Az unitárius keresztség teológiai és gyakorlati vetületei tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

gyermekkeresztség

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat Teológiai reflexió a keresztség mai gyakorlatára nézve 2020 Ilyés Tímea
S BA Szakdolgozat Nüsszai Gergely tanítása 2015 Szabó Pál Péter
S MA Szakdolgozat Az unitárius keresztség teológiai és gyakorlati vetületei 2018 Lurtz Zsolt
S BA Szakdolgozat A kálvini keresztségtan, különös tekintettel a jelenkori csecsemőkeresztség-vitára 2011 Bán Alpár
S BA Szakdolgozat A gyermekkeresztség és az egyháztagság 2001 Tárkányi Márton

keresztség

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat A kálvini keresztségtan, különös tekintettel a jelenkori csecsemőkeresztség-vitára 2011 Bán Alpár
P Szaktanulmány A prozeliták, avagy betérés a zsidóságba 2023 Jónás Norbert-Ferenc
P Szaktanulmány A Heidelbergi Káté mint keresztelési hitvallás 2014 Verboom, Wim
S MA Szakdolgozat A református egyház és az unitárius egyház sakramentumai 2015 Szilágyi Zoltán
S BA Szakdolgozat A keresztség sákramentumának gyökerei a második templom korabeli judaizmusban 2022 Balás Zoltán Attila
P Szaktanulmány A keresztelés A kolosséiakhoz írt levélben (2,8–15) 2020 Herczeg Pál
S MA Szakdolgozat Teológiai reflexió a keresztség mai gyakorlatára nézve 2020 Ilyés Tímea
P Tanulmánykötet In aetatum confiniis 2021 Papp György
S MA Szakdolgozat A habánok eredete és betelepítése Alvincre 2013 Bóné Katalin Mária
P Szaktanulmány A Kol 3,11 a keresztelési formulák és a Kol 3,5–17 tükrében 2022 Nagy József
P Szaktanulmány A keresztségről az 1Pt 3,18–22 és 4,6 alapján 2018 Herczeg Pál
S MA Szakdolgozat A sákramentumok Erasmus munkásságában 2019 Márton István
P Szaktanulmány The “Dialogue” between Calvin and the Church Fathers on the Sacrament of Baptism 2021 Papp György
S MA Szakdolgozat A keresztség a páli levelekben 2011 Józsa Ferencz
S BA Szakdolgozat Nüsszai Gergely tanítása 2015 Szabó Pál Péter
S TDK A keresztség sákramentumának gyökerei a Második Templom korabeli judaizmusban 2022 Balás Zoltán Attila
P Szaktanulmány Wandelen in het licht 2012 Brinkman, Martien E.
S MA Szakdolgozat Az unitárius keresztség teológiai és gyakorlati vetületei 2018 Lurtz Zsolt
P Szaktanulmány The Doctrine on Baptism in the Haereticarum Fabularum Compendium of Theodoret of Cyrus 2021 Papp György
P Szaktanulmány A keresztelés Márk és Máté evangéliumában 2020 Herczeg Pál

unitárius teológia

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat Az üdvözülés unitárius értelmezése 2015 Bardócz-Tódor András
P Tanulmánykötet Az Egység tükröződései 2014 Czire Szabolcs
S BA Szakdolgozat "Hiszem az örökéletet" 2015 Benedek J. Csongor
S MA Szakdolgozat Az unitárius keresztség teológiai és gyakorlati vetületei 2018 Lurtz Zsolt
S BA Szakdolgozat A homoszexualitás múltja, jelene és perspektívái 2018 Gáspár Mónika
S MA Szakdolgozat James Luther Adams élete és munkássága 2012 Vass Károly