Verók Attila kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

19. századi egyháztörténet

Típus Title Year Contributor
T N/A Kátéoktatás az Erdélyi Református Egyházban a 19. század második felében 2021 Nagy Dávid
T N/A A Nagyenyedi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve az 1802-es év második felében 2021 Bucsi Brigitta
P Research article Erdély mint hallei protestáns missziós terület a 18. században 2018 Verók Attila
T N/A Közigazgatási határmódosítások az Erdélyi Református Egyházkerületben (1868–1905) 2022 Nagy Dávid
T N/A A Marosi Református Egyházmegye 1816/II. évi esperesi vizitációi 2023 Barticel-Kiss Benjámin
T N/A Közigazgatási határmódosítások az Erdélyi Református Egyházkerületben (1868–1920) 2023 Nagy Dávid
T N/A Az 1815. évi Generális Zsinat 2021 Szabó Andor Gellért
P Research article Kemény Simonné Teleki Anna, Erdély „egyik legnemesebb és legeszesebb asszonya” 2021 Viczián István
P Research article Tárgykultúra vagy könyvkultúra? 2018 Hegyi Ádám
T N/A A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei az 1818-as év második felében 2023 Czéczei Tamás-Lóránd
T N/A Az 1826. évi zsinat 2023 Begué Mátyás Eugene Victor
P Research article Câteva aspecte referitoare la predarea muzicii în colegiul unitarian din Cluj în secolele XVI–XIX 2023 Kovács Sándor
P Research article Kálvin János személye a 19. századi magyar református értelmiség magánleveleiben, possessori bejegyzéseiben és naplóiban 2017 Magyar Balázs Dávid
T N/A Az 1814. évi zsinat 2021 Székely Laura Melinda
P Research article Protestánsellenes intézkedések az önkényuralom évtizedében (1849–1860) 2018 Lukács Olga
T N/A A Görgényi Református Egyházmegye 1807-es évének vizitációs jegyzőkönyve (I) 2022 Bíró Kitti Odett
T N/A Brassói kiadású magyar evangélikus káték a 18-19. században 2023 Dinka Levente
T N/A Az 1823. évi Generális Zsinat határozatai 2023 Kocsis Norbert-Iosif

Barcaság

Típus Title Year Contributor
P Research article Barcasági szász peregrinusok európai egyetemeken 2018 Verók Attila
T N/A A barcasági evangélikus egyházközségek helyzete az 1916-os román betörés után 2018 Erzse András Zsolt
T N/A A barcasági magyar evangélikus egyházközségek helyzete az 1916-os román betörés után 2020 Erzse András Zsolt

erdélyi egyháztörténet

Típus Title Year Contributor
P Monograph Az erdélyi református egyház története 1905 Pokoly József
P Research article A bűnbánati nap magyar protestáns liturgiatörténeti vonatkozásai és utolsó élő emléke Erdélyben 2017 Benkő Timea
P Research article Benkő József, az erdővidéki polihisztor 2014 Kolumbán Vilmos József
P Research article Keresztesi József történetírói munkássága 2017 Pálfi József
P Monograph Az erdélyi református egyház története 1904 Pokoly József
P Research article Fejérvári Sámuel útinaplója az Erdély és Törökország közti határszélek kijáratásakor, 1741-ben 2011 Kovács Sándor
P Research article Barcasági szász peregrinusok európai egyetemeken 2018 Verók Attila

erdélyi szászság

Típus Title Year Contributor
P Research article Barcasági szász peregrinusok európai egyetemeken 2018 Verók Attila

Halle

Típus Title Year Contributor
P Research article Erdély mint hallei protestáns missziós terület a 18. században 2018 Verók Attila

német-magyar kapcsolatok

Típus Title Year Contributor
P Research article Erdély mint hallei protestáns missziós terület a 18. században 2018 Verók Attila

Németország

Típus Title Year Contributor
P Research article Erdély mint hallei protestáns missziós terület a 18. században 2018 Verók Attila

pietizmus

Típus Title Year Contributor
P Research article Erdély mint hallei protestáns missziós terület a 18. században 2018 Verók Attila
P Review Heinz Schlaffer német irodalomtörténetének tanulságai 2016 Győri L. János