Lehet-e teste a léleknek? tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

eszkatológia

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat A jelen idejű Isten országa a történeti Jézus tanításában 2018 Magyari Zita Emese
P Szaktanulmány Péter leveleinek etikai aspektusai 2021 Éles Éva
P Szaktanulmány Eduard Böhl (1836–1903) bécsi dogmatikus eszkatológiai gondolkodása 2020 Juhász Zoltán
P Szaktanulmány Végidő-számítások Bornemisza Péter prédikációiban 2022 Sebestyén Ádám
P Recenzió, kritika Ledán M. István: A halál mint álom. Az újszövetségi álomeszkatológia az ókori görög sírfeliratok tükrében 2020 Peres Imre
S BA Szakdolgozat Az 1. és 2. Tesszalonikai levél összehasonlítása különösképpen az eszkatológiára való tekintettel 2011 Téglás Tibor Miklós
P Szaktanulmány Being a whole person in a broken world 2010 Visky Sándor Béla
P Recenzió, kritika Pap Géza: A haláltól az ítéletig 2019 Kató Szabolcs Ferencz
P Szaktanulmány Rejtélyes találkozások 2022 Éles Éva
P Esszé A halál mint álom. Az újszövetségi álomeszkatológia a görög sírfeliratok tükrében 2020 Ledán M. István
S MA Szakdolgozat A Magyar Református Énekeskönyv eszkatológiájának kritikai vizsgálata 2019 Béres Levente
P Szaktanulmány Lehet-e teste a léleknek? 2021 Ledán M. István
P Szaktanulmány „…hogy a halandót elnyelje az élet” 2011 Pap Géza
P Szaktanulmány Eschatologia és igehirdetés 1970 Gönczy Lajos
P Szaktanulmány A teremtett világ evolúciója Jürgen Moltmann olvasatában 2020 Debreczeni István
P Szaktanulmány Görög sírfeliratok és a keresztyén cento 2021 Peres Imre
P Szaktanulmány "Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek?" 2011 Czire Szabolcs

feltámadás

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat Krisztus feltámadása mint apologetikai kérdés 2021 Balázs Gergő
P Recenzió, kritika Pap Géza: A haláltól az ítéletig 2019 Kató Szabolcs Ferencz
S BA Szakdolgozat A helyreállítástan fejlődése az Óegyházban Nüsszai Gergelyig 2018 Csalai Adorján
P Szaktanulmány A Jób 19,25–27 vizsgálata a 19–27. versek összefüggésében 2022 Máthé-Farkas Zoltán
P Szaktanulmány A halál mint álom és alvás Nazianzi Gergely epigrammáiban 2016 Ledán M. István
S MA Szakdolgozat A feltámadás eszméje a második század fényében 2020 Csalai Adorján
P Szaktanulmány Dán 12: Feltámadás 2016 Kató Szabolcs Ferencz
P Szaktanulmány Bizonyítható-e történetileg Jézus feltámadása? 2018 Béres Levente
S BA Szakdolgozat Jézus feltámadása N. T. Wright szemléletében 2017 Béres Levente
P Szaktanulmány A feltámadás kérdése az 1Kor 15,35-55 alapján, az ókeresztyénség értelmezésében és hitvitáiban 2015 Roukema Riemer
P Beszámoló Jézus feltámadásának hagyományozása. Témavezetői bemutató 2020 Peres Imre
P Szaktanulmány Jézus, az elaludtak első zsengéje 2021 Kató Szabolcs Ferencz
P Szaktanulmány A páli levelek eszkatológiájának néhány vonása a hellenisztikus sírszövegek kontextusában 2017 Ledán M. István
S BA Szakdolgozat Feltámadáshitek az intertestamentális korban 2016 Adorján Dávid
P Szaktanulmány „…hogy a halandót elnyelje az élet” 2011 Pap Géza
P Kutatási összefoglaló Jézus feltámadásának hagyományozása. Összefoglalás 2020 Dézsi Csaba
S BA Szakdolgozat Halál és feltámadás Nüsszai Gergely gondolkodásában 2020 Barticel-Kiss Benjámin
P Szaktanulmány Lehet-e teste a léleknek? 2021 Ledán M. István
P Szaktanulmány Halál utáni élet és feltámadás az Ószövetségben és a keresztyén írásmagyarázat 2017 Balogh Csaba
S BA Szakdolgozat Az evangéliumi feltámadástörténetek különböző értelmezési módjai. Szakirodalmi jegyzetek a Will the Real Jesus Please Stand Up vitához 2013 Jobbágy Mária Júlia

halál utáni élet

Type Title Year Contributor
P Recenzió, kritika Ledán M. István: A halál mint álom. Az újszövetségi álomeszkatológia az ókori görög sírfeliratok tükrében 2020 Peres Imre
P Szaktanulmány Görög sírfeliratok és a keresztyén cento 2021 Peres Imre
P Szaktanulmány Halál utáni élet és feltámadás az Ószövetségben és a keresztyén írásmagyarázat 2017 Balogh Csaba
P Esszé A halál mint álom. Az újszövetségi álomeszkatológia a görög sírfeliratok tükrében 2020 Ledán M. István
S BA Szakdolgozat Halál és feltámadás Nüsszai Gergely gondolkodásában 2020 Barticel-Kiss Benjámin
P Szaktanulmány Kálvin tanítása a köztes állapotról, avagy alszanak-e a lelkek a halál után? 2017 Ledán M. István
S BA Szakdolgozat A halálközeli élmények a keresztyén teológia mérlegén 2021 Begué Mátyás Eugene Victor
P Szaktanulmány Peres Imre: Pál apostol túlvilági látomásai. A 2Korinthus 5 és 12 exegézise 2018 Bányai László
P Szaktanulmány „…hogy a halandót elnyelje az élet” 2011 Pap Géza
P Szaktanulmány Lehet-e teste a léleknek? 2021 Ledán M. István
P Szaktanulmány A páli levelek eszkatológiájának néhány vonása a hellenisztikus sírszövegek kontextusában 2017 Ledán M. István

lélek

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat A lelkek preegzisztenciája Órigenész gondolkodásában 2014 Mezei Sándor
P Szaktanulmány A Szentírás antropológiai fogalmai 2015 Papp György
P Szaktanulmány Kálvin tanítása a köztes állapotról, avagy alszanak-e a lelkek a halál után? 2017 Ledán M. István
P Szaktanulmány A Lélek élet (Róm 8,9–11) 2019 Kállay Dezső
S BA Szakdolgozat A lélek eredete Órigenész gondolkodásában 2016 Gál Adél
P Szaktanulmány Egységes vagy részekre bontott ember? II. rész 2016 Papp György
P Szaktanulmány Lehet-e teste a léleknek? 2021 Ledán M. István
S BA Szakdolgozat Isten lelke az Ószövetségben, különös tekintettel a lélek általi vezetés és tekintély kérdésére 2013 Gál Edith Bella
P Szaktanulmány Egységes vagy részekre bontott ember? I. rész 2016 Papp György

sírfelirat

Type Title Year Contributor
P Recenzió, kritika Ledán M. István: A halál mint álom. Az újszövetségi álomeszkatológia az ókori görög sírfeliratok tükrében 2020 Peres Imre
P Esszé A halál mint álom. Az újszövetségi álomeszkatológia a görög sírfeliratok tükrében 2020 Ledán M. István
P Szaktanulmány A páli levelek eszkatológiájának néhány vonása a hellenisztikus sírszövegek kontextusában 2017 Ledán M. István
P Szaktanulmány Lehet-e teste a léleknek? 2021 Ledán M. István
P Szaktanulmány A halál mint álom és alvás Nazianzi Gergely epigrammáiban 2016 Ledán M. István
P Szaktanulmány Görög sírfeliratok és a keresztyén cento 2021 Peres Imre