Verók Attila kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

19. századi egyháztörténet

Típus Title Year Contributor
S N/A Az 1815. évi Generális Zsinat 2021 Szabó Andor Gellért
P Szaktanulmány Kemény Simonné Teleki Anna, Erdély „egyik legnemesebb és legeszesebb asszonya” 2021 Viczián István
P Szaktanulmány Tárgykultúra vagy könyvkultúra? 2018 Hegyi Ádám
P Szaktanulmány Kálvin János személye a 19. századi magyar református értelmiség magánleveleiben, possessori bejegyzéseiben és naplóiban 2017 Magyar Balázs Dávid
S N/A Az 1814. évi zsinat 2021 Székely Laura Melinda
P Szaktanulmány Protestánsellenes intézkedések az önkényuralom évtizedében (1849–1860) 2018 Lukács Olga
S N/A Közigazgatási határmódosítások az Erdélyi Református Egyházkerületben (1868–1905) 2022 Nagy Dávid
S N/A Kátéoktatás az Erdélyi Református Egyházban a 19. század második felében 2021 Nagy Dávid
S N/A A Nagyenyedi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve az 1802-es év második felében 2021 Bucsi Brigitta
P Szaktanulmány Erdély mint hallei protestáns missziós terület a 18. században 2018 Verók Attila

Barcaság

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Barcasági szász peregrinusok európai egyetemeken 2018 Verók Attila
S N/A A barcasági evangélikus egyházközségek helyzete az 1916-os román betörés után 2018 Erzse András Zsolt
S N/A A barcasági magyar evangélikus egyházközségek helyzete az 1916-os román betörés után 2020 Erzse András Zsolt

erdélyi egyháztörténet

Típus Title Year Contributor
P Monográfia Az erdélyi református egyház története 1905 Pokoly József
P Szaktanulmány A bűnbánati nap magyar protestáns liturgiatörténeti vonatkozásai és utolsó élő emléke Erdélyben 2017 Benkő Timea
P Szaktanulmány Benkő József, az erdővidéki polihisztor 2014 Kolumbán Vilmos József
P Szaktanulmány Keresztesi József történetírói munkássága 2017 Pálfi József
P Monográfia Az erdélyi református egyház története 1904 Pokoly József
P Szaktanulmány Fejérvári Sámuel útinaplója az Erdély és Törökország közti határszélek kijáratásakor, 1741-ben 2011 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Barcasági szász peregrinusok európai egyetemeken 2018 Verók Attila

erdélyi szászság

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Barcasági szász peregrinusok európai egyetemeken 2018 Verók Attila

Halle

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Erdély mint hallei protestáns missziós terület a 18. században 2018 Verók Attila

német-magyar kapcsolatok

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Erdély mint hallei protestáns missziós terület a 18. században 2018 Verók Attila

Németország

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Erdély mint hallei protestáns missziós terület a 18. században 2018 Verók Attila

pietizmus

Típus Title Year Contributor
P Recenzió, kritika Heinz Schlaffer német irodalomtörténetének tanulságai 2016 Győri L. János
P Szaktanulmány Erdély mint hallei protestáns missziós terület a 18. században 2018 Verók Attila