Csikai Annamária kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

ekkléziogén neurózis

Típus Title Year Contributor
S N/A Ekkléziogén (vallásos) neurózis 2014 Csikai Annamária

emberi kapcsolatok

Típus Title Year Contributor
S N/A A személyes hit hatása a társas kapcsolatokra 2012 Csikai Annamária
P Szaktanulmány A szabadságra teremtett ember a szeretet hálójában 2021 Gaál Botond

istenkép

Típus Title Year Contributor
S N/A Ekkléziogén (vallásos) neurózis 2014 Csikai Annamária
S N/A A Kézdi-Orbai református egyházmegye fiataljainak istenkép vizsgálata 2018 Csürös Róbert Gyula
S N/A A szülők válásának hatása a gyermek istenképének alakulására és ezen istenkép kihatása a gyermek életére 2022 Telegdi István
S N/A Betegségmegelőzés 2013 Major László
P Szaktanulmány Képnélküli JHVH vagy képtelen Izráel? 2012 Kató Szabolcs Ferencz
S N/A Az Erdélyi Református Kollégiumok IV. osztályosainak istenképe 2022 Pál Orsolya
S N/A A szorongás és az istenkép kapcsolata 2011 Soós Timea Zsuzsánna
P Szaktanulmány Az egy Isten az istenek között 2020 Kató Szabolcs Ferencz

lelkigondozás

Típus Title Year Contributor
S N/A A gyászolók lelkigondozása 2018 Demeter Szabolcs István
S N/A Családlátogatás a gyülekezetépítés szolgálatában 2014 Bencze Zsuzsánna
P N/A Lelkigondozó prédikálás 2006 Bustya Dezső
P Szaktanulmány Amikor „szorít a templom” 2015 Simon János
P Szaktanulmány Jónás történetének alkalmazhatósága a lelkigondozásban 2015 Somfalvi Edit
S N/A A korai anya–gyerek kapcsolat és annak kihatása a gyermek lelki fejlődésére és a felnőtt létre a kötődéselmélet fényében, különös tekintettel a lelkipásztor szolgálatára 2022 Nagy Eszter
P Szaktanulmány A korai anya–gyermek kapcsolat és annak hatása a gyermek lelki fejlődésére és a felnőtt létre a kötődéselmélet fényében, különös tekintettel a lelkipásztor szolgálatára 2023 Nagy Eszter
S N/A Párkapcsolati nehézségek és a pár lelkigondozása 2017 Gombos Gábor József
S N/A Az abortuszon átesett nők lelkigondozása 2012 Léta Zsolt
S N/A Hogyan segítsünk a gyermekeknek a veszteségek feldolgozásában? 2019 Tőtős Emese Brigitta
S N/A A gyermekek lelkigondozásának lehetőségei 2017 Palkó Zalán Koppány
P Rövid szakcikk Szórványpásztoráció 1940 Bereczky Sándor
P Beszámoló Iskolai lelkigondozás a középiskolában 2015 Kovács Szabolcs
P Szaktanulmány A pánikbetegség és a hozzá kapcsolódó fóbiák lelkigondozói vetületei 2015 Simon János
P Szaktanulmány „Therapeutica sacra”, avagy a trinitárius modell alkalmazhatóságának egyházi esélyei az egyéni és közösségi lelkigondozás és a holisztikus terápia vonalán 2021 Bartha Éva, Horváth Levente
S N/A A depresszió jelensége az egyetemista korú fiataloknál és ennek lehetséges vallásos gyökerei 2023 Őrdőg Andrea-Ilona
P Szaktanulmány A biblioterápia és a "bibliaterápia" 2023 Bíró Beatrix
S N/A A segítő beszélgetés alkalmazása a gyülekezeti lelkigondozásban 2013 Demény Zita Ágnes
S N/A A rendszerelmélet alkalmazása a lelkész önismeretében 2011 Lőrinczi Levente
S N/A Segítség a szorongóknak 2019 Erdei Márk Sándor
S N/A Ekkléziogén (vallásos) neurózis 2014 Csikai Annamária
P N/A A lelkipásztorok lelkigondozásának szükségessége és lehetőségei 2004 Székely József
P Bírálat Kovács Szabolcs: Iskolai lelkigondozás a középiskolában című doktori értekezésének bírálata 2015 Bodó Sára
P Szaktanulmány Kire néz a lelkigondozás, és mi a célja? 2015 Kiss Jenő
P Szaktanulmány Bevezetés a rövid tartamú lelkigondozásba Rolf Theobold Kurzzeit-seelsorge. Ein Praxisbuch című könyve alapján 2022 Nagy Eszter
S N/A A motivációs interjú (MI) módszer ismertetése és alkalmazhatósága szenvedélybetegek és hozzátartozóik között, különös tekintettel a Bonus Pastor Alapítvány szolgálatában és az egyház missziójában 2023 Lukács Róbert-Zoltán
P Szaktanulmány Confruntarea cu sentimentul de vinovăție în consilierea pastorală 2023 Kiss Jenő
S N/A A szenvedélybetegek gyógyulásában felhasznált liturgikai elemek gyülekezetekben 2018 Kondor Ádám
S N/A A szinoptikus csodaelbeszélések lelkigondozói vonatkozásai 2013 Gáti Tibor Levente
S N/A Az apa nélkül felnövő fiatalok lelkigondozása 2020 Törő Attila Miklós

népi vallásosság

Típus Title Year Contributor
S N/A A nők szerepe az ókori Közel-Kelet és Izrael kultuszában 2020 Gábor Tímea
S N/A A liturgiai elemek és a népi vallásosság kölcsönhatása Györgyfalván 2017 Antal Enikő
P Szaktanulmány Világi piéták 2018 Bak Áron
P Szaktanulmány Jézus-mintázatok a népmesékben 2022 Bálint Péter
S N/A Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2017 Nagy Norbert Levente
S N/A Temetéssel kapcsolatos népi vallásos rítusok és a temetési szertartás a hétfalusi evangélikusok gyakorlatában 2014 Lőrincz Imola
P Szaktanulmány A református népi vallásosság megnyilvánulásai az erdélyi temetési szertartásokon 2017 Somfalvi Edit
S N/A Jézus és a tömeg kapcsolata a szinoptikus evangéliumokban 2023 Karácsonyi József-Lehel
S N/A A személyes hit hatása a társas kapcsolatokra 2012 Csikai Annamária