"Vera iustitia et sanctitate praeditum…" tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

Heidelbergi Káté

Type Title Year Contributor
P Research article Az egy, igaz, örök Isten. A Heidelbergi Káté 8. úrnapja 24–25. kérdés-feleletének magyarázata 2012 Fekete Károly
P Research article A váradi nyomdászat kátékiadványai 2014 Pálfi József
P Research article Fekete Károly: A Heidelbergi Káté magyarázata 2014 Kató Béla
T BA Szakdolgozat Krisztus-központú gyermekszerű kátéoktatás kérdéseinek feldolgozása kooperatív módszerrel 2018 Tökölyi Csaba Krisztián
P Research article Miért neveztetsz keresztyénnek? A Heidelbergi Káté 32. kérdés-felelete 2014 Busch, Eberhard
P Research article A Heidelbergi Káté időszerű üzenete és korhoz kötött vonásai 2014 Szűcs Ferenc
P Research article A Heidelbergi Káté Szentírás-használata, különös tekintettel az úrvacsoráról szóló tanításra 2014 Vladár Gábor
P Research article Tatai (Csirke) Ferenc, „V. D. M., vir est optimus” 2014 Hermán János
P Research article Nyomtatott káték a Kárpát-medencében (1538–1711) 2018 Bibza Gábor
P Report Jubileumi megemlékezés a Heidelbergi Káté születésének 450. évfordulója alkalmával 2014 Hermán János
P Research article Kéziratos kátémagyarázatok teológiai vizsgálata 2014 Ballai Zoltán
P Research article A hit és a jó cselekedetek kérdése a Heidelbergi Káté korában és ma 2014 Püsök Sarolta
P Research article Az egyház hite és hitvallás az egyházban 2014 Juhász Tamás
P Research article Ifj. Teleki Domokos kátéfordítása 2013 Kolumbán Vilmos József
P Research article A Felvidéken használt református káték 1920-tól napjainkig 2014 Lévai Attila
P Research article A Heidelbergi Káté 1. kérdése 2014 Varga Judit
P Monograph Az erdélyi román reformáció kátéirodalma 1942 Mózes András
P Research article Milyen prédikációt hall a mai gyülekezet Isten országáról? Megjegyzések a Heidelbergi Káté 123. feleletéhez 2014 Twardella, Günter
P Research article Guilt, Grace and Gratitude 2014 Verboom, Wim
P Research article 1563: a Heidelbergi Káté első négy kiadása 2014 Márkus Mihály
P Essay A zilah-ligeti református templom ólomkeretes ablaküvegei 2014 Szomor Attila
P Research article “Vera iustitia et sanctitate praeditum…” 2021 Papp György
P Announcement Die Rolle des Heidelberger Katechismus in der Verkündigung des 21. Jahrhunderts 2014 Csűry István
P Research article Schüler des Katechismus von Heidelberg unter die Predigt. Ein Erfahrungsbeitrag 2014 Graaf, Jan van der
P Research article Singura mângâiere 2014 Androne Mihai
P Research article A hitvallási iratokra jellemző funkciók megjelenése a Heidelbergi Kátéban 2014 Fekete Károly
P Research article Előszó 2014 Juhász Tamás
P Research article A Heidelbergi Káté szerkezete és annak magyar református olvasata 1948-ban és 2013-ban 2014 Zalatnay István
P Research article Katekézis a református egyházban. I. 2021 Buzogány Dezső
P Research article Egységes vagy részekre bontott ember? II. rész 2016 Papp György
P Research article Die Freude auf das letzte Gericht 2014 Busch, Eberhard
P Research article Hit és hitetlenség annak idején és a mai világban 2014 Szűcs Ferenc
P Research article Betoldás vagy nem? Káténk maradandó megoldatlansága 2014 Fekete Csaba
P Review Fekete Károly: A Heidelbergi Káté magyarázata. Hálaadásra vezető vigasztalás 129 kérdés-feleletben 2014 Oroszi Kálmán
T TDK Gondviseléshit a keresztyénség és a sztoicizmus párhuzamában 2022 Kovács Hanna-Lilla
P Report A Heidelbergi Káté használatának jelentősége a felvidéki református egyházban 2014 Erdélyi Géza
P Research article A kátémagyarázatos istentisztelet 2014 Kelemen Attila
T BA Szakdolgozat Teológiai antropológiai kérdések a Heidelbergi Káté II. főrésze alapján 2012 Mészáros János András
P Research article "Vera iustitia et sanctitate praeditum…" 2014 Papp György
P Research article Hitvallás – a magasztalástól a szimbólumig 2014 Pólya Katalin
P Research article A káték "fölöttébb szükséges voltáról" 2014 Rezi Elek
P Research article A Heidelbergi Káté kéziratos magyarázatai Erdélyben 2014 Ballai Zoltán
T BA Szakdolgozat Kátéoktatás az Erdélyi Református Egyházban a 19. század második felében 2021 Nagy Dávid
P Review Karl Barth: A keresztyén tanítás a Heidelbergi Káté alapján 2014 Papp György
P Research article A Stehelin-féle, 1752-es Catechismusi Házi-Kints 2014 Hermán János
P Research article Can the Heidelberg Catechism be Neglected in the Life of the Reformed Church of Hungary? 2014 Füsti-Molnár Szilveszter
P Research article A Heidelbergi Káté mint keresztelési hitvallás 2014 Verboom, Wim

igazság

Type Title Year Contributor
P Research article "Vera iustitia et sanctitate praeditum…" 2014 Papp György

istenképűség

Type Title Year Contributor
T MA Szakdolgozat Az istenképűség értelmezéstörténete és egzegézise 2011 Szilágyi Tamás
P Research article Omul ca imagine a lui Dumnezeu 2023 Tódor Csaba
P Research article "Vera iustitia et sanctitate praeditum…" 2014 Papp György
P Research article Az emberi munka mint az imago Dei fontos aspektusa 2023 Balikó Zoltán
P Research article Kép és/vagy hasonlatosság - az imago Dei kérdése az 1Móz 1,26 (LXX) szerint 2019 Papp György
P Research article “Vera iustitia et sanctitate praeditum…” 2021 Papp György

szentség

Type Title Year Contributor
T MA Szakdolgozat A házasság szentségéről szóló tanítás a római katolikus és a református egyházakban 2021 Szegi Máté Bencze
P Research article "Vera iustitia et sanctitate praeditum…" 2014 Papp György