Református istentiszteletünk hiányai és azok pótlása tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

istentisztelet

Type Title Year Contributor
T BA Szakdolgozat Istentiszteleti helyek és alkalmak az Ószövetségben 2009 Szilágyi Tamás
P Research article „Isten előtti és Isten dicsőségét szolgáló élet.” 2013 Koppándi Botond Péter
P Research article A Lélek ajándékainak megnyilvánulása a gyülekezeti istentiszteleten – a páli levelek alapján 2011 Herczeg Pál
P Research article Isten igazságosságáról – a Prédikátor könyvének feleletei fényében 2021 Kustár Zoltán
P Research article Református istentiszteletünk hiányai és azok pótlása 2011 Fekete Károly
P Research article Templomozás. Gondolatok az istentiszteletről 2011 Juhász Tamás

liturgia

Type Title Year Contributor
P Research article Az Öreg graduál teológiai tanulságai és üzenetei mai istentiszteleti életünk számára 2011 Fekete Károly
T MA Szakdolgozat A református halottas énekeskönyv múltja és lehetséges jövője 2020 Topai Attila
T MA Szakdolgozat Az ifjúsági istentisztelet homiletikai és liturgikai kérdései 2021 Bartha-Pál Aba
P Research article Mi a közös a liturgiában és a fociban? 2007 Kurta József Tibor
T BA Szakdolgozat Az unitárius liturgia változásai 1767 és 1958 között 2017 Antonya Ilona
P Research article Református istentiszteletünk hiányai és azok pótlása 2011 Fekete Károly
T MA Szakdolgozat A liturgiai elemek és a népi vallásosság kölcsönhatása Györgyfalván 2017 Antal Enikő
T BA Szakdolgozat „A négy égtáj felől jőjj elő, lélek!" (Ezékiel 37,9B) 2020 Miklós Tamás
P Research article Az úrvacsora üzenetei 2021 Fekete Károly
P Research article Calvin et la liturgie: quelles inspirations? 2010 Neeser, Daniel
T BA Szakdolgozat Az I-II. századi őskeresztyén istentisztelet főbb vonásai 2014 Simon Emőke
P Research article Közvetett forrásokból ismert graduálok és énekeskönyvek Erdélyben 2015 Kurta József Tibor
T MA Szakdolgozat A liturgia szerepe a konfirmandusok hitéletében 2013 Bíró István
T BA Szakdolgozat Liturgiai szolgálati minimum 1938-ban a Trianon utáni időkben Romániában 2020 Aszalos Szidónia Honoráta
P Research article Online úrvacsora, online istentisztelet 2021 Kovács László Attila
P Research article Die liturgische Arbeit Johannes Calvins 2010 Fekete Károly
T BA Szakdolgozat Az Öreg Graduál századai Erdélyben 2001 Kurta József Tibor
P Research article A „néma hódolat”. Rudolf Otto liturgiatervezete és a Járosi–Kiss-féle liturgia 2019 Benkő Timea
P Popular article Ágendáskönyv 1998 2001 Kozma Zsolt
T BA Szakdolgozat Az unitárius úrvacsora liturgiai szerepe és a benne rejlő lehetőségek 2019 Bálint Mihály