Szilágyi Zoltán kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

Ambrosius

Típus Title Year Contributor
S N/A Ambrosius és az egyházi szolgálat 2013 Szilágyi Zoltán

egyházi szolgák

Típus Title Year Contributor
S N/A Ambrosius és az egyházi szolgálat 2013 Szilágyi Zoltán
P Szaktanulmány A kézdi egyházmegye tanítóinak fizetése 1780 és 1784 között 2021 Kolumbán Vilmos József

esperes

Típus Title Year Contributor
S N/A Ambrosius és az egyházi szolgálat 2013 Szilágyi Zoltán
P Szaktanulmány Esperesi vizitációk a Marosi Református Egyházmegyében az impériumváltástól 1927-ig 2018 Berekméri Árpád Róbert

keresztség

Típus Title Year Contributor
S N/A A keresztség sákramentumának gyökerei a második templom korabeli judaizmusban 2022 Balás Zoltán Attila
P Szaktanulmány „Vagy nem tudjátok?” 2024 Visky Sándor Béla
S N/A Teológiai reflexió a keresztség mai gyakorlatára nézve 2020 Ilyés Tímea
S N/A A református egyház és az unitárius egyház sakramentumai 2015 Szilágyi Zoltán
P Szaktanulmány A keresztelés Márk és Máté evangéliumában 2020 Herczeg Pál
P Szaktanulmány Wandelen in het licht 2012 Brinkman, Martien E.
P Szaktanulmány The “Dialogue” between Calvin and the Church Fathers on the Sacrament of Baptism 2021 Papp György
P Szaktanulmány A Kol 3,11 a keresztelési formulák és a Kol 3,5–17 tükrében 2022 Nagy József
S N/A Nüsszai Gergely tanítása 2015 Szabó Pál Péter
S N/A A sákramentumok Erasmus munkásságában 2019 Márton István
S N/A A habánok eredete és betelepítése Alvincre 2013 Bóné Katalin Mária
P Szaktanulmány A keresztelés A kolosséiakhoz írt levélben (2,8–15) 2020 Herczeg Pál
P Szaktanulmány A Heidelbergi Káté mint keresztelési hitvallás 2014 Verboom, Wim
P Szaktanulmány The Doctrine on Baptism in the Haereticarum Fabularum Compendium of Theodoret of Cyrus 2021 Papp György
P Szaktanulmány A prozeliták, avagy betérés a zsidóságba 2023 Jónás Norbert-Ferenc
S N/A A kálvini keresztségtan, különös tekintettel a jelenkori csecsemőkeresztség-vitára 2011 Bán Alpár
S N/A Az unitárius keresztség teológiai és gyakorlati vetületei 2018 Lurtz Zsolt
S N/A A keresztség a páli levelekben 2011 Józsa Ferencz
P Szaktanulmány A keresztségről az 1Pt 3,18–22 és 4,6 alapján 2018 Herczeg Pál
P Tanulmánykötet In aetatum confiniis 2021 Papp György

lelkipásztor

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Influența interpretării reformate a oficiului asupra vocației pastorale 2023 Székely József
S N/A Elvárások a lelkipásztor iránt, különös tekintettel az igehirdetésre 2018 Gál Krisztián Rudolf
S N/A A gyülekezetvezető a pásztori levelekben 2011 Kötő Ferenc Barna
P Szaktanulmány Szolgálatunk gyönyörűséges terhe alkalmas és alkalmatlan időben 2010 Kozma Zsolt
P Recenzió, kritika Székely József: Hivatás a hivatal árnyékában. Az igehirdetés helye az erdélyi magyar református lelkipásztori hivatáskép alakulásában. Igehirdetői önképünk és öntudatunk változása az 1990–2014 közötti időszakban 2020 Málnási Ferenc
S N/A Református lelkipásztorok érzelmi intelligenciájának vizsgálata a XXI. század második évtizedében Romániában 2022 Lacatos Norbert
S N/A A református lelkipásztor viseletének és nyilvános megjelenésének pasztorálteológiai vonatkozásai 2024 Orbán Alex
S N/A A lelkipásztor szerepe az igehirdetésben 2016 Szabó Csilla Julianna
S N/A A dinamikusan fejlődő vallási közösségek lelkészségi modelljeinek bibliai alapjai 2013 Molnár Imola
P Rövid szakcikk Viseljetek gondot magatokra! Lelkigondozás lelkipásztorok között 2012 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány A vezetői tisztség a református egyházban 2015 Székely József
P Szaktanulmány A kooperációs írásmagyarázási modell alkalmazási lehetőségei Péter első levelénél, különös tekintettel annak irodalmi sajátosságaira 2023 Éles Éva
S N/A Ambrosius és az egyházi szolgálat 2013 Szilágyi Zoltán
P Rövid szakcikk A szórványlekész 1940 Nagy Sándor
P Recenzió, kritika Helmut Thielicke: Úton a szószék felé. Üzenetek az ifjú teológusoknak és idősebb barátaiknak 2020 Kulcsár Árpád
P Szaktanulmány A lelkipásztor mint közéleti vezető és a lelkipásztor politikai szerepvállalása 2021 Sógor Árpád

presbiter

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány A közösség felelőssége az egyénért, az egyén felelőssége a közösségért 2010 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány Közigazgatás a 16. századi református egyházban. I 2021 Buzogány Dezső
P Recenzió, kritika Visky S. Béla: Megtartó ismeret. Mai kérdésekről presbiterek, gyülekezeti tagok, érdeklődők részére 2019 Nagy Alpár Csaba
S N/A Ambrosius és az egyházi szolgálat 2013 Szilágyi Zoltán
P Szaktanulmány A missziói parancs érvényessége a presbiteri szolgálatra nézve 2016 Tunyogi Lehel

püspök

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Az 1962. évi püspökválasztás háttere 2014 Buzogány Dezső
S N/A Ambrosius és az egyházi szolgálat 2013 Szilágyi Zoltán
P Szaktanulmány Az erdélyi püspöki vizitációs helyekről 2017 Ősz Sándor Előd
P Szaktanulmány Az egyházi vezető: az ember és a hivatal 2014 Buzogány Dezső