19. századi egyháztörténet

Type Title Year Contributor
T BA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1818-as év második felében 2023 Czéczei Tamás-Lóránd
T MA Szakdolgozat A Nagyenyedi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve az 1802-es év második felében 2021 Bucsi Brigitta
T MA Szakdolgozat Az 1823. évi Generális Zsinat határozatai 2023 Kocsis Norbert-Iosif
P Research article Tárgykultúra vagy könyvkultúra? 2018 Hegyi Ádám
T BA Szakdolgozat Kátéoktatás az Erdélyi Református Egyházban a 19. század második felében 2021 Nagy Dávid
T BA Szakdolgozat Brassói kiadású magyar evangélikus káték a 18-19. században 2023 Dinka Levente
P Research article Kemény Simonné Teleki Anna, Erdély „egyik legnemesebb és legeszesebb asszonya” 2021 Viczián István
T MA Szakdolgozat Közigazgatási határmódosítások az Erdélyi Református Egyházkerületben (1868–1920) 2023 Nagy Dávid
T BA Szakdolgozat A Görgényi Református Egyházmegye 1807-es évének vizitációs jegyzőkönyve (I) 2022 Bíró Kitti Odett
T BA Szakdolgozat Az 1815. évi Generális Zsinat 2021 Szabó Andor Gellért
T MA Szakdolgozat A Marosi Református Egyházmegye 1816/II. évi esperesi vizitációi 2023 Barticel-Kiss Benjámin
P Research article Protestánsellenes intézkedések az önkényuralom évtizedében (1849–1860) 2018 Lukács Olga
P Research article Câteva aspecte referitoare la predarea muzicii în colegiul unitarian din Cluj în secolele XVI–XIX 2023 Kovács Sándor
T TDK Közigazgatási határmódosítások az Erdélyi Református Egyházkerületben (1868–1905) 2022 Nagy Dávid
T BA Szakdolgozat Az 1814. évi zsinat 2021 Székely Laura Melinda
T MA Szakdolgozat Az 1826. évi zsinat 2023 Begué Mátyás Eugene Victor
P Research article Erdély mint hallei protestáns missziós terület a 18. században 2018 Verók Attila
P Research article Kálvin János személye a 19. századi magyar református értelmiség magánleveleiben, possessori bejegyzéseiben és naplóiban 2017 Magyar Balázs Dávid

Kálvin és Magyarország

Type Title Year Contributor
P Research article Calvins Wirkung und Einfluss in Ungarn und Siebenbürgen vor 1551 2010 Bernhard, Jan Andrea
P Research article Kálvin János személye a 19. századi magyar református értelmiség magánleveleiben, possessori bejegyzéseiben és naplóiban 2017 Magyar Balázs Dávid
P Report Kálvini vonások a magyarok lelki arcán Nagyvárad, 2014. nov. 20–22. 2015 Kulcsár Árpád

Kálvin-recepció

Type Title Year Contributor
P Research article Kálvin János – szent vagy bűnös? 2015 Magyar Balázs Dávid
P Report Kálvini vonások a magyarok lelki arcán Nagyvárad, 2014. nov. 20–22. 2015 Kulcsár Árpád
P Research article Nagy Károly (1868-1926) 1996 Hoop Froukje de
P Research article Kálvin János személye a 19. századi magyar református értelmiség magánleveleiben, possessori bejegyzéseiben és naplóiban 2017 Magyar Balázs Dávid

kálvinizmus

Type Title Year Contributor
P Research assessment Transzilvanista kálvinizmus. A történelmi kálvinizmus nyomai a 20. századi erdélyi teológia történetben. Összefoglalás 2023 Juhász Ábel
P Review Tőkés László: Kálvin és a kálvinizmus Erdélyben 2017 Hermán János
P Research article Kálvin János és a kamatszedés szabadsága 2018 Orosz István
P Research article Kálvin örökösei vagyunk 2010 Kozma Zsolt
P Research article Tavaszy Sándor kálvinizmusa 2023 Juhász Ábel
P Research article Kálvin János személye a 19. századi magyar református értelmiség magánleveleiben, possessori bejegyzéseiben és naplóiban 2017 Magyar Balázs Dávid
P Research article Társadalom és közerkölcs Genfben (1541–1557) és Debrecenben (1547–1572) a reformáció hajnalán 2021 Magyar Balázs Dávid
P Research article Balassi János és Sulyok György levele Paul Eberhez 2019 Szabó András
P Review Kovács Ábrahám: Nemzetközi kálvinizmus Európa perifériáin: magyar és skót protestáns kapcsolatok a 19. században 2017 Kovács Teofil
P Collection of studies Calvinism on the Peripheries: Religion and Civil Society in Europe 2009 Kovács Ábrahám
P Research article A „kálvinista” jelző használata a 17. századi református teológiai irodalomban 2019 Oláh Róbert
P Research article Kálvin János – szent vagy bűnös? 2015 Magyar Balázs Dávid
P Popular article Öntudatos kálvinizmus 2001 Makkai Sándor

Révész Imre

Type Title Year Contributor
P Research article Kálvin János személye a 19. századi magyar református értelmiség magánleveleiben, possessori bejegyzéseiben és naplóiban 2017 Magyar Balázs Dávid
P Research article Kálvin János – szent vagy bűnös? 2015 Magyar Balázs Dávid

Zoványi Jenő

Type Title Year Contributor
P Research article Kálvin János személye a 19. századi magyar református értelmiség magánleveleiben, possessori bejegyzéseiben és naplóiban 2017 Magyar Balázs Dávid