 Kurta József Tibor

orgona

Típus Title Year Contributor
P Beszámoló A történelmi dési, széki és görgényi református egyházmegyék orgonáinak története 2016 Sipos Dávid