Az unitárius keresztség teológiai és gyakorlati vetületei tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

gyermekkeresztség

Type Title Year Contributor
T BA Szakdolgozat A gyermekkeresztség és az egyháztagság 2001 Tárkányi Márton
T MA Szakdolgozat Teológiai reflexió a keresztség mai gyakorlatára nézve 2020 Ilyés Tímea
T BA Szakdolgozat Nüsszai Gergely tanítása 2015 Szabó Pál Péter
T MA Szakdolgozat Az unitárius keresztség teológiai és gyakorlati vetületei 2018 Lurtz Zsolt
T BA Szakdolgozat A kálvini keresztségtan, különös tekintettel a jelenkori csecsemőkeresztség-vitára 2011 Bán Alpár

keresztség

Type Title Year Contributor
P Research article The Doctrine on Baptism in the Haereticarum Fabularum Compendium of Theodoret of Cyrus 2021 Papp György
P Research article A keresztelés Márk és Máté evangéliumában 2020 Herczeg Pál
T BA Szakdolgozat A kálvini keresztségtan, különös tekintettel a jelenkori csecsemőkeresztség-vitára 2011 Bán Alpár
P Research article A prozeliták, avagy betérés a zsidóságba 2023 Jónás Norbert-Ferenc
P Research article A Heidelbergi Káté mint keresztelési hitvallás 2014 Verboom, Wim
T MA Szakdolgozat A református egyház és az unitárius egyház sakramentumai 2015 Szilágyi Zoltán
T BA Szakdolgozat A keresztség sákramentumának gyökerei a második templom korabeli judaizmusban 2022 Balás Zoltán Attila
P Research article A keresztelés A kolosséiakhoz írt levélben (2,8–15) 2020 Herczeg Pál
T MA Szakdolgozat Teológiai reflexió a keresztség mai gyakorlatára nézve 2020 Ilyés Tímea
P Collection of studies In aetatum confiniis 2021 Papp György
T MA Szakdolgozat A habánok eredete és betelepítése Alvincre 2013 Bóné Katalin Mária
P Research article A Kol 3,11 a keresztelési formulák és a Kol 3,5–17 tükrében 2022 Nagy József
P Research article A keresztségről az 1Pt 3,18–22 és 4,6 alapján 2018 Herczeg Pál
T MA Szakdolgozat A sákramentumok Erasmus munkásságában 2019 Márton István
P Research article The “Dialogue” between Calvin and the Church Fathers on the Sacrament of Baptism 2021 Papp György
T MA Szakdolgozat A keresztség a páli levelekben 2011 Józsa Ferencz
T BA Szakdolgozat Nüsszai Gergely tanítása 2015 Szabó Pál Péter
T TDK A keresztség sákramentumának gyökerei a Második Templom korabeli judaizmusban 2022 Balás Zoltán Attila
P Research article Wandelen in het licht 2012 Brinkman, Martien E.
T MA Szakdolgozat Az unitárius keresztség teológiai és gyakorlati vetületei 2018 Lurtz Zsolt

unitárius teológia

Type Title Year Contributor
T MA Szakdolgozat James Luther Adams élete és munkássága 2012 Vass Károly
T BA Szakdolgozat Az üdvözülés unitárius értelmezése 2015 Bardócz-Tódor András
P Collection of studies Az Egység tükröződései 2014 Czire Szabolcs
T BA Szakdolgozat "Hiszem az örökéletet" 2015 Benedek J. Csongor
T MA Szakdolgozat Az unitárius keresztség teológiai és gyakorlati vetületei 2018 Lurtz Zsolt
T BA Szakdolgozat A homoszexualitás múltja, jelene és perspektívái 2018 Gáspár Mónika