Lukács Olga kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

19. századi egyháztörténet

Típus Title Year Contributor
S N/A Az 1815. évi Generális Zsinat 2021 Szabó Andor Gellért
P Szaktanulmány Kemény Simonné Teleki Anna, Erdély „egyik legnemesebb és legeszesebb asszonya” 2021 Viczián István
P Szaktanulmány Tárgykultúra vagy könyvkultúra? 2018 Hegyi Ádám
P Szaktanulmány Kálvin János személye a 19. századi magyar református értelmiség magánleveleiben, possessori bejegyzéseiben és naplóiban 2017 Magyar Balázs Dávid
S N/A Az 1814. évi zsinat 2021 Székely Laura Melinda
P Szaktanulmány Protestánsellenes intézkedések az önkényuralom évtizedében (1849–1860) 2018 Lukács Olga
S N/A Kátéoktatás az Erdélyi Református Egyházban a 19. század második felében 2021 Nagy Dávid
S N/A A Nagyenyedi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve az 1802-es év második felében 2021 Bucsi Brigitta
P Szaktanulmány Erdély mint hallei protestáns missziós terület a 18. században 2018 Verók Attila

díszdoktor-avatás

Típus Title Year Contributor
P Beszámoló Dr. Buzogány Dezső laudációja a Doctor Honoris Causa cím átadásakor 2017 Fekete Károly
P Laudatio Dr. Gánóczy Sándor laudációja 2018 Zamfir Korinna
P Laudatio Díszdoktori címmel tüntették ki dr. Fazakas Sándort 2017 Lukács Olga
P Beszámoló Díszdoktori címmel tüntették ki dr. Buzogány Dezsőt 2017 Balogh Csaba
P Beszámoló Visszatekintés 2013. második felének néhány rendezvényére 2014 Adorjáni Zoltán

doktori védés

Típus Title Year Contributor
P Beszámoló Jézus feltámadásának hagyományozása. Témavezetői bemutató 2020 Peres Imre
P Beszámoló Doktori címet szerzett Bodnár Lajos 2022 Kovács Ábrahám
P Beszámoló Doktori címet szerzett Máthé-Farkas Zoltán 2020 Adorjáni Zoltán
P Kutatási összefoglaló Ravasz László erdélyi évei és gyakorlati teológiai munkásságának kezdetei 2022 Kulcsár Árpád
P Bírálat Szakbírálói értékelés Székely József doktori értekezéséhez 2018 Gonda László
P Közlemény Szenvedés–megelégedés–beteljesedés Jób könyve alapján 2018 Vitus-Bulbuk István
P Beszámoló A történelmi dési, széki és görgényi református egyházmegyék orgonáinak története 2016 Sipos Dávid
P Beszámoló A témacentrikus interakció mint lehetőség az egyházi csoportmunka számára 2016 Sikó Csaba
P Beszámoló A dolgozat kiértékelései és a kérdésekre adott válaszok 2016 Balogh Csaba
P Esszé Vladimir Jankélévitch, avagy a felvillanó-eltűnő lényeg nyomában 2014 Visky Sándor Béla
P Kutatási összefoglaló Walter Jens munkássága mint a teológia és irodalom keresztmetszete. Összefoglalás 2014 Deák Angéla-Vilma
P Bírálat Kiértékelés. Straub Etelka: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulása (1920–1939) 2014 Buzogány Dezső
P Bírálat Részletek Hankó-Nagy Alpár dolgozatának kiértékeléséből 2010 Molnár János, Sipos Gábor, Baráth Béla Levente, Balogh Balázs
K N/A Henk van de Graaf doktori fogadalomtétele
P Kutatási összefoglaló Jézus feltámadásának hagyományozása. Összefoglalás 2020 Dézsi Csaba
P Kutatási összefoglaló Kovács Albert liberális teológus és politikus élete és munkássága. Összefoglalás 2022 Bodnár Lajos
P Bírálat Opponensi bírálat Máthé-Farkas Zoltán: A permetafora-modell alkalmazása az ószövetségi exegézisben. Jóbi szabadítás-metaforák kontextuális elemzése Walter Brueggemann hermeneutikai megközelítése nyomán című doktori értekezéséhez 2020 Balla Ibolya
P Kutatási összefoglaló A Megváltó csodáinak ószövetségi háttere. Összefoglalás 2018 Márton János-Miklós
P Beszámoló Koppándi Botond Péter doktorjelölt bemutatása 2017 Rezi Elek
P Beszámoló Közeledési lehetőségek az erdélyi egyházak gyakorlatában 2016 Lukács Olga
P Bírálat Sikó Csaba: A témacentrikus interakció mint lehetőség az egyházi csoportmunka számára című doktori értekezésének bírálata 2016 Bodó Sára
P Beszámoló Iskolai lelkigondozás a középiskolában 2015 Kovács Szabolcs
P Bírálat Visky Sándor Béla A megbocsátás problémája Vladimir Jankélévitch morálfilozófiájában című doktori tézisének kiértékelése 2014 Fazakas Sándor
P Bírálat Kiértékelés. Tamás Iringó: 17–18. századi textíliák a történelmi Küküllői Református Egyházmegyében 2014 Buzogány Dezső
P Bírálat Referátum Straub Etelka: Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulása (1920–1939) című doktori dolgozatáról 2014 Kolumbán Vilmos József
P Beszámoló Doktori címet szerzett Dézsi Csaba 2020 Adorjáni Zoltán
K N/A Henk van de Graaf és Rolf Binder doktori védése
P Kutatási összefoglaló A permetafora-modell alkalmazása az ószövetségi exegézisben 2020 Máthé-Farkas Zoltán
P Bírálat Doktori címet szerzett Kulcsár Árpád 2022 Fekete Károly
P Beszámoló Az igehirdetés helye az erdélyi magyar református lelkipásztori hivatáskép alakulásában. Igehirdetői önképünk és öntudatunk változása az 1990–2014 közötti időszakban 2018 Székely József
P Bírálat Opponensi vélemény Márton János A Megváltó csodáinak ószövetségi háttere című doktori dolgozatáról 2018 Marjovszky Tibor
P Bírálat Koppándi Botond Péter Az „Új Homiletika” mozgalom és az amerikai protestáns prédikálás megújítása című doktori értekezésének belső szakbírálata 2017 Gonda László
P Bírálat Lukács Olga: Közeledési lehetőségek az erdélyi egyházak gyakorlatában című doktori tézisének kiértékelése 2016 Hézser Gábor
P Beszámoló A gyermekkori szorongás oldása bibliai történetekkel 2016 Somfalvi Edit
P Bírálat Kovács Szabolcs: Iskolai lelkigondozás a középiskolában című doktori értekezésének bírálata 2015 Bodó Sára
P Bírálat Részletek Deák Angéla-Vilma dolgozatának kiértékeléseiből 2014 Márton János, Orbán Gyöngyike Enikő, Hézser Gábor, Adorjáni Zoltán