beavatás

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat A keresztség sákramentumának gyökerei a második templom korabeli judaizmusban 2022 Balás Zoltán Attila

keresztség

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat A református egyház és az unitárius egyház sakramentumai 2015 Szilágyi Zoltán
S BA Szakdolgozat A keresztség sákramentumának gyökerei a második templom korabeli judaizmusban 2022 Balás Zoltán Attila
P Szaktanulmány A keresztelés A kolosséiakhoz írt levélben (2,8–15) 2020 Herczeg Pál
S MA Szakdolgozat Teológiai reflexió a keresztség mai gyakorlatára nézve 2020 Ilyés Tímea
P Tanulmánykötet In aetatum confiniis 2021 Papp György
S MA Szakdolgozat A habánok eredete és betelepítése Alvincre 2013 Bóné Katalin Mária
P Szaktanulmány A keresztségről az 1Pt 3,18–22 és 4,6 alapján 2018 Herczeg Pál
S MA Szakdolgozat A sákramentumok Erasmus munkásságában 2019 Márton István
P Szaktanulmány The “Dialogue” between Calvin and the Church Fathers on the Sacrament of Baptism 2021 Papp György
S MA Szakdolgozat A keresztség a páli levelekben 2011 Józsa Ferencz
S BA Szakdolgozat Nüsszai Gergely tanítása 2015 Szabó Pál Péter
P Szaktanulmány Wandelen in het licht 2012 Brinkman, Martien E.
S MA Szakdolgozat Az unitárius keresztség teológiai és gyakorlati vetületei 2018 Lurtz Zsolt
P Szaktanulmány The Doctrine on Baptism in the Haereticarum Fabularum Compendium of Theodoret of Cyrus 2021 Papp György
P Szaktanulmány A keresztelés Márk és Máté evangéliumában 2020 Herczeg Pál
S BA Szakdolgozat A kálvini keresztségtan, különös tekintettel a jelenkori csecsemőkeresztség-vitára 2011 Bán Alpár
P Szaktanulmány A Heidelbergi Káté mint keresztelési hitvallás 2014 Verboom, Wim

rituális tisztálkodás

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat A keresztség sákramentumának gyökerei a második templom korabeli judaizmusban 2022 Balás Zoltán Attila

rituális tisztaság

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat A keresztség sákramentumának gyökerei a második templom korabeli judaizmusban 2022 Balás Zoltán Attila
S MA Szakdolgozat A farizeusok és Jézus Krisztus tanításának összevetése 2018 Tordai István Levente
P Szaktanulmány Mártsa bele az izsópot... 2020 Marjovszky Tibor