Bartha Éva kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

antropológia

Típus Title Year Contributor
S N/A Kicsoda az ember Kálvin János és Viktor Emil Frankl antropológiájának tükrében? 2020 Nagy Mátyás
P Szaktanulmány A bűnténytől az irgalom-tényig 2002 Visky Sándor Béla
P Szaktanulmány Egységes vagy részekre bontott ember? I. rész 2016 Papp György
P Szaktanulmány A Szentírás antropológiai fogalmai 2015 Papp György
P Szaktanulmány Schöpfung und Geburt 2012 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Pró és kontra a szürke zónában 2022 Lőrinczy Petra
P Szaktanulmány Nincs alibi a létben – újabb reflexiók Tavaszy aktualitását illetően 2023 Horváth Levente
S N/A Az ember és a teremtett világ egysége Jürgen Moltmann teológiájában 2020 Debreczeni István
P Szaktanulmány Milyennek látta Alexandriai Philón a kezdetben teremtett embert? 2018 Adorjáni Zoltán
P Szaktanulmány Jankélévitch metafizikája és emberképe, valamint a megbocsátás II 2016 Visky Sándor Béla
P Szaktanulmány Teremtés és születés 2012 Balogh Csaba
P Szaktanulmány „Therapeutica sacra”, avagy a trinitárius modell alkalmazhatóságának egyházi esélyei az egyéni és közösségi lelkigondozás és a holisztikus terápia vonalán 2021 Bartha Éva, Horváth Levente
P Szaktanulmány Vigyázzatok, azaz fejlődjetek! 2021 Éles Éva
P Szaktanulmány „Isten halott.” De mi van az emberrel? 2023 Vitus-Bulbuk István
S N/A Teológiai antropológiai kérdések a Heidelbergi Káté II. főrésze alapján 2012 Mészáros János András
S N/A Az istenképűség értelmezéstörténete és egzegézise 2011 Szilágyi Tamás
P Szaktanulmány Egységes vagy részekre bontott ember? II. rész 2016 Papp György
P Szaktanulmány Jankélévitch metafizikája és emberképe, valamint a megbocsátás I 2016 Visky Sándor Béla
P Szaktanulmány Kire néz a lelkigondozás, és mi a célja? 2015 Kiss Jenő
P Szaktanulmány A szabadságra teremtett ember a szeretet hálójában 2021 Gaál Botond
P Szaktanulmány Emberkép a tükörneuronok fényében – Joachim Bauer alapján 2023 Albert Csilla

kegyesség (spiritualitás)

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Széljegyzetek Pierre Abélard etikájához 2023 Pop Titus
P Recenzió, kritika Walter Brueggemann: A hit a zsoltárok könyvében 2008 Adorjáni Zoltán
S N/A „Szekuláris” spiritualitás 2022 Tatár Ágnes-Tekla
P Szaktanulmány Kimozdulás az idegenbe: turisták, menekültek, zarándokok 2023 Simon János
P Szaktanulmány A kegyesség mint a keresztyén magatartás alapformája 2019 Juhász Tamás
P Szaktanulmány Gondolatok a keresztyén kegyesség megértéséhez a szerzetességtől a pietizmusig 2022 Borsi Attila János
P Szaktanulmány Spiritualitás és hivatásszemélyiség, avagy a segítő foglalkozások és az etikai tájékozódás 2023 Becsky Borbála
S N/A A spiritualitás változó fogalma a Bibliától napjainkig 2020 Tatár Ágnes-Tekla
P Szaktanulmány „Therapeutica sacra”, avagy a trinitárius modell alkalmazhatóságának egyházi esélyei az egyéni és közösségi lelkigondozás és a holisztikus terápia vonalán 2021 Bartha Éva, Horváth Levente
S N/A Az imádkozás fontossága a 21. században 2023 Szabó Eszter

közösségi lelkigondozás

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány „Therapeutica sacra”, avagy a trinitárius modell alkalmazhatóságának egyházi esélyei az egyéni és közösségi lelkigondozás és a holisztikus terápia vonalán 2021 Bartha Éva, Horváth Levente

lelkigondozás

Típus Title Year Contributor
S N/A Párkapcsolati nehézségek és a pár lelkigondozása 2017 Gombos Gábor József
S N/A Az abortuszon átesett nők lelkigondozása 2012 Léta Zsolt
S N/A Hogyan segítsünk a gyermekeknek a veszteségek feldolgozásában? 2019 Tőtős Emese Brigitta
S N/A A gyermekek lelkigondozásának lehetőségei 2017 Palkó Zalán Koppány
P Rövid szakcikk Szórványpásztoráció 1940 Bereczky Sándor
P Beszámoló Iskolai lelkigondozás a középiskolában 2015 Kovács Szabolcs
P Szaktanulmány A pánikbetegség és a hozzá kapcsolódó fóbiák lelkigondozói vetületei 2015 Simon János
P Szaktanulmány „Therapeutica sacra”, avagy a trinitárius modell alkalmazhatóságának egyházi esélyei az egyéni és közösségi lelkigondozás és a holisztikus terápia vonalán 2021 Bartha Éva, Horváth Levente
S N/A A depresszió jelensége az egyetemista korú fiataloknál és ennek lehetséges vallásos gyökerei 2023 Őrdőg Andrea-Ilona
P Szaktanulmány A biblioterápia és a "bibliaterápia" 2023 Bíró Beatrix
S N/A A segítő beszélgetés alkalmazása a gyülekezeti lelkigondozásban 2013 Demény Zita Ágnes
S N/A A rendszerelmélet alkalmazása a lelkész önismeretében 2011 Lőrinczi Levente
S N/A Segítség a szorongóknak 2019 Erdei Márk Sándor
S N/A Ekkléziogén (vallásos) neurózis 2014 Csikai Annamária
P N/A A lelkipásztorok lelkigondozásának szükségessége és lehetőségei 2004 Székely József
P Bírálat Kovács Szabolcs: Iskolai lelkigondozás a középiskolában című doktori értekezésének bírálata 2015 Bodó Sára
P Szaktanulmány Kire néz a lelkigondozás, és mi a célja? 2015 Kiss Jenő
P Szaktanulmány Bevezetés a rövid tartamú lelkigondozásba Rolf Theobold Kurzzeit-seelsorge. Ein Praxisbuch című könyve alapján 2022 Nagy Eszter